Recent Nieuws
FAQ : ONDERHOUD VAN EEN ZWEMBAD > WINTERKLAAR MAKEN VAN JE ZWEMBAD
Kies ik best voor een actieve of passieve overwintering?

De keuze hierin is in redelijke mate subjectief.

Hierom maakten wij voor jou in ons document 'Hoe succesvol overwinteren?' een analyse met de impact van de keuze die je maakt.

Ook de bekleding van het zwembad is mogelijk bepalend, zo kan een betegeld zwembad enkel actief overwinterd worden (om vorstschade te voorkomen).

Wij hebben in de meeste gevallen een voorkeur voor het passief overwinteren met een winterzeil. Zo heb je het kleinste risico op vorstschade en moet je gedurende ongeveer 6 maanden vrijwel niet omkijken naar het zwembad.

We adviseren je echter ons document 'Hoe succesvol overwinteren?' nauwkeurig door te nemen, zodat je zelf de voor jouw beste methode kan kiezen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe monteren jullie een winterzeil?

De winterzeilen die we leveren en plaatsen zijn voorzien van RVS ogen op ongeveer elke 80cm en dit rondom het gehele zeil.

Deze laten ons toe om mits het gebruik van sandow elastieken het winterzeil vast te maken met een RVS grondpen (zgn. "piket") of RVS terrasverankering.

Een terrasverankering verwijderen we bij het zomerklaar maken (deze blijven dus niet in het geboorde gaatje van de voeg).

Bij gebruik van een terrasverankering wordt indien mogelijk een gat geboord in een voeg van het terras en dus niet in de steen zelf.

Is er een goot aan één of meerdere zwembadbreedtes dan kunnen we trachten een RVS verankering te plaatsen in de goot.

Dit is minder sterk maar vermijdt wel dat er op deze plaats in de voegen moet geboord worden.

Wens je dit sterker dan bestellen we een RVS koker (lengte van deze koker is gelijk aan buitenkant boordsteen) en dient de koker slechts op 2 plaatsen vastgemaakt worden (in sommige gevallen kan dit in een aangrenzende beplanting).

Bijkomend voorzien we een spanlintenset dewelke (ca. elke 1,5m) over de badbreedte wordt aangebracht ter ondersteuning van het zeil.

Meer informatie over bovenvermelde toebehoren vind je terug in ons document 'Hoe succesvol overwinteren?'.

Toebehoren m.b.t. overwinteren kunnen besteld worden via onze webshop.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mijn zwembad is winterklaar gemaakt maar en ik merk dat het waterniveau ernstig stijgt zodat het zwembad mogelijk zal overlopen. Wat nu?

Het is bij deze vraag belangrijk om een onderscheid te maken tussen zwembaden die voorzien zijn van een automatische overloop (vb. standaard voorzien bij elk LPW POOLS zwembad) en zwembaden die hierover niet beschikken.

Zwembaden voorzien van een overloop:

Controleer de overloop, mogelijk is deze vervuild waardoor het water niet kan weglopen. Je vindt de overloop in het rolluikgedeelte van een LPW POOLS, bij andere types zwembaden kan dit een opening of buisje zijn in de skimmer (of één van de skimmers).

Verwijder de vervuiling, eventueel de overloop eens doorspuiten met een tuinslang kan helpen bij een intensieve vervuiling of voor het helpen van een verstopping. Is het probleem hiermee verholpen? Prima, volg dan tijdens de winter regelmatig op of de overloop zijn werk blijft doen (en vb. niet opnieuw vervuild wordt, in voorkomend geval herhaal je bovenstaande).

Is de overloop niet vervuild en loopt het water niet weg: contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21 voor een nazicht door onze techniekers.

Het is ons door de overheid verplicht om dit water af te voeren naar het drainagesysteem rond het zwembad. Mocht dit niet meer mogelijk zijn door verzadiging van de ondergrond dan zijn we verplicht om extra maatregelen te nemen (vb. een bijkomende connectie naar de riool). Dit komt in de praktijk vrijwel niet voor maar kan helaas niet volledig uitgesloten worden.

Moet je dringend water wegpompen?

Wanneer de waterstand hoger is dan de kuip zelf pomp je best z.s.m. water weg uit het zwembad. Ook al heb je de overloop terug in werking gekregen.

Gebruik hiervoor de pomp van je zwembadinstallatie (stel de zeswegkraan in op 'waste', open de kraan van de riool, open de kraan van het bodemaanzuigpunt en sluit de kranen van de skimmer(s): hierna activeer je de pomp). Van zodra het waterniveau voldoende laag is schakel je de pomp terug uit. Werd je installatie winterklaar gemaakt gebruik dan niet je zwembadpomp maar een dompelpomp.

Zwembaden zonder automatische overloop:

De waterstand van deze zwembaden dient tijdens de winter (enkel na hevige regenval) mogelijk periodiek verlaagd te worden (zie hierboven hoe dit te doen onder de titel 'Moet je dringend water wegpompen). 

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb gekozen voor een actieve overwintering, laat ik mijn UV lamp, ionisator en doseersysteem actief?

Wanneer je actief overwintert is het belangrijk te weten dat algengroei enkel voorvalt wanneer je zwembadwater warmer is dan 10C°.

Van zodra het water onder deze temperatuur zakt is het behandelen van het water dus minder belangrijk, zeker wanneer je actief zou overwinteren met een winterzeil omdat het water dan vrijwel hermetisch van licht wordt afgeschermd.

UV lamp:

De belangrijkste meerwaarde van een UV lamp is het bestrijden van gebonden chloor in het water, het anti-bacterieel effect is immers minimaal (slechts 5%). Je mag tijdens de volledige overwinteringsperiode dan ook de UV lamp uitschakelen (door de zekering te deactiveren, is deze niet afzonderlijk afgezekerd dan stel je dit eventueel uit tot wanneer ook de ionisatie mag uitgeschakeld worden).

Ionisator: 

De belangrijkste meerwaarde van koperionisatie is het bestrijden van algengroei in het zwembadwater, zoals hierboven reeds vermeld kunnen algen zich vrijwel niet meer voortplanten in water dat kouder is dan 10C°. Hierom adviseren we je de ionisator bij een actieve overwintering actief te houden tot het water kouder is dan dan 10C° en deze vervolgens uit te schakelen. Opgelet: van zodra het water in het voorjaar weer warmer wordt dan 10C° schakel je dus best de ionisator weer in.

Doseersysteem: 

Bij een actieve overwintering adviseren we je ook het doseersysteem actief te houden (vergeet hierom zeker niet op maandelijks de TA waarde van het water te blijven opvolgen en corrigeren met TA+ wanneer nodig!). Wens je toch liever actief te overwinteren zonder gebruik van je doseersysteem stop dan bij voorkeur wanneer het zwembadwater kouder is dan 10C° en zorg ervoor dat je zwembad met een winterzeil afgedekt werd. Wanneer je de automatische dosering stopt voer dan een chloorschockbehandeling uit op het zwembadwater en voeg eventueel een overwinteringsproduct toe aan het zwembadwater.

Doe je dit niet dan loop je toch het risico dat er veel schoonmaakwerk zal moeten gebeuren bij de heropstart van het zwembadseizoen.

Opgelet, denk aan je wartempomp:

Ook bij een actieve overwintering maak je de warmtepomp steeds winterklaar:

- toestel op off

- zekering laat je aan

- leidingen los maken

- toestel schuin kantelen en het aanwezige water verwijderen uit de warmtewisselaar

- toestel na bovenstaande schuin laten staan gedurende heel de winterperiode

- warmtebatterij schoon maken met PSA Net

- winterzeil over het toestel

Als je hierover nog vragen hebt, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Wanneer maak ik mijn zwembad het best winter- en zomerklaar?

Wanneer maak ik mijn zwembad het best winterklaar?

De temperatuur van het water zal bepalen of desinfectie nodig is of niet. Vanaf het water in een zwembad 10C° of kouder is adviseren we de desinfectie te deactiveren (je automatisch systeem stop te zetten en/of je manuele waterbehandeling stop te zetten) en vervolgens het zwembad winterklaar te maken. De verwarming van het zwembad deactiveren kan uiteraard sneller (van zodra je beslist het zwembad niet meer te gebruiken).

Wanneer je het zwembad onmiddellijk (of te kort na het uitschakelen van de verwarming) al winterklaar maakt, stopt de desinfectie van het water wanneer het water nog warmer is dan 10C° en zal je bij opstart meer schoonmaakwerk hebben (en mogelijk hogere kosten, wanneer je het schoonmaakwerk ook door een zwembadtechnieker laat uitvoeren).

Wanneer maak ik mijn zwembad het best zomerklaar?

Ook hier is de temperatuur van het water bepalend of desinfectie nodig is of niet. Vanaf het water in een zwembad 10C° of warmer is adviseren we de desinfectie te activeren (je automatisch systeem te activeren en/of je manuele waterbehandeling te starten) en vervolgens het zwembad zomerklaar te maken. De verwarming van het zwembad activeren kan uiteraard later gebeuren (van zodra je beslist het zwembad te gebruiken).

Wanneer je het zwembad te laat zomerklaar maakt start je de desinfectie van het water te laat (wanneer het water warmer is dan 10C°) en zal je bij opstart meer schoonmaakwerk hebben (en mogelijk hogere kosten, wanneer je het schoonmaakwerk ook door een zwembadtechnieker laat uitvoeren).

Minder schoonmaakwerk & kosten?

Wij mochten helaas al constateren dat er zwembaden tot 5 keer schoon gemaakt moest worden gemaakt voor ze zwemklaar waren, de reden was het te snel winterklaar maken van het zwembad en de te late opstart (of het te laat zomerklaar maken van het zwembad).

Mits je bovenstaand advies volgt zal je dus met een minimum van inspanningen en kosten van je zwembad kunnen genieten.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Waarom is het beter te werken met een winterzeil dan een bladernet?

Er zijn verschillende redenen waarom het in jou belang is om een winterzeil te gebruiken tijdens de winterperiode i.p.v. met een bladernet in combinatie met gesloten of open rolluik.

We overlopen ze hieronder:

Je zwembad zal met een bladernet vuiler worden

Een bladernet laat licht door, hierdoor kan er fotosynthese en dus algengroei plaats vinden (fotosynthese = water + licht, dit maakt suikers aan en deze suikers laten de planten, in dit geval algen, groeien).

Bij een winterzeil is je zwembad bijna hermetisch afgesloten van licht en vuil en heb je dus aanzienlijk minder schoonmaakwerk bij de opstart.

Je rolluik slijt meer en wordt eveneens vuiler

Klanten met een bladernet zijn verplicht om met een gesloten rolluik te werken. Een rolluik kost gemiddeld meer dan 120€ per m² (afhankelijk van lameltype), een winterzeil gemiddeld slechts 16€/m² en is bovendien licht-dicht.

Hierdoor wordt aan de ene kant de slijtage van de lamellen beperkt, aan de andere kant worden de lamellen veel minder vuil (een winterzeil sluit het zwembad bijna hermetisch af van vuil en licht, klein stof komt ook door een bladernet zoals al hierboven vermeld).

Zal ik dan maar overwinteren zonder met een bladernet en open rolluik?

Overwinteren met een bladernet en open rolluik is uiteraard een héél slecht idee: dan kan er door het licht volop foto-synthese plaats vinden en zal er bij de start van het seizoen heel wat meer schoonmaakwerk (en bijhorende kosten als wij dit moeten doen) ontstaan. Bovendien is dit zeer gevaarlijk (absoluut niet veilig).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie ook aan zwembaden die niet door jullie geplaatst werden?

Ja, ook deze zwembadeigenaars aanvaarden we voor het onderhoud of een depannage van de zwembadinstallatie.

Omdat we je niet verplichten om alle apparatuur om te bouwen naar de materialen die we gewoon zijn om te plaatsen (en te onderhouden) kan het echter zijn dat we minder efficiënt kunnen werken en/of onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Ook kunnen we bij het vervangen van onderdelen onder garantie in geen geval meer bieden dan enkel de garantie op de onderdelen zelf (werkuren, transport en eventuele andere kosten blijven ten laste van de klant volgens onze voorwaarden werken in regie).

Zijn bepaalde onderdelen aan vervanging toe (ouderdom, niet kwalitatief) dan zullen we je dit signaleren.

We ervaren bovendien dat vele klanten niet (of niet voldoende) kennis hebben van de zwembadapparatuur, waterbehandeling en/of het noodzakelijke zwembadonderhoud.

Daarom adviseren we je zeker om ons document 'Onderhoudsinstructies voor een particulier zwembad' door te nemen en ons document 'Hoe succesvol overwinteren?'.

Ook dit FAQ-gedeelte van onze website kan een hulp betekenen. Tot slot vind je onder het klantengedeelte van onze website zeer handige instructievideo's.

Een zwembad heeft namelijk wekelijks onderhoud nodig en tenzij je kiest voor een wekelijkse onderhoudsformule is dus heel wat kennis vereist van de zwembadeigenaar.

We nodigen je dan ook graag uit zelf de tijd te nemen om onze documenten door te nemen en instructievideo's te bekijken. Ofwel kan je ervoor kiezen dat we ter plaatse komen om je deze uitleg te geven (dit wordt verrekend in regie en duurt gemiddeld 4u: afhankelijk van jouw kennis en de complexiteit van de zwembadinstallatie).

Het is ook mogelijk om een onderhoudscontract te nemen met in het begin een hogere frequentie aan onderhoud die je op termijn (in functie van de evolutie van je kennis) eventueel kan aanpassen. We bieden zowel onderhoudscontracten aan voor particuliere buitenzwembaden, particuliere binnenzwembaden en openbare zwembaden (op aanvraag).

Heb je hierover nog vragen, contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb gekozen voor een actieve overwintering, hoeveel keer moet ik dan een backwash uitvoeren of blijft dit wekelijks?

Wanneer je zwembad tijdens de winter niet in gebruik is maar je laat de installatie wel (beperkt) in gebruik (een zogenaamde actieve overwintering) dan volstaat het om één keer per maand een backwash uit te voeren.

Meer is geen probleem (maar hoeft niet noodzakelijk behalve wanneer je zou vast stellen dat de filter verzadigd is van vuil, wat je kan zien op de drukmeter van je filter) maar minder is zeker niet aangewezen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe wordt het zomer- en/of winterklaar maken van jouw zwembad verrekend?

Het zomer- en/of winterklaar maken van jouw zwembad wordt - net zoals overig onderhoud en/of herstellingen - verrekend in regie (tenzij anders vooraf overeen gekomen).

Het is tevens mogelijk deze werken uit te laten voeren in het kader van een onderhoudscontract.

Meer info over onze regietarieven vind je hier: Regietarieven en info

Meer info over onze onderhoudscontracten vind je hier: Onderhoudscontracten en info

Voor overige vragen contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024