Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM
Mijn automatisch doseersysteem voor pH en vloeibare chloor meet fout en/of mijn waterkwaliteit is niet goed maar het systeem zegt dat alles ok is, wat nu?

Een doseersysteem is gemaakt om zwembadwater dat eerst manueel juist gezet werd op peil te houden.

Het is immers niet altijd in staat om zwembadwater waarvan de waarden niet juist zijn (en zeker niet bij grote afwijkingen) terug op peil te brengen.

Bovendien heeft het systeem geen controle over de TA waarde (Totale Alkaliniteit) van het zwembadwater. Deze waarde dient gemiddeld 1 keer per maand manueel nagekeken te worden en bijgestuurd indien nodig. Meer over alkaliniteit vind je via volgende link: Totale Alkaliniteit.

Tevens adviseren we om zeker om de 2 weken en eventueel wekelijks manueel de pH en chloorwaarde van het water na te kijken met een druppeltest of de DPD methode.

Het eerste dat je dus moet doen wanneer je constateert dat je waterkwaliteit afwijkt is manueel meten.

Dit kan 2 mogelijke resultaten opleveren:

1. Het water is goed van kwaliteit

Prima! Dit wil echter wel zeggen dat je systeem niet goed meet.

Controleer eerst de doorstroming in de meetcel (stroomt het water goed langs je meetsondes), draait je pomp goed en is er voldoende circuit (manuele controle aan de inspuiters, controle van de drukmeter van de filter). Heb je recent geen backwash uitgevoerd voer deze dan zeker uit (de backwash dient 1 keer per week uitgevoerd te worden).

Is bovenstaande in orde kijk dan je meetsondes na. Mogelijk dienen ze gekalibreerd (=geijkt) en/of vervangen te worden.

We adviseren meetsondes te vervangen na 12 maanden gebruik (vb. 2 zomers van 6 maanden of 1 jaar met 12 maanden dat het systeem actief is).

Een pH sonde kan je kalibreren via het in je doseersysteem ingebouwde kalibratiemenu en met behulp van recente kalibratievloeistof (doorgaans pH4 en pH7).

Een chloorsonde kan je controleren op goede werking met een kalibratievloeistof (doorgaans 475mv).

Werkt de chloorsonde nog goed en wijkt ze niet te veel af (minder dan 50mv) dan kan je het water manueel juist zetten en vervolgens de streefwaarde chloor aanpassen (zogenaamd kalibreren op water).

2. Het water is niet goed van kwaliteit

In dit geval zal je eerst je waterkwaliteit manueel moeten juist zetten.

Je start met TA, vervolgens zet je de pH-waarde juist en tot slot de chloorwaarde.

Meer detailinfo over:

Totale alkaliniteit

pH

Chloorwaarde

Van zodra alles juist staat controleer je de meting van je doseertoestel (uitgedrukt in mv).

Meet het toestel nu juist dan is het prima.

Volg het toestel de komende dagen wel even op zodat je er zeker van bent dat het toestel de waterkwaliteit verder op peil kan houden.

Meet het toestel niet juist kijk dan verder onder punt 1 (zie hierboven).

Voor klanten die deze opvolging minimaal zelf wensen uit te voeren hebben we in onze onderhoudscontracten de formule AUTODOS, met deze formule kijkt een zwembadtechnieker de waterkwaliteit en goede werking van je doseersysteem 3 keer per jaar na bovenop het zomer- en winterklaar maken.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024