Recent Nieuws
FAQ : WATERBEHANDELING
Waarom is het best om te werken met chloor?
Wanneer u werkt met chloor kan u er zeker van zijn dat u werkt met het product dat het meest effectief is voor de behandeling van zwembadwater!

Dit heeft verschillende redenen:
- er wordt reeds meer dan 50 jaar met chloor gewerkt, alle gevolgen en effecten van het product zijn dus ruim uitgetest en gekend en dit zowel op korte als op lange termijn
- chloor is één van de enige producten dat altijd en overal aanwezig is in het zwembadwater (vb. een UV lamp of Ozonator zal uw water enkel behandelen bij het stromen doorheen of langs het toestel)
- chloor heeft zowel een ontsmettende (desinfectie) als oxiderende (verbranding/afbraak van afvalstoffen) werking (vb. producten op basis van waterstofperoxide beschikken enkel over een desinfecterende werking)

Mocht er een betere oplossing zijn: waarom werken openbare zwembaden dan met chloor?

Inderdaad: chloor heeft nog steeds de minste nadelen van alle momenteel bestaande desinfectiemethodes!

link naar webshop
Maar hoe komt het dan dat ik soms irritatie krijg van chloor wanneer ik zwem in een openbaar zwembad?
Als u met chloor werkt is het belangrijk vertrouwd te zijn met enkele begrippen:

VRIJE CHLOOR: beschikbare chloor, chloordeeltjes aanwezig in het water die nog geen desinfectie of oxidatie uitgevoerd hebben
GEBONDEN CHLOOR: uitgewerkte chloor, chloordeeltjes aanwezig in het water dewelke een desinfectie of oxidatie uitgevoerd hebben (restproduct dat geen functie meer heeft).
TOTALE CHLOOR: de som van VRIJE CHLOOR en GEBONDEN CHLOOR.

Wanneer u met een klassieke testset meet (vb. druppeltest of DPD methode) dan meet u de VRIJE CHLOOR

De TOTALE CHLOOR kan u meten met meer uitgebreide testsets (vb. Aquacheck 7 of gespecialiseerde fotometers).

GEBONDEN CHLOOR kan niet afzonderlijk gemeten worden, u kan dit echter wel uitrekenen (TOTALE CHLOOR - VRIJE CHLOOR = GEBONDEN CHLOOR).

Wanneer kan chloor irritatie veroorzaken en hoe kan u dit vermijden?

VRIJE CHLOOR is pas hinderlijk vanaf 8ppm, als u dus een juiste hoeveelheid VRIJE CHLOOR toevoegt aan uw zwembadwater dan kan dit onmogelijk hinder veroorzaken (maximale waarde: 2ppm - advieswaarde tussen 1ppm en 1,5ppm).

GEBONDEN CHLOOR is reeds hinderlijk vanaf 1.5ppm (!); gebonden chloor vormt immers schadelijk chloorgas. U kan de concentratie aan gebonden chloor laag houden door veelvuldig te backwashen en vers water aan het zwembad toe te voegen. Gebonden chloor wordt afgebroken door UV-licht (een UV lamp is dus een uitstekende oplossing en wordt in openbare zwembaden effectief gebruikt voor het bestrijden van gebonden chloor, opgelet: UV breekt zowel vrije als gebonden chloor af). Een chloorschock (vanaf 8ppm) breekt eveneens de gebonden chloor af.

Moraal van het verhaal: in een openbaar zwembad is er véél meer aanmaak van gebonden chloor (die de waterbehandelingssystemen niet altijd direct kunnen verwerken door de hoge piekbelasting), dit is in een privé zwembad helemaal niet het geval!

link naar webshop
Waarom werk ik beter niet met zoutelectrolyse?
Bij zoutelectrolyse werk je evengoed met chloor; je maakt enkel je chloor zelf aan (van Natrium maak je Natriumhypochloride of chloor dus) en dit door zout aan je zwembadwater toe te voegen.

Het is net dit zout dat er zal voor zorgen dat alles waarmee dit water in aanraking komt (zwembadbekleding, inbouwstukken, zwembadrolluik en aandrijfsysteem, zwembadleidingen, pomp, filter, verwarming, ...) sneller stuk zal gaan (hierom zijn er ondertussen systemen van zoutelectrolysen die met minder zout kunnen werken: doch minder schadelijk blijft schadelijk, alleen is de termijn langer).

Het is dus zonder twijfel beter je chloor rechtstreeks toe te voegen (bij voorkeur middels een automatisch doseersysteem) dan deze zelf aan te maken.

Dit is trouwens dé reden waarom je in openbare zwembaden vrijwel nooit zoutelektrolyse zal constateren: de hoge kostprijs van vroegtijdige slijtage wensen de exploitanten van deze baden immers niet te dragen.

Wij trachten ook de rekening zo laag mogelijk te houden voor onze klanten, zonder aan kwaliteit in te boeten, en adviseren u daarom niet om met deze methode te werken.

Doet u het wel dan is dat uiteraard interessant voor ons: wij verkopen alles wat sneller slijt.

Net dit laatste is de reden waarom sommige collega's u dergelijke systemen wel adviseren.

Wij distantiëren ons echter van dergelijke praktijken en wensen onze klanten correct te informeren.

link naar webshop
Mijn zwembadwater ziet groen: hoe los ik dit op?
Door de zwemmers of vanuit de omgeving kunnen vreemde stoffen toegevoegd worden aan het zwembadwater. Bepaalde stoffen zoals zweet, zonnecrème, stof en schminkresten zijn zelfs voor de filter moeilijk te verwerken en zo kan een zwembad vlug een ideale voedingsbodem vormen voor microben, algen, zwammen, bacteriën en virussen. Om dit te vermijden moeten we een product toevoegen dat niet alleen een ontsmettende maar ook een oxiderende werking heeft. De chloorproducten zijn hiervoor geschikt.

Is er dus niet voldoende chloor in het water dan kan het zwembadwater groen worden.

De zuurtegraad (of pH) waarde beïnvloedt de werking van de chloor en is daardoor van groot belang. Men moet eerst de zuurtegraad op het juiste niveau brengen en pas dan chloorhoudende producten toevoegen. Is de pH waarde niet juist dan kan het aanwezige chloor in het water zijn taak niet vervullen en kan het water ook groen worden.

Een stabiele pH waarde is echter uitsluitend mogelijk ingeval de pH-buffer (=Totale Alkaliniteit of TA waarde) voldoende hoog is. Hierom dient u deze op te volgen en te corrigeren waar nodig. Is deze niet stabiel, dan kan pH niet stabiel zijn en vervolgens chloor ook weerom niet werken.

Tot slot mag in het zwembadwater geen overmatige dosis cyaanzuuraanwezig zijn, deze chloorstabilisator zal immers de werking van de chloor volledig blokkeren ingeval hoge aanwezigheid. In dit geval moet het zwembadwater integraal ververst worden en zal geen enkel product ervoor kunnen zorgen dat je water niet groen ziet of mooi blauw zal blijven. Een klassieke chloortablet en ook het klassieke chloorgranulaat bevat 50% chloor en 50% chloorstabilisator. Door te werken met tabletten en granulaten (en te weinig aan waterverversing te doen) bouwt deze waarde zich op.

Voor de behandeling van zwembadwater zijn er dus 4 parameters die van cruciaal belang zijn (ingeval u beschikt over een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor vervalt punt 1):

1. Stabilisator (of cyaanzuur) : enkel ingeval u werkt met chloortabletten
2. TA (alkaliniteit)
3. pH (zuurtegraad)
4. chloorgehalte (vrije chloor)


Bovenstaande dient u te beschouwen als een 'Domino-effect' zoals hierboven reeds vermeld; als pH, chloor en stabilisator goed zijn doch alkaliniteit niet dan zal het zwembadwater niet stabiel zijn/mogelijk groen zijn..

We raden u aan om wekelijks de kwaliteit van het zwembadwater te testen met behulp van een test kit. Ingeval u over een automatisch doseersysteem voor chloor en pH beschikt gelieve 1x per week na te kijken of de bussen met chemicaliën nog gevuld zijn evenals periodiek een manuele test te doen voor pH en chloor ter controle van de goede werking van dit systeem.

U ontsmet met de klassieke chloortabletten & granulaten?
De waterkwaliteit kan enkel stabiel zijn ingeval er aan 4 voorwaarden voldaan is (zie hieronder punten 1 t.e.m. 4).

OF

U ontsmet met de chloortabletten & granulaten van het merk HTH (anorganisch of niet-gestabiliseerd chloor)?
Overstabilisatie is niet mogelijk en dient u nooit na te kijken. In dat geval zijn er slechts 3 voorwaarden waaraan het zwembadwater dient te voldoen (zie hieronder punten 2 t.e.m. 4). Let er wel op dat de HTH producten minder stabiel zijn en meer opvolging vereisen dan wanneer u werkt met klassieke chloortabletten en granulaten.

OF

U beschikt over een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor én pH?
Overstabilisatie is niet mogelijk en dient u dus nooit na te kijken. In dat geval zijn er slechts 3 voorwaarden waaraan het zwembadwater dient te voldoen (zie hieronder punten 2 t.e.m. 4). Chloor & pH is geautomatiseerd, u dient dus enkel te controleren middels controlemetingen of het doseersysteem correct werkt.

1. Stabilisator of cyaanzuur: hoe minder stabilisator in uw zwembadwater, hoe beter; overschrijd zeker nooit het max. van 70ppm

Wat is stabilisator?
De in klassieke chloortabletten en granulaten aanwezige stabilisator veroorzaakt een traag werkend effect van deze producten; vooral afbraak tegen UV is een belangrijk voordeel van dit product. Bij een te hoge concentratie van stabilisator (= meer dan 70ppm) in uw zwembadwater gaat het product er echter voor zorgen dat de werking van de chloor verhinderd wordt (=volledig geblokkeerd wordt). Het zwembadwater integraal vervangen (én voor het opnieuw vullen het zwembad grondig schoon maken daar cyaanzuur zich vastzet tegen de bodem en zijwanden van het zwembad).

U vermijdt overstabilisatie van zwembadwater door wekelijks zeker een 3-tal minuten te backwashen (keerspoeling) en uw zwembad bij te vullen met vers leidingwater (nooit putwater, grondwater, regenwater of verzacht water). Anderzijds kan u bij de start van het seizoen vb. 50% van de waterinhoud verwijderen en aanvullen met vers leidingwater. Gelieve steeds rekening te houden met de stand van het grondwater ingeval u de waterstand aanzienlijk verlaagt.

Hoe verhoog ik de waarde chloorstabilisator?
Door te werken met klassiek chloorgranulaten of tabletten, het is uiteraard niet de bedoeling deze waarde te verhogen; hoe minder hoe beter!

Hoe verlaag ik de waarde chloorstabilisator?
Hier bestaat helaas geen enkel product voor. Bij overstabilisatie dient u het zwembad grondig schoon te maken (zowel bodem als zijwanden) en het zwembad opnieuw te vullen met vers leidingwater. Gelieve steeds rekening te houden met de stand van het grondwater ingeval u de waterstand aanzienlijk verlaagt en/of het zwembad leeg maakt.

Wanneer moet ik de hoeveelheid chloorstabilisator testen?
ca. 3 x per seizoen

Hoe test ik de hoeveelheid chloorstabilisator best?
Cyaanzuur kan u het makkelijkste testen met een teststrip 4 in 1:

Opgelet: een meting van cyaanzuur of chloorstabilisator is enkel representatief wanneer de chloor- en pH waarde van het zwembadwater juist zijn. Ingeval u een meting doet bij een hoge chloorwaarde zal u mogelijk een te hoge cyaanzuur waarde meten doch dit is geen juiste meting en duidt niet noodzakelijk op een over gestabiliseerd zwembad.

2. TA (totale alkaliniteit): deze dient zich te bevinden tussen de 100 & 120ppm

Wat is TA?
Totale alkaliniteit of - afgekort - TA is een verzamelnaam voor hydroxiden en carbonaten. U dient TA te beschouwen als een buffer tegen pH schommelingen. Ingeval de TA waarde van het zwembadwater te laag is dan wordt de pH mogelijk instabiel met fluctuaties (en zelfs gevaarlijke 'bokkensprongen') tot gevolg (of een eventuele zuurval).

Ingeval de TA waarde van het zwembadwater te hoog is dan wordt de pH geblokkeerd en zeer moeilijk te corrigeren. Dit vormt echter minder een probleem: als u dus een hoge TA waarde zou meten en de pH waarde is juist dan moet u hieromtrent geen actie ondernemen. Is de pH waarde eveneens hoog dan verlaagt u deze met pH-. Na deze correctie controleert u nogmaals de TA-waarde.

Veelal bepalend in de TA beïnvloeding is de kwaliteit van het leidingwater en vooral de hardheid van het water. Water dat behandeld werd door een waterverzachter heeft geen TA meer, deze werd door het toestel uit het water integraal verwijderd. Dit laatste is dan ook de reden waarom u een zwembad niet mag vullen met zacht water (=ontkalkt water). Voldoende waterverversing wordt dan ook aanbevolen en bekomt u reeds grotendeels door wekelijks een backwash van uw filterinstallatie uit te voeren. U kan tevens bij start van het zwembadseizoen de helft van het zwembadwater verversen (zwembad half leeg pompen en terug bijvullen).

Zwembaden voorzien van een automatisch doseersysteem met natriumhypochloriet (chloor) gecombineerd met pH- hebben soms last van een tendens tot lage TA waarden. Door de automatische toevoeging van pH- wordt de TA-waarde stelselmatig afgebroken. Tot slot zal ook 'zure' regen de TA-waarde negatief beïnvloeden. Schenk dus extra aandacht aan de TA waarde van het water ingeval er een langdurige periode is van regen!

Hoe verhoog ik de TA waarde?
Door het toevoegen van TA+ (100gr. tot 150gr. per 10m³ zwembadwater voor een correctie van 10ppm)

Hoe verlaag ik de TA waarde?
Door het toevoegen van pH- (!!), dit doet u enkel wanneer ook de pH-waarde van het zwembad te hoog is.

U voegt manueel producten toe aan het zwembadwater?

Werk steeds met een 50%/50% dosering. Hiermee bedoelen we dat u een eerste dosering uitvoert met de helft van de berekende hoeveelheid. Na ca. 30 minuten kan u nogmaals meten en constateren wat deze eerste dosis bereikt heeft. U past uw tweede dosering aan (de hoeveelheid) i.f.v. het bereikte resultaat van uw eerste dosering. Los elk product volledig op in een emmer met lauw water en verdeel het vervolgens over het zwembad (nooit rechtstreekse dosering in het zwembadwater!).

Wanneer moet ik de TA-waarde testen?
Voor de meeste zwembaden volstaat een maandelijkse test. Hoe meer controles u doet, hoe minder risico u uiteraard loopt.

Hoe test ik de TA-waarde best?
Alkaliniteit kan u het makkelijkste testen met een teststrip, heeft u geen ionisator gebruikt u best Aquachek 4 (zie webshop). Beschikt u wel over ionisatie gebruikt u best Aquachek 3 in 1 koper teststrips (zie webshop).

OPGELET: het zorgvuldig opvolgen van TA is zeer belangrijk!

Een lage alkaliniteit heeft mogelijk zeer ernstige gevolgen:

1. foutieve pH en/of Redox (chloor)- meting en dus ook dosering (indien u over een automatisch waterbehandelingssysteem beschikt)
2. vlekvorming in het bad (aanslag van kalk en vuil) dat mogelijk enkel verwijderd kan worden door het zwembad leeg te pompen en de vlekken met een speciaal product te behandelen (Compactal). In sommige gevallen kunnen de vlekken verwijderd worden met Metal Magic zonder de waterstand te verlagen doch dit is helaas niet gegarandeerd en bijkomend een relatief duur product.
3. onherstelbare aantasting van uw zwembad met een soort van hardnekkige zout/krijt laag die in sommige gevallen niet kan verwijderd worden waarna uw zwembad terug zal moeten voorzien worden van een nieuwe binnenbekleding (!)

3. pH (zuurtegraad): deze dient zich te bevinden tussen de 7.2 & 7.6 (een pH waarde van 7.3 wordt beschouwd als de meest optimale waarde; kalk zal zich niet of minder snel afzetten tegen de zijwanden), een doseersysteem stelt u in op 7.3.

Wat is pH?
De pH waarde bepaalt of het zwembadwater zuur of basisch is.

Is de waarde hoger dan 7,6 dan wordt de kwaliteit van het water slecht. Algenvorming, rode ogen en jeuk zijn daar een mogelijk gevolg van: de pH moet verlaagd worden door pH min toe te dienen.
Is de waarde lager dan 7,2 dan wordt het water agressief en worden metalen en andere materialen aangetast. De pH moet verhoogd worden door pH plus toe te dienen.

Hoe verlaag ik de pH-waarde?
Door het toevoegen van pH-: 100gr. per 10m³ water voor een correctie van 0.1

Hoe verhoog ik pH-waarde?
Door het toevoegen van pH+: 100gr. per 10m³ water voor een correctie van 0.1

Wanneer moet ik de pH-waarde testen?
In voor- en najaar (april/mei/juni/september/oktober): 1 x per week
Tijdens het zomerseizoen ingeval intensief gebruik van het zwembad (vb. juni/juli/augustus): 2 x per week

Hoe test ik de pH-waarde best?
pH test u best met een druppeltest (zie webshop: zoek op testset)

Als u met een digitale meter test dient u zich bij aanschaf ervan te vergewissen dat dergelijke meters onderhoud nodig hebben evenals het periodiek vervangen van de meetsonde met bijhorende kosten. Teststrips zijn minder betrouwbaar wat betreft het testen van pH.

4. (chloor): het vrije chloor gehalte dient zich tussen de 1 & 1.5ppm (of mg/l) te bevinden

Wat is vrije chloor?
Vrije chloor is beschikbare chloor wat wil zeggen: chloor die nog geen microben of virussen heeft gedesinfecteerd of schminkresten, zweet e.d. heeft geoxideerd. Chloor is het enige product dat zowel desinfecteert als oxideert en is daarom het meest aangewezen product voor het behandelen van zwembadwater.

Wanneer u werkt met chloor is het belangrijk te weten dat vrije chloor slechts hinderlijk wordt vanaf een concentratie van 8ppm (of mg/l). Het is verantwoord om te zwemmen tot max. 3ppm (mg/l.).

Het is echter nadat chloor gewerkt heeft dat vrije chloor zich omzet in gebonden chloor; een afvalproduct dat chloramine gaat aanmaken (chloorgas). Gebonden chloor is hierdoor reeds hinderlijk vanaf 1.5ppm (mg/l).

De concentratie van gebonden chloor kan laag gehouden worden door:

- regelmatig vers water toe te voegen (=verdunnen) en dit best in combinatie met een wekelijkse 'backwash' (keerspoeling).
- gebruik te maken van een ionisatiesysteem of minerale waterbehandeling: deze systemen nemen ca. 70% van de werking van chloor over waardoor er minder gebonden chloor gevormd wordt, ingeval u over ionisatie beschikt dient u regelmatig te meten hoeveel koper er zich in het water bevindt en erover te waken dat de concentratie van koper NOOIT hoger is dan 0,5ppm. Onzorgvuldig gebruik van een ionisator kan onherstelbare schade veroorzaken aan het zwembad (aanslag op de wanden, vroegtijdige veroudering van lamellen, aanslag op RVS onderdelen, aantasting van uw zwembadbekleding die niet kan verwijderd worden). Het gebruik van een ionisator is hierom steeds op risico van de klant. Gebruikt u minerale waterbehandeling dan dient koper niet periodiek gemeten te worden.
- gebruik te maken van een UV lamp: UV licht beschadigt de DNA structuur van micro organismen waardoor ze afsterven en/of zich niet meer kunnen voortplanten, dit zorgt voor ca. 5% minder gebonden chloor, de belangrijkste meerwaarde is echter de actieve afbraak van gebonden chloor door een UV lamp (er is een zogenaamd 'antibiotica' effect: ook vrije chloor wordt door de UV lamp afgebroken, in een particulier zwembad is dit effect echter minimaal). Om deze laatste reden is het minder aangewezen om een manuele ontsmetting te combineren met het gebruik van een UV-lamp: dit vergt in voorkomend geval immers meer manuele opvolging wat betreft de chloorwaarde van het zwembadwater.

De beste wijze om chloor te doseren aan een zwembad is werken met vloeibare chloor. Om goed te kunnen werken met dit product is het echter noodzakelijk een automatisch doseersysteem voor chloor en pH aan uw zwembadinstallatie toe te voegen.

Chloor kan ook verhoogd worden door het toevoegen van zogenaamd 'snel chloor' (= chloorgranulaat). Deze korrels lossen snel op in lauw water, na het oplossen van de korrels in een emmer met lauw water voegt u dit rechtstreeks aan het zwembadwater toe.

Tot slot kan u werken met chloortabletten, deze hebben een gelijkmatige, traag oplossende werking wat werken met de manuele ontsmettingsmethode eenvoudiger maakt. Hoeveel vrije chloor een tablet afgeeft aan het zwembadwater is weerom geen wetenschap. Enkel met een doseersysteem voor chloor en pH- kan u dit realiseren.

Beschikt u over een RVS hoogwaterlijnskimmer? Leg dan de tabletten niet rechtstreeks op het RVS maar gebruik een klein plastieken dekseltje om de tabletten op te leggen.

Opgelet: zowel de klassieke granulaten als chloortabletten bevatten cyaanzuur of stabilisator, bij een te hoge concentratie van dit product wordt de werking van de chloor verhinderd, zie punt 1 van deze informatie hieromtrent.

U kan eventueel werken met de producten van het merk HTH, dit is het enige merk met niet gestabiliseerde chloor (zogenaamd anorganische chloor of calciumhypochloriet). Werken met HTH vergt soms meer manuele controles en het bijsturen van uw waterkwaliteit. Het gebruiken van dit product impliceert immers dat u niet te kampen heeft met de nadelen van een aanwezige stabilisator en het bijhorende risico tot overstabilisatie, daartegenover geniet u ook niet langer van de voordelen van het product (=bescherming van de chloor tegen afbraak van oa. UV licht).

Hoe verhoogt u de chloorwaarde?
De vrije chloor verhogen vanaf het ogenblik dat u reeds vrije chloor meet kan op basis van een formule eenvoudig berekend worden.

De hoeveelheid toe te voegen (vrije) chloor is helaas geen wetenschap ingeval u geen chloor meet. Wanneer u vrije chloor toevoegt zal deze zich immers volledig of gedeeltelijk binden met eventueel aanwezig vuil en/of micro organismen in het water.

Is er dus nog geen vrije chloor meetbaar aanwezig in het zwembadwater dan start u best met een basisdosering (vb. 3 scheppen granulaat toevoegen bij een circulerende zwembadpomp, ca. 20 minuten wachten en dan meten) tot u vrije chloor meet (dit blijven herhalen tot u vrije chloor meet).

Chloor op peil brengen/verhogen: hoeveel choor dient u te doseren?

gewenste waarde x gemeten waarde
________________________ x inhoud van het zwembad in m³
150

= resultaat in liter (of kg ingeval uw werkt met granulaat) .

Vb. gemeten waarde van 0.3ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³:

((1.5 x 0.3) / 150) x 50 = 0,4l vloeibare chloor of 400gr. granulaat

Wanneer moet ik dit testen?
In voor- en najaar (april/mei/juni/september/oktober): 1 x per week
Tijdens het zwembadseizoen ingeval intensief gebruik van het zwembad en zeker wanneer er een hittegolf is (vb. juni/juli/augustus): 2 x per week

Hoe test ik dit best?
De chloorwaarde test u best met een druppeltest (zie webshop: testset). Teststrips kunnen ook gebruikt worden voor het testen van vrije chloor maar zijn minder duidelijk. U kan met sommige strips echter de totale en vrije chloor testen en hieruit de gebonden chloor afleiden (totale chloor = vrije chloor + gebonden chloor m.a.w. totale chloor x vrije chloor = gebonden chloor) ? (zie webshop: Aquachek 7).

Hoe verlaagt u de chloorwaarde?
De vrije chloor zal automatisch verlaagd worden door het bloot te stellen aan de zon (UV breekt chloor af). Dit is de meest gebruikte methode om vb. na een chloorschock de chloor sneller te doen afbreken.

Ozon breekt eveneens chloor af; na een periode van onweer is er doorgaans veel ozon in de lucht aanwezig, dit verklaart dan ook het plotseling groen worden van het zwembadwater. Het opnieuw doseren van chloor aan het zwembadwater verhelpt dit euvel (u controleert gelijktijdig steeds ook de andere waarden zoals pH, TA en eventueel stabilisator/cyaanzuur).

Chloor wordt vrijwel nooit door middel van chemicaliën verlaagd. Enkel in extreme en uitzonderlijke omstandigheden is dit noodzakelijk. Het product dat geschikt is voor het verwijderen of verlagen van chloor is waterstofperoxide (niet beschikbaar voor particulieren).

Hoeveel waterstofperoxide dient u te doseren?

gemeten waarde x gewenste waarde
______________________ X inhoud van het zwembad in m³ = resultaat in liter .
600

Vb. gemeten waarde van 11ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³:

((11 x 1.5) / 600) x 50 = 0.79l waterstofperoxide

Houdt u er aub rekening mee dat een te hoge chloorwaarde de meting van andere parameters verstoort. Als u dus een chloorschock aan het water heeft gegeven kan u geen betrouwbare metingen doen op de andere waarden van het water.

Uw waterkwaliteit is volgens de vermelde 4 parameters prima én toch is het zwembadwater nog groen?

Omdat het zwembadwater vóórdat u heeft ingegrepen volgens bovenstaande instructies mogelijk een behoorlijke hoeveelheid algen bevatte is het na uitvoering van bovenstaande een feit dat deze algen gedood werden en zich niet meer kunnen voortplanten. Dit zorgt er echter (helaas) niet altijd voor dat deze dode - veelal fijne - algen uit het zwembadwater gefilterd worden.

U kan in eerste fase Bayrol Superflock toevoegen in de skimmer om dit te stimuleren (zie webshop)

Helaas biedt dit ook dit niet altijd een garantie voor een gewenst resultaat. Het gevolg is immers dat u de fijne algen langs uw inspuiter(s) terug in het zwembadwater ziet injecteren. De reden hiervoor is eenvoudig: deze algen zijn te fijn voor uw zandfilter om verwijderd te worden uit het zwembadwater.

Om dit op te lossen heeft u een vloeibaar vlokmiddel nodig, wij adviseren het gebruik van Bayrol Quickflock Super (zie webshop). Door dit product toe te voegen aan het zwembadwater en na ca. 10 minuten de filterinstallatie te deactiveren gedurende 12 tot 24 uur zal dit product ervoor zorgen dat de fijne algen op de bodem van uw zwembad zullen terecht komen. Het zwembadwater zelf zal kristalhelder zijn. Deze fijne vuile laag op de bodem van het zwembad kan u vervolgens verwijderen door ze voorzichtig met een manuele bodemzuiger weg te stofzuigen. In voorkomend geval zet u de zeswegkraan op riool (waste) zodat het vuil uit het zwembadwatercircuit wordt gebracht. Hierna eerst een backwash uitvoeren en het waterniveau terug op peil brengen. Ingeval hardnekkig vuil is het mogelijk dat u deze behandeling dient te herhalen.

Consulteer het product Bayrol Quickflock Super op onze webshop voor een handig en gedetailleerd stappenplan!

link naar webshop

Waarom zou ik mijn water behandelen met UV?
Wanneer je met chloor werkt zal je nooit hinder ondervinden van het noodzakelijk aanwezige vrije chloor in het zwembadwater (tussen de 1 en 1.5ppm of mg/l).

Zelfs niet bij een iets hogere concentratie (vanaf 8ppm of mg/l heb je immers pas irritatie van vrije chloor m.a.w. vanaf een extreem veel te hoge chloorconcentratie).

Je zou echter wel hinder kunnen hebben van de gebonden chloor (=chloor die zich heeft gebonden met vuil of micro organismen of uitgewerkte chloor). Deze is immers reeds hinderlijke vanaf 1ppm of mg/l. en zeker vanaf 1.5ppm of mg/l.

Wanneer je zwembadinstallatie voorzien is van een UV lamp ga je deze gebonden chloor op 2 wijzen bestrijden: enerzijds zal 5% van de micro organismen die normaal door chloor wordt afgebroken reeds geneutraliseerd worden door de UV lamp. Hierdoor ontstaat er enerzijds 5% minder gebonden chloor.

De belangrijkste meerwaarde van een UV-lamp is echter de afbraak van gebonden chloor (met behulp van vrije chloor).

Inderdaad een UV lamp haalt de irriterende gebonden (of uitgewerkte) chloor actief uit je zwembadwater!

Het is dus niet zo dat wanneer je zwembadinstallatie voorzien is van een UV lamp er minder vrije chloor in het water aanwezig moet zijn. Ook dan moet de concentratie van je vrije chloor net zo goed tussen de 1ppm en 1.5ppm bedragen. Je zwembadwater zal echter veel aangenamer zijn en minder gebonden chloor bevatten.

link naar webshop
Waarom kan ik mijn zwembad niet met waterstofperoxide ontsmetten, dit is toch een prima alternatief voor chloor?
Het is niet mogelijk om met waterstofperoxide op een verantwoorde wijze particulier zwembadwater te ontsmetten.

De problemen zijn divers:

Enerzijds zijn de voorschriften om verantwoord met dit product te werken voor een particulier vrijwel onhaalbaar, we sommen er enkele op:
- jaarlijks filterzand vervangen
- een hoogbedfilter is vereist
- een doseersysteem met vloeibaar vlokmiddel dient aanwezig te zijn
- twee keer per week moet een back wash uitgevoerd worden
- periodiek wegen hoeveel peroxide aan het water werd toegevoegd en dit registeren

Dit zijn maar enkele van een hele lijst aan voorwaarden waaraan moet voldoen worden. Het gevaar voor catalase is immers reëel (dit is een bacterie die de waterstofperoxide integraal neutraliseert)

Anderzijds is dit product geen erkend biocide; het mag m.a.w. niet gebruikt worden voor het ontsmetten van zwembadwater (niet door het ministerie van volksgezondheid erkend, enkel producten met een erkenningsnummer mogen gebruikt worden in het belang van de volksgezondheid).

Tot slot is er het probleem met de regelgeving m.b.t. precursoren voor explosieven: na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek mag waterstofperoxide met een concentratie vanaf 12% niet meer aan particulieren verkocht worden m.u.v. vergunningshouders en bedrijven met een BTW nr.

Het is dan ook voor een particulier zwembad het beste om zwembadwater te ontsmetten met een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor en pH-. Vraag ons om meer informatie over deze systemen.

link naar webshop

Hoe werken meetsondes voor chloor en pH en is er op deze slijtage onderdelen garantie?
Hoe werken meetsondes en waarom slijten ze?

Elke meetsonde die een digitale meting van zwembadwater realiseert kan je vergelijken met een pen.

Met een pen kan je schrijven tot de inkt op is en met een meetsonde is dit niet anders: in een meetsonde van pH is er een vloeistof aanwezig die bij elke meting verbruikt wordt, in een meetsonde van ORP/Redox en geleidbaarheid is dit een metaal.

Is er een garantie op deze meetsondes, ondanks het feit dat het een slijtageartikel is?

De fabrieksgarantie op goede werking van een meetsonde bedraagt 6 maanden (ook al is het een slijtageartikel). Eventueel hiermee gepaard gaande werkuren, verplaatsing en/of transportkosten zijn hierin echter in geen geval inbegrepen en in voorkomend geval steeds ten laste van de klant. De praktijk toont echter, gelukkig, aan dat de meetsondes gemiddeld doorgaans 12 maanden stabiel kunnen werken:

- 2 zwembadseizoenen bij een buitenzwembad dat 6 maanden per jaar gebruikt wordt
- 1 zwembadseizoen bij een binnenzwembad en bij buitenzwembaden die heel het jaar door in gebruik zijn of waarvan de waterbehandeling heel het jaar in gebruik is (vb. als je kiest voor een actieve overwintering)

Gedurende deze periode dient echter de correcte werking van de meetsonde regelmatig gecontroleerd te worden (eenvoudige manuele controlemeting van het zwembadwater, wij adviseren dit wekelijks uit te voeren samen met het uitvoeren van de backwash). Een meetsonde kan na verloop van 1 maand immers nog steeds meten doch mogelijk niet meer 100% correct. Het tussentijds ijken of kalibreren van de meetsonde verhelpt dit euvel en stelt je in staat om de volledige levensduur van de meetsonde te benutten. Een meetsonde is het duurste slijtage artikel aan enig doseersysteem. Ga er dus zorgvuldig mee om.

Wij adviseren om niet zelf te gaan ijken wanneer je hiermee niet vertrouwd bent. Ofwel laat je dit tussentijds door een zwembadtechnieker uitvoeren (vb. van zodra de manuele meting niet meer overeen stemt met de digitale meting) ofwel doe je dit enkele malen samen met een zwembadtechnieker totdat je hiermee vertrouwd bent.

Kan een sonde ook stuk gaan na vb. 8 maanden?

Helaas is dit niet uit te sluiten. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Omdat de garantieperiode 6 maanden bedraagt zijn er sommige collega's die elke 6 maanden de sondes vervangen. Wij doen dit niet om de 6 maanden maar wel om de ca. 12 maanden. Dit verlaagt immers de exploitatiekost van uw doseersysteem aanzienlijk.

Het is in voorkomend geval voordeliger deze kost eenmalig te maken (vroeger vervangen dan na 12 maanden werking) dan de sondes structureel elke 6 maanden te vervangen.

Is de garantieperiode op een meetsonde afhankelijk van de gebruiksperiode?

De fabrikant houdt hier geen rekening mee (omdat hij niet kan controleren of de sonde al dan niet effectief gebruikt werd). De aankoopdatum telt dus als startperiode van de garantieperiode van 6 maanden.

link naar webshop
Waarom kan chloor kristalliseren bij de injectie via een doseersysteem?
De chloorinjector is een slijtageonderdeel dat we jaarlijks preventief vervangen tijdens het onderhoud van de zwembadinstallatie.

Desondanks is het toch mogelijk dat deze vroegtijdig verstropt door kristallisatie van de chloor.

De reden hiervoor is doorgaans de temperatuur in de technische ruimte. Technische ruimtes die warm zijn bevorderen het proces van kristallisatie.

Heeft u regelmatig last van vroegtijdige kristallisatie van het injectieventiel dan adviseren we het gebruik van polsfosfaatkristallen.

link naar webshop

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2018