Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM
Mijn meetsondes moeten vervangen worden, hoe doe ik dit?

Wanneer je de meetsondes vervangt van je doseersysteem let dan ook op de andere slijtage onderdelen die mogelijk vervangen dienen te worden:

- injectieventiel (keyword 'injectieventiel' invullen in het zoekveld van onze webshop geef je het injectieventiel voor Aqua Consulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec; we trachten dit injectieventiel steeds te gebruiken ongeacht het merk van je doseertoestel, op deze regel zijn er echter uitzonderingen; bij twijfel contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21)

- slangetjes van de peristaltische doseerpompen (keyword 'slangetje' invullen in het zoekveld van onze webshop geef je de slangetjes voor Aqua Consulting, Pentair, SEKO en Hanna; voor overige merken contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21)

Wij adviseren het injectieventiel van chloor jaarlijks te vervangen (vormt er zich binnen het jaar kristalisatie gebruik dan 'polyfosfaat kristallen'), we adviseren om de slangetjes van de doseerpompen na 24 maanden te vervangen (om de 2 jaar) ongeacht de gebruiksperiode.

Het vervangen van de meetsondes doe je als volgt (doe deze handeling per sonde dus niet gelijktijdig zo vermijd je het per ongeluk wisselen van de sondes):

- leg het doseersysteem stil (kies voor regeling stoppen bij het toestel Aquaconsulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec, bij Intellipool schakel je de dosering van chloor en pH uit via het menu 'Bediening' via je smartphone of op het toestel zelf via 'instellingen ph/Cl/temperatuur; voor andere systemen kan je mogelijk de doseerpompen deactiveren, de stekker(s) ervan uitschakelen of de zekering van het toestel uitschakelen)

- sluit de kraantjes af van opname en retour meetwater (opname meetwater is optimaal net na de zandfilter, retour meetwater is optimaal net voor de pomp)

- schroef de kabel van de meetsonde los (bij Aquaconsulting/Aqua Control/Meiblue/Swimtec draai je eerst aan het kapje over de koppeling en daarna trek je de stekker uit het contact, bij 'Intellipool' verwijder je het onderste blauwe kapje op de 'Probe Unit' en koppel je de draad van de sonde af)

- schroef vervolgens de meetsonde (voorzichtig) los uit de sondehouder

- vervang de sonde door een nieuwe (niet te hard aanschroeven zodat je het sondehuis niet beschadigt), koppel de kabel vervolgens terug aan

- herhaal dit voor de andere sonde (de volgorde is niet belangrijk)

- van zodra je de sondes hebt aangesloten controleer je of de meetwaardes juist zijn:

pH vergelijk je met een manuele pH meting via de druppeltest

Wat chloor (=ORP/REDOX/RX meting) betreft breng je het water manueel op de juiste chloorwaarde, vervolgens kijk je hoeveel mv het toestel meet wanneer de chloorwaarde juist is en stel je deze waarde in als streefwaarde of setpoint)

Nieuwe pH sondes zijn vanuit de fabriek gekalibreerd, bij het vervangen is een kalibratie dus niet standaard aangewezen. Mocht je toch een afwijking constateren op de pH sonde dan dient deze wel gekalibreerd te worden.

Een REDOX sonde mag je echter nooit kalibreren, je kalibreert op het water (consulteer hieromtrent onze handleiding 'Onderhoudsvoorschriften voor een particulier zwembad' via volgende link: Onderhoudsvoorschriften).

- na het vervangen van de sondes controleer je of alles mooi waterdicht is en open je de kranen van meetwater opname en retour (!)

De nodige materialen bestellen kan via onze webshop via volgende link: Webshop

Vind je bepaalde materialen niet op onze webshop of heb je nog vragen over bovenstaande aarzel dan niet onze klantendienst te contacteren op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024