Recent Nieuws
FAQ : GARANTIES
Welke garanties bieden jullie op de werken die jullie uitvoeren?

De garantie die we bieden op onze werken en de materialen die we plaatsen staat steeds duidelijk vermeld in onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze worden bij het inplannen van een interventie (voor het uitvoeren van onze werken) per e-mail aan al onze klanten bevestigd.

Tevens ontvangt elke klant ze nogmaals bij het ontvangen van onze werkbonnen en onze facturen.

Hieronder herhalen we ze graag nogmaals:

4. “Noppe Zwembaden BV” waarborgt de verborgen gebreken van de geleverde en/of geplaatste koopwaren en installaties gedurende één kalenderjaar vanaf de datum van plaatsing. Eventuele verborgen gebreken dienen te worden ingeroepen bij aangetekend schrijven binnen de maand na ontdekking ervan. De waarborg van “Noppe Zwembaden BV” voor door haar vervaardigde koopwaren en installaties behelst de herstelling, hetzij ter plaatse dan wel in de magazijnen van “Noppe Zwembaden BV”, van de gebrekkige onderdelen. De kostprijs van montage, vervoer en her montage en alle overige kosten blijven ten laste van de klant. Voor koopwaren en installaties, die door “Noppe Zwembaden BV” werden door geleverd en niet zelf vervaardigd, is de waarborg van “Noppe Zwembaden BV” beperkt tot deze verstrekt door de leveranciers en waaromtrent de klant door bestelling bevestigt door “Noppe Zwembaden BV” voldoende ingelicht te zijn. Wanneer er een gebrek wordt vastgesteld dient uiterlijk binnen de zes maanden een vordering in rechte ingesteld te worden, onverminderd het recht van Noppe Zwembaden om garantiegevallen na te kijken en zelf al dan niet in samenwerking met de desbetreffende fabrikant, op eigen initiatief op te lossen. 

4.a. Fabrieksgarantie op de LPW POOLS monoblok zwembaden: deze garantie is uitsluitend van toepassing indien er periodiek onderhoud gebeurt door “Noppe Zwembaden BV”, de klant of een door LPW POOLS erkend installateur. Verder verwijzen we naar de gedetailleerde LPW POOLS garantievoorwaarden dewelke de klant erkend ontvangen en aanvaard te hebben.

5. De verstrekte waarborgen zijn alleen geldig bij vaststelling van een correct en normaal gebruik volgens de gebruiksvoorwaarden, en vervallen bij iedere vaststelling van laattijdige betaling, gebrekkig onderhoud, ingrepen of wijzigingen door de klant of derden zonder schriftelijk akkoord van “Noppe Zwembaden BV” uitgevoerd, of ten gevolge van normale slijtage.

Heb je hierover nog vragen? Aarzel dan niet onze klantenservice te contacteren op 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Wat als er iets stuk gaat buiten de garantieperiode van een fabrikant?

Bijzonder vervelend maar helaas gebeurt het; een (soms duur) toestel of onderdeel gaat stuk en de garantieperiode vanwege de fabrikant is voorbij.

Een nieuw onderdeel en/of toestel aankopen en/of het bestaande toestel laten herstellen is dan vaak de enige oplossing.

We begrijpen dat dit zeer vervelend is maar helaas zijn wij net zoals onze klanten gebonden aan de garantieperiode vanwege de leverancier.

Omdat we onze klanten echter steeds zo tevreden als mogelijk wensen te stellen hebben we hieromtrent een extra commerciële regeling uitgewerkt.

Deze werkt zoals volgt:

Voor artikelen met een garantieperiode van 2 tot 3 jaar:

- Wanneer dit gebeurt minder dan 3 jaar na de installatie van het toestel dan gebeuren deze werken in regie (verrekening van verplaatsing, werkuren en materialen) met een korting van 35% (ingeval een garantie van 2 jaar).

- Gebeurt dit na 3 jaar dan is een korting van 25% van toepassing op het geplaatste onderdeel (niet op werkuren en verplaatsing).

- Gebeurt dit na 4 jaar dan is een korting van 15% van toepassing op het geplaatste onderdeel (niet op werkuren en verplaatsing).

Vanaf 5 jaar na oplevering worden deze werken in regie verrekend en is er geen tegemoetkoming meer mogelijk.

Artikelen met een langere garantieperiode dan 3 jaar:

- Wanneer dit gebeurt minder dan 4 jaar na de installatie van het toestel dan gebeuren deze werken in regie (verrekening van verplaatsing, werkuren en materialen) met een korting van 35% (ingeval een garantie van 2 jaar).

- Gebeurt dit na 5 jaar dan is een korting van 25% van toepassing op het geplaatste onderdeel (niet op werkuren en verplaatsing).

- Gebeurt dit na 6 jaar dan is een korting van 15% van toepassing op het geplaatste onderdeel (niet op werkuren en verplaatsing).

Vanaf 7 jaar na oplevering worden deze werken in regie verrekend en is er geen tegemoetkoming meer mogelijk.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling dient u dit eenvoudig aan te vragen na het ontvangen van uw factuur via sven@noppe.be waarna u een creditnota ontvangt.

Opgelet: 

Deze regeling is uitsluitend geldig ingeval:

- alle facturen uit het verleden voor de vervaldatum voldaan werden

- het defect niet te wijten is aan een verkeerdelijke handeling door de klant (in strijd met de onderhoudsvoorschriften)

- wanneer overmacht de oorzaak is (vb. een blikseminslag, stormschade, ...)

- wanneer het onderhoud van het zwembad periodiek en exclusief door Noppe Zwembaden gebeurt.

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024