Recent Nieuws
FAQ : ONDERHOUD VAN EEN ZWEMBAD > ONDERHOUDSCONTRACTEN
Bieden jullie onderhoudsformules aan voor privé zwembaden?

Zeker, een goed onderhouden zwembad betekent namelijk dat de kans op een eventuele storing zo laag als mogelijk wordt gehouden.

Is er toch een storing dan wordt je prioritair behandeld voor het grondig oplossen van een eventueel probleem.

Tot slot geniet je van een lager uurloon dan klanten zonder een onderhoudscontract.

Via volgende link vindt je de uitgebreide informatie m.b.t. de door ons aangeboden onderhoudsformules: Onderhoudsformules

Voor bijkomende informatie over onze onderhoudsformules neem je contact met onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21 of per e-mail aan jon@noppe.be (Dhr. Jon Rietman). 


Directe link voor deze vraag
Zijn jullie onderhoudscontracten 'all inclusive' of hoe werkt dit juist?

Onze onderhoudscontracten werken niet volgens het principe 'alles inbegrepen', het zijn ook geen offertes voor het onderhoud van je zwembad. Dit op voorhand ramen is immers niet mogelijk wat we je graag verklaren.

Elk zwembad is anders en zelfs bij een identiek zwembad mét een identieke technische ruimte in dezelfde regio kan de directe omgeving rondom het zwembad een invloed hebben op het nodige onderhoud (vb. veel bomen rond het zwembad of niet, tijdstip van opstart en afsluiten, ...).

Ook het verwachtingspatroon m.b.t. onderhoud is verschillend van klant tot klant en kan enorm bepalend zijn in het aantal nodige werkuren om jouw zwembad te onderhouden wat we graag doen volgens jou verwachtingen (vb. het zwembad werd 2x schoon gemaakt en heeft nog extra schoonmaakwerk nodig, ga je dit zelf uitvoeren of doen wij dit voor je).

Tot slot is het aantal verbruikte producten en/of (slijtage) onderdelen niet inbegrepen in onze onderhoudsformules want ook dit is zeer afhankelijk van diverse factoren.

Wanneer we voor bovenstaande 3 variabelen een buffer zouden opnemen in de prijzen van onze onderhoudsformules resulteert dit in klanten die (veel) te veel betalen en anderen die (veel) te weinig betalen wat geen houdbare situatie is.

Om dit te vermijden werken we bij de start van het seizoen met een vooropgesteld aantal prestaties per gekozen formule (die in de meeste gevallen minimaal noodzakelijk zijn) en een verrekening volgens realiteit op het einde van het seizoen.

Zo betaal je nooit te veel of te weinig, enkel wat werd uitgevoerd en/of geleverd.

De basis van de eindafrekening zijn de door onze technieker(s) tijdens het seizoen opgemaakte werkbonnen waarmee we vermijden dat een eindafrekening een 'verrassing' zal zijn. Je kan dit tijdens het seizoen namelijk mooi volgen.

Wanneer we je zwembad onderhouden zal onze technieker je dus steeds een service rapport (werkbon) voorleggen ter goedkeuring en ondertekening.

Hierop zijn de prestatie(s) en geleverde en/of gebruikte producten en onderdelen eventueel vermeld.

Ben je niet aanwezig tijdens het onderhoud (dit is niet aan te bevelen dus tracht steeds aanwezig te zijn zodat er een goede communicatie met onze technieker mogelijk is) dan zal de technieker de werkbon zelf opmaken volgens de gebeurde werken.

Hierna ontvang je (en dit telkens per interventie) een digitaal gedetailleerd duplicaat van het servicerapport (per e-mail).

Mocht hier toch een vergissing insluipen dan heb je 10 dagen de tijd om eventuele misverstanden uit te klaren zodat dit kan recht gezet worden. Na verloop van deze periode wordt het servicerapport als aanvaard beschouwd. Na 10 dagen zonder reactie wordt de werkbon als aanvaard beschouwd.

Wanneer je onderhoudscontract wordt afgerekend in een zogenaamde eindafrekening lijsten we alle opgemaakte werkbonnen op en verrekenen we de vooropgestelde formule.

Werden er minder uren gepresteerd dan vooropgesteld dan wordt dit op dat ogenblik verrekend waardoor je nooit een werkuur zal betalen dat niet werd gepresteerd.

Werden er meer uren gepresteerd dan vooropgesteld dan zal ook dit verrekend worden in je eindeafrekening en dit samen met de geleverde en/of verbruikte producten en/of (slijtage) onderdelen.

Klanten met een onderhoudscontract werken dus in zekere zin ook op regiebasis.

Wat zijn dan de voordelen van een onderhoudscontract:

- bij een eventuele storing word je prioritair behandeld

- we werken aan een gereduceerd tarief (lager uurloon)

- je ontvangt een duidelijke planning bij de start van het seizoen

- je ontvangt doorgaans met slechts 2 facturen op jaarbasis (voorschot en saldo), enkel wanneer het vooropgestelde bedrag aanzienlijk wordt overschreven zal een tussentijdse afrekening gemaakt worden

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Waarom factureren jullie alle onderhoudscontracten begin maart met een betalingstermijn van 10 dagen?

Wanneer we je een factuur sturen voor je onderhoudscontract bij de start van het zomerseizoen werd de planning hierover al aan jou gemaakt en per e-mail bevestigt.

We factureren alle onderhoudscontracten begin maart met een betaaltermijn van 10 dagen.

Wanneer je een onderhoudscontract onderschrijft geniet je van een aanzienlijk verschil in uurloon (meer dan 10% voordeliger).

Dit kunnen we toepassen door de betalingen van de onderhoudscontracten (die we dus samen ontvangen vanaf 15 maart) aan te wenden voor de betaling van de nodige producten en slijtage onderdelen die we allemaal samen bestellen voor onze klanten tijdens de komende zomerperiode.

Wanneer we al het materiaal samen bestellen kunnen we aanzienlijk betere condities bekomen bij onze leveranciers dan wanneer we dit individueel doen.

Bovendien besparen we op transportkosten.

Het is deze besparing die we gebruiken om je een voordeliger uurloon te kunnen aanbieden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Kan ik tijdens het seizoen ook een onderhoudscontract onderschrijven?

Dat kan zeker: je kunt een onderhoudscontract altijd activeren en stop zetten.

Als het fijn is om samen te werken: begin er dan snel mee!

Is het niet fijn om samen te werken, stop er dan onmiddellijk mee; zo denken wij erover.

Wanneer je tijdens het seizoen een onderhoudscontract neemt dan wordt jouw voorschotfactuur aangepast i.f.v. de vordering van het seizoen.

vb. je schrijft in voor een buitenzwembad wanneer het zwembad al zomerklaar gemaakt werd (en wij dit het eerste jaar niet meer moeten doen): dan zal voor een onderhoudsformule 1 een voorschotfactuur gemaakt worden voor de helft van het bedrag van deze formule. Kies je voor een intensievere formule (vb. Formule 2, uitbreiding Autodos, Brons, Zilver of Goud) dan passen we dezelfde logica toe. Je vind een overzicht van onze onderhoudsformules via volgende link: Onderhoudsformules

Na afloop van het eerste seizoen ontvang je onze eindafrekening. Vanaf het volgende seizoen ontvang je dan de volledige voorschotfactuur.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024