Recent Nieuws
FAQ : Disclaimer & copyright
Zijn er voorwaarden verbonden aan deze FAQ en de hierop vermelde informatie?

© Copyright Noppe Zwembaden BVBA. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die je in deze FAQ en onze handleidingen aantreft bij/zijn gelicenseerd aan Noppe Zwembaden BV.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere manier dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Noppe Zwembaden BV tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke kopie aanwezig is: “© Copyright Noppe Zwembaden BV”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Deze handleiding en FAQ vervangt volledig eventuele voorgaande. Bij ontvangst of consultatie is het de plicht van de eindgebruiker deze handleiding en/of FAQ zorgvuldig door te nemen.

Ingeval dit niet gebeurt en zou leiden tot enige schade in de ruimste zin van het woord dan kan in voorkomend geval Noppe Zwembaden BV hieromtrent nooit onder enige vorm verantwoordelijk gesteld worden.

Deze handleiding en FAQ werd met de beste zorg samengesteld.

Noppe Zwembaden BV kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk/zetfouten en/of toepassing van de ter beschikking gestelde informatie.

De handleidingen ter beschikking gesteld door de fabrikanten hebben bovendien steeds voorrang op de in deze FAQ opgenomen instructies.

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024