Recent Nieuws
FAQ : ONDERHOUD VAN EEN ZWEMBAD > ZOMERKLAAR MAKEN VAN JE ZWEMBAD
Wanneer maak ik mijn zwembad het best zomer- en winterklaar?

Wanneer maak ik mijn zwembad het best winterklaar?

De temperatuur van het water zal bepalen of desinfectie nodig is of niet. Vanaf het water in een zwembad 10C° of kouder is adviseren we de desinfectie te deactiveren (je automatisch systeem stop te zetten en/of je manuele waterbehandeling stop te zetten) en vervolgens het zwembad winterklaar te maken. De verwarming van het zwembad deactiveren kan uiteraard sneller (van zodra je beslist het zwembad niet meer te gebruiken).

Wanneer je het zwembad onmiddellijk (of te kort na het uitschakelen van de verwarming) al winterklaar maakt stopt de desinfectie van het water wanneer het water nog warmer is dan 10C° en zal je bij opstart meer schoonmaakwerk hebben (en mogelijk hogere kosten indien je het schoonmaakwerk ook door een zwembadtechnieker laat uitvoeren).

Wanneer maak ik mijn zwembad het best zomerklaar?

Ook hier is de temperatuur van het water bepalend of desinfectie nodig is of niet. Vanaf het water in een zwembad 10C° of warmer is adviseren we de desinfectie te activeren (je automatisch systeem te activeren en/of je manuele waterbehandeling te starten) en vervolgens het zwembad zomerklaar te maken. De verwarming van het zwembad activeren kan uiteraard later gebeuren (van zodra je beslist het zwembad te gebruiken).

Wanneer je het zwembad te laat zomerklaar maakt start je de desinfectie van het water te laat (wanneer het water warmer is dan 10C°) en zal je bij opstart meer schoonmaakwerk hebben (en mogelijk hogere kosten indien je het schoonmaakwerk ook door een zwembadtechnieker laat uitvoeren).

Minder schoonmaakwerk & kosten?

Wij mochten helaas al constateren dat er zwembaden tot 5 keer schoon gemaakt moest worden gemaakt voor ze zwemklaar waren, de reden was het te snel winterklaar maken van het zwembad en de te late opstart (of het te laat zomerklaar maken van het zwembad).

Mits je bovenstaand advies volgt zal je dus met een minimum van inspanningen en kosten van je zwembad kunnen genieten.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie ook aan zwembaden die niet door jullie geplaatst werden?

Ja, ook deze zwembadeigenaars aanvaarden we voor het onderhoud of een depannage van de zwembadinstallatie.

Omdat we je niet verplichten om alle apparatuur om te bouwen naar de materialen die we gewoon zijn om te plaatsen (en te onderhouden) kan het echter zijn dat we minder efficiënt kunnen werken en/of onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Ook kunnen we bij het vervangen van onderdelen onder garantie in geen geval meer bieden dan enkel de garantie op de onderdelen zelf (werkuren, transport en eventuele andere kosten blijven ten laste van de klant volgens onze voorwaarden werken in regie).

Zijn bepaalde onderdelen aan vervanging toe (ouderdom, niet kwalitatief) dan zullen we je dit signaleren.

We ervaren bovendien dat vele klanten niet (of niet voldoende) kennis hebben van de zwembadapparatuur, waterbehandeling en/of het noodzakelijke zwembadonderhoud.

Daarom adviseren we je zeker om ons document 'Onderhoudsinstructies voor een particulier zwembad' door te nemen en ons document 'Hoe succesvol overwinteren?'.

Ook dit FAQ-gedeelte van onze website kan een hulp betekenen. Tot slot vind je onder het klantengedeelte van onze website zeer handige instructievideo's.

Een zwembad heeft namelijk wekelijks onderhoud nodig en tenzij je kiest voor een wekelijkse onderhoudsformule is dus heel wat kennis vereist van de zwembadeigenaar.

We nodigen je dan ook graag uit zelf de tijd te nemen om onze documenten door te nemen en instructievideo's te bekijken. Ofwel kan je ervoor kiezen dat we ter plaatse komen om je deze uitleg te geven (dit wordt verrekend in regie en duurt gemiddeld 4u: afhankelijk van jouw kennis en de complexiteit van de zwembadinstallatie).

Het is ook mogelijk om een onderhoudscontract te nemen met in het begin een hogere frequentie aan onderhoud die je op termijn (in functie van de evolutie van je kennis) eventueel kan aanpassen. We bieden zowel onderhoudscontracten aan voor particuliere buitenzwembaden, particuliere binnenzwembaden en openbare zwembaden (op aanvraag).

Heb je hierover nog vragen, contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe wordt het zomer- en/of winterklaar maken van jouw zwembad verrekend?

Het zomer- en/of winterklaar maken van jouw zwembad wordt - net zoals overig onderhoud en/of herstellingen - verrekend in regie (tenzij anders vooraf overeen gekomen).

Het is tevens mogelijk deze werken uit te laten voeren in het kader van een onderhoudscontract.

Meer info over onze regietarieven vind je hier: Regietarieven en info

Meer info over onze onderhoudscontracten vind je hier: Onderhoudscontracten en info

Voor overige vragen contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024