Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM
Mijn automatisch doseersysteem voor pH en vloeibare chloor meet fout en/of mijn waterkwaliteit is niet goed maar het systeem zegt dat alles ok is, wat nu?

Een doseersysteem is gemaakt om zwembadwater dat eerst manueel juist gezet werd op peil te houden.

Het is immers niet altijd in staat om zwembadwater waarvan de waarden niet juist zijn (en zeker niet bij grote afwijkingen) terug op peil te brengen.

Bovendien heeft het systeem geen controle over de TA waarde (Totale Alkaliniteit) van het zwembadwater. Deze waarde dient gemiddeld 1 keer per maand manueel nagekeken te worden en bijgestuurd indien nodig. Meer over alkaliniteit vind je via volgende link: Totale Alkaliniteit.

Tevens adviseren we om zeker om de 2 weken en eventueel wekelijks manueel de pH en chloorwaarde van het water na te kijken met een druppeltest of de DPD methode.

Het eerste dat je dus moet doen wanneer je constateert dat je waterkwaliteit afwijkt is manueel meten.

Dit kan 2 mogelijke resultaten opleveren:

1. Het water is goed van kwaliteit

Prima! Dit wil echter wel zeggen dat je systeem niet goed meet.

Controleer eerst de doorstroming in de meetcel (stroomt het water goed langs je meetsondes), draait je pomp goed en is er voldoende circuit (manuele controle aan de inspuiters, controle van de drukmeter van de filter). Heb je recent geen backwash uitgevoerd voer deze dan zeker uit (de backwash dient 1 keer per week uitgevoerd te worden).

Is bovenstaande in orde kijk dan je meetsondes na. Mogelijk dienen ze gekalibreerd (=geijkt) en/of vervangen te worden.

We adviseren meetsondes te vervangen na 12 maanden gebruik (vb. 2 zomers van 6 maanden of 1 jaar met 12 maanden dat het systeem actief is).

Een pH sonde kan je kalibreren via het in je doseersysteem ingebouwde kalibratiemenu en met behulp van recente kalibratievloeistof (doorgaans pH4 en pH7).

Een chloorsonde kan je controleren op goede werking met een kalibratievloeistof (doorgaans 475mv).

Werkt de chloorsonde nog goed en wijkt ze niet te veel af (minder dan 50mv) dan kan je het water manueel juist zetten en vervolgens de streefwaarde chloor aanpassen (zogenaamd kalibreren op water).

2. Het water is niet goed van kwaliteit

In dit geval zal je eerst je waterkwaliteit manueel moeten juist zetten.

Je start met TA, vervolgens zet je de pH waarde juist en tot slot de chloorwaarde.

Meer detailinfo over:

Totale alkaliniteit

pH

Chloorwaarde

Van zodra alles juist staat controleer je de meting van je doseertoestel (uitgedrukt in mv).

Meet het toestel nu juist dan is het prima.

Volg het toestel de komende dagen wel even op zodat je er zeker van bent dat het toestel de waterkwaliteit verder op peil kan houden.

Meet het toestel niet juist kijk dan verder onder punt 1 (zie hierboven).

Voor klanten die deze opvolging minimaal zelf wensen uit te voeren hebben we in onze onderhoudscontracten de formule AUTODOS, met deze formule kijkt een zwembadtechnieker de waterkwaliteit en goede werking van je doseersysteem 3 keer per jaar na bovenop het zomer- en winterklaar maken.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik zie een hoge milivolt meetwaarde (ORP/REDOX) op mijn doseersysteem, wat nu?

Wanneer je doseersysteem een (te) hoge mv (milivolt) meting doet dan wil dit strikt genomen zeggen dat er te veel chloor in het water aanwezig is.

In voorkomend geval meet je dit best even na met een druppeltest voor pH en chloor.

Is je meting met de druppeltest prima (lichtgele kleur op je druppeltest, ca. 1 tot 1,5ppm)?

Dan controleer je best nogmaals de mv meting, mogelijk was dit een korte (foutieve) meting en is deze ondertussen terug juist.

Blijft dezelfde hogere melding/meting; dan mag je in principe deze meetwaarde instellen als nieuwe setpoint of streefwaarde.

Je hebt immers manueel gemeten, de chloor is prima en door de streefwaarde aan te passen blijft het water zo.

Dit is zogenaamd kalibreren op je meetsonde. Pas tevens de alarm instellingen aan van je systeem zodat je geen nodeloze alarmen ontvangt.

Is je meting met de druppeltest niet goed (te veel of te weinig chloor)?

Is dit niet het geval en meet je inderdaad te veel chloor dan liep er iets mis.

Mogelijke oorzaken zijn:

- een te lage TA waarde (minder dan 80ppm)

- een foutieve instelling op je toestel (er werd immers te veel chloor gedoseerd)

- een noodzakelijke kalibratie en/of vervanging van je meetsonde (op de meetsonde zelf is een fabrieksgarantie van toepassing van 6 maanden na aankoopsdatum, er is geen garantie op werkuren en transport)

- een eventueel electronisch falen (vb. defecte printplaat) als dit laatste een weinig voorkomend euvel

Om dit op te lossen zet je de kwaliteit van je zwembadwater manueel terug juist (chloor laten zakken doe je door de zon op het water te laten schijnen, bij ernstige overdosering kan je ons best consulteren zodat een technieker met waterstofperoxide de chloor versneld kan afbreken).

Van zodra je manueel hebt geconstateerd dat de 3 parameters van je zwembadwater prima zijn (TA, pH en chloor) controleer je nogmaals de meting op je doseertoestel. Vervolgens pas je de streefwaarde van chloor aan naar de huidige meting. Het syteem zal het water dan op het huidige niveau houden.

Loopt dit allemaal goed, prima dan is het opgelost.

Lost dit je probleem niet op dan neem je best even contact op met onze klantendienst op 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Op de display van mijn Aquaconsulting verschijnt 'Stop niveau 1' of 'Stop niveau 2', wat nu?

Wanneer op de display van je Aquaconsulting de melding 'Stop niveau 1' of 'Stop niveau 2' verschijnt dan wil dit zeggen dat de bus pH- (1) of vloeibare chloor (2) leeg is.

Vervang de lege bus terug door een volle bus en je toestel kan terug verder werken.

Meer informatie m.b.t. het leveren van producten vind je hier.

Is de bus niet leeg en krijg je toch deze melding?

Schud dan even met de aanzuiglans, mogelijk zit de vlotter vast en kan je deze terug los krijgen waarna hij terug juist werkt.

Mocht dit laatste niet helpen dient de aanzuiglans mogelijk vervangen te worden.

Heb je hieromtrent nog vragen, aarzel niet onze klantendienst te contacteren op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mijn meetsondes moeten vervangen worden, hoe doe ik dit?

Wanneer je de meetsondes vervangt van je doseersysteem let dan ook op de andere slijtage onderdelen die mogelijk vervangen dienen te worden:

- injectieventiel (keyword 'injectieventiel' invullen in het zoekveld van onze webshop geef je het injectieventiel voor Aqua Consulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec; we trachten dit injectieventiel steeds te gebruiken ongeacht het merk van je doseertoestel, op deze regel zijn er echter uitzonderingen; bij twijfel contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21)

- slangetjes van de peristaltische doseerpompen (keyword 'slangetje' invullen in het zoekveld van onze webshop geef je de slangetjes voor Aqua Consulting, Pentair, SEKO en Hanna; voor overige merken contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21)

Wij adviseren het injectieventiel van chloor jaarlijks te vervangen (vormt er zich binnen het jaar kristalisatie gebruik dan 'polyfosfaat kristallen'), we adviseren om de slangetjes van de doseerpompen na 24 maanden te vervangen (om de 2 jaar) ongeacht de gebruiksperiode.

Het vervangen van de meetsondes doe je als volgt (doe deze handeling per sonde dus niet gelijktijdig zo vermijd je het per ongeluk wisselen van de sondes):

- leg het doseersysteem stil (kies voor regeling stoppen bij het toestel Aquaconsulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec, bij Intellipool schakel je de dosering van chloor en pH uit via het menu 'Bediening' via je smartphone of op het toestel zelf via 'instellingen ph/Cl/temperatuur; voor andere systemen kan je mogelijk de doseerpompen deactiveren, de stekker(s) ervan uitschakelen of de zekering van het toestel uitschakelen)

- sluit de kraantjes af van opname en retour meetwater (opname meetwater is optimaal net na de zandfilter, retour meetwater is optimaal net voor de pomp)

- schroef de kabel van de meetsonde los (bij Aquaconsulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec draai je eerst aan het kapje over de koppeling en daarna trek je de stekker uit het contact, bij 'Intellipool' verwijder je het onderste blauwe kapje op de 'Probe Unit' en koppel je de draad van de sonde af)

- schroef vervolgens de meetsonde (voorzichtig) los uit de sondehouder

- vervang de sonde door een nieuwe (niet te hard aanschroeven zodat je het sondehuis niet beschadigt), koppel de kabel vervolgens terug aan

- herhaal dit voor de andere sonde (de volgorde is niet belangrijk)

- van zodra je de sondes hebt aangesloten controleer je of de meetwaardes juist zijn:

pH vergelijk je met een manuele pH meting via de druppeltest

Wat chloor (=ORP/REDOX/RX meting) betreft breng je het water manueel op de juiste chloorwaarde, vervolgens kijk je hoeveel mv het toestel meet wanneer de chloorwaarde juist is en stel je deze waarde in als streefwaarde of setpoint)

Nieuwe pH sondes zijn vanuit de fabriek gekalibreerd, bij het vervangen is een kalibratie dus niet standaard aangewezen. Mocht je toch een afwijking constateren op de pH sonde dan dient deze wel gekalibreerd te worden.

Een REDOX sonde mag je echter nooit kalibreren, je kalibreert op het water (consulteer hieromtrent onze handleiding 'Onderhoudsvoorschriften voor een particulier zwembad' via volgende link: Onderhoudsvoorschriften).

- na het vervangen van de sondes controleer je of alles mooi waterdicht is en open je de kranen van meetwater opname en retour (!)

De nodige materialen bestellen kan via onze webshop via volgende link: Webshop

Vind je bepaalde materialen niet op onze webshop of heb je nog vragen over bovenstaande aarzel dan niet onze klantendienst te contacteren op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe werken meetsondes voor chloor en pH en is er op deze slijtage onderdelen garantie?

Hoe werken meetsondes en waarom slijten ze?

Elke meetsonde die een digitale meting van zwembadwater realiseert kan je vergelijken met een pen. Met een pen kan je schrijven tot de inkt op is en met een meetsonde is dit niet anders: in een meetsonde van pH is er een vloeistof aanwezig die bij elke meting verbruikt wordt, in een meetsonde van ORP/Redox en geleidbaarheid is dit een metaal.

Is er een garantie op deze meetsondes, ondanks het feit dat het een slijtageartikel is?

De fabrieksgarantie op goede werking van een meetsonde bedraagt 6 maanden (ook al is het een slijtageartikel). Eventueel hiermee gepaard gaande werkuren, verplaatsing en/of transportkosten zijn hierin echter in geen geval inbegrepen en in voorkomend geval steeds ten laste van de klant. De praktijk toont echter, gelukkig, aan dat de meetsondes gemiddeld doorgaans 12 maanden stabiel kunnen werken:

- 2 zwembadseizoenen bij een buitenzwembad dat 6 maanden per jaar gebruikt wordt

- 1 zwembadseizoen bij een binnenzwembad en bij buitenzwembaden die heel het jaar door in gebruik zijn of waarvan de waterbehandeling heel het jaar in gebruik is (vb. als je kiest voor een actieve overwintering)

Gedurende deze periode dient echter de correcte werking van de meetsonde regelmatig gecontroleerd te worden (eenvoudige manuele controlemeting van het zwembadwater, wij adviseren dit wekelijks uit te voeren samen met het uitvoeren van de backwash). Een meetsonde kan na verloop van 1 maand immers nog steeds meten doch mogelijk niet meer 100% correct. Het tussentijds ijken of kalibreren van de meetsonde verhelpt dit euvel en stelt je in staat om de volledige levensduur van de meetsonde te benutten.

Een meetsonde is het duurste slijtage artikel aan enig doseersysteem. Ga er dus zorgvuldig mee om.

Wij adviseren om niet zelf te gaan ijken wanneer je hiermee niet vertrouwd bent. Ofwel laat je dit tussentijds door een zwembadtechnieker uitvoeren (vb. van zodra de manuele meting niet meer overeen stemt met de digitale meting) ofwel doe je dit enkele malen samen met een zwembadtechnieker totdat je hiermee vertrouwd bent.

Kan een sonde ook stuk gaan na vb. 8 maanden?

Helaas is dit niet uit te sluiten. Gelukkig komt dit niet vaak voor. Omdat de garantieperiode 6 maanden bedraagt zijn er sommige collega's die elke 6 maanden de sondes vervangen. Wij doen dit niet om de 6 maanden maar wel om de ca. 12 maanden. Dit verlaagt immers de exploitatiekost van jou doseersysteem aanzienlijk. Het is in voorkomend geval voordeliger deze kost eenmalig te maken (vroeger vervangen dan na 12 maanden werking) dan de sondes structureel elke 6 maanden te vervangen.

Is de garantieperiode op een meetsonde afhankelijk van de gebruiksperiode?

De fabrikant houdt hier geen rekening mee (omdat hij niet kan controleren of de sonde al dan niet effectief gebruikt werd). De aankoopdatum telt dus als startperiode van de garantieperiode van 6 maanden.

Ontdek ons aanbod aan meetsondes via volgende link: link naar webshop

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Waarom kan chloor kristalliseren bij de injectie via een doseersysteem?

De chloorinjector is een slijtageonderdeel dat we jaarlijks preventief vervangen tijdens het onderhoud van de zwembadinstallatie.

Desondanks bovenstaande is het toch mogelijk dat deze vroegtijdig verstropt door kristallisatie van de chloor.

De reden hiervoor is doorgaans de temperatuur in de technische ruimte.

Technische ruimtes die warm zijn bevorderen het proces van kristallisatie.

Heeft jou zwembadinstallatie regelmatig last van vroegtijdige kristallisatie van het injectieventiel dan adviseren we het gebruik van polyfosfaatkristallen: link naar webshop.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Het labo meldt dat ik te veel chloraat in mijn zwembadwater heb? Wat nu en hoe kan dit?

Vooraleer we hieromtrent meer informatie geven is het interessant om te weten wat 'chloraat' precies is.

Bij het gebruik van chloor in zwembadwater (door rechtstreekse toevoeging of afkomstig uit een zoutelektrolyse proces) blijven er ten gevolge van de omzetting van vrije naar gebonden chloor steeds bepaalde chloorresten aanwezig in het zwembadwater. Zwembaden die moeten voldoen aan de Vlarem II wetgeving (openbare zwembaden) ontvangen een rapport van het verplichte labo onderzoek dat (minstens) maandelijks wordt uitgevoerd en in deze rapporten is er een maximale bovengrens van het aanwezige chloraat in het zwembadwater.

Hoe krijg je te veel chloraat in je zwembadwater?

Wanneer je het zwembadwater niet voldoende ververst (vb. te weinig een backwash uitvoert) dan kunnen deze chloraten zich opstapelen. Maak je echter gebruik van te oude chloor (een problematiek die reeds start bij chloor die ouder is dan 1 maand) dan zal er tevens overmatig 'chloraat' in het zwembadwater gevormd worden. Verder dient de chloor opgeslagen te worden in een koele ruimte. Bij opslag in een warme ruimte zal chloor sneller verouderen.

Hoe vermijd je te veel chloraat in je zwembadwater?

Ververs voldoende je zwembadwater en stockeer je chloor in een koele ruimte. 

Koop je vloeibare chloor enkel bij leveranciers die je kan garanderen dat je chloor vers is.

Noppe Zwembaden heeft gemiddeld elke 2 weken een nieuwe levering van vloeibare chloor. Hierdoor kunnen we je steeds garanderen dat we je (niet enkel chloor met een erkend biocide toelatingsnummer leveren) maar ook de best mogelijke verse chloor. Onze leverancier ontvangt bovendien van elke vrachtwagen die komt leveren een analysecertificaat van het chloor dat men geladen heeft. Dit wordt strikt nagekeken voordat de wagen mag gelost worden, als het certificaat niet overeenkomt met de normen die opgelegd zijn voor chloor, wordt de wagen geweigerd en mag er niet gelost worden. Ook onze leverancier heeft wekelijks leveringen van verse vloeibare chloor die dus zeer strikt gecontroleerd worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020