Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > AUTOMATISCH ROLLUIK
Mijn rolluik start en/of stopt niet meer op de juiste plaats, wat nu?

Je zwembadrolluik is geprogrammeerd om te stoppen en starten op bepaalde posities.

Deze kan je opnieuw programmeren mocht het systeem niet meer juist werken.

Consulteer onze handleidingen waardoor je dit probleem snel kunt verhelpen en dit via volgende link: Handleidingen

Lukt het niet contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21 voor het inplannen van een technieker.


Directe link voor deze vraag
Ik heb een LPW POOLS zwembad en mijn eerste COVREX CLASSIC lamel blokkeert soms tegen de boordsteen die op het RVS profiel over de zwembadbreedte geplaatst werd, hoe los ik dit op?

Voor dit probleem zijn er verschillende mogelijke oorzaken met bijhorende oplossingen.

We overlopen ze even hieronder zodat je dit snel en makkelijk kan oplossen:

Mogelijke oorzaak 1: de waterstand van het zwembad is net iets te hoog afgeregeld

Je kan aan de skimmer zien of je de waterstand van het zwembad iets kan verlagen. Met een lagere waterstand zal het rolluik mogelijk niet meer tegen de boordsteen komen op het RVS profiel geplaatst werd tussen het rolluik & zwembadgedeelte. Indien de skimmer geen lucht kan aanzuigen wanneer je de waterstand iets verlaagt dan kan je dit aanpassen door met een ijzerzaagje het buisje van de overloop (vb. 1cm) lager af te zagen. Mocht je een sensor hebben voor automatische niveauregeling dan pas je deze in gelijke mate aan (hoogte wijzigen).

Indien nodig kan het zijn dat je het rolluik opnieuw dient te programmeren.

Mogelijke oorzaak 2: de RVS structuur heeft zich gezet en loopt niet meer mooi horizontaal

Als je vanuit het zwembad kijkt naar de boordsteen die op het RVS profiel van het rolluikaandrijfsysteem geplaatst werd, loopt deze dan mooi horizontaal of zakt deze een beetje door naar het midden toe? Loopt dit mooi recht ga dan naar Mogelijke oorzaak 2. Is dit echter het geval dan kan je dit bijregelen: in het rolluikgedeelte kan je elk individueel hoekprofiel (dat de structuur ondersteunt) bijregelen met de hiervoor geplaatste bouten. Door deze bouten meer of minder aan te draaien kan je dit profiel terug recht zetten (het zal met de tijd zich gezet hebben) en is hiermee je probleem mogelijk opgelost.

Indien nodig kan het zijn dat je het rolluik opnieuw dient te programmeren.

Mogelijke oorzaak 3: de eerste COVREX CLASSIC lamel heeft zich met de tijd iets naar boven gezet en blijft zo staan

Als de eerste lamel die eruit komt een halve lamel is dan kan je deze met een mes eraf snijden (de soepele verbinding doorsnijden en de halve lamel verwijderen).

Zo heb je een eerste volle lamel i.p.v. een halve (we doen dit al geruime tijd standaard bij alle plaatsingen). Een volle lamel heeft niet de neiging om snel naar boven te gaan staan. Mocht ze dit gedrag toch vertonen dan kan je hiervoor RVS profielen bekomen die je onderaan de lamel vastschroeft om dit alsnog tegen te gaan.

Hierna programmeer je het rolluik opnieuw.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mijn zwembadrolluik wordt groen door algengroei, wat nu?

Wanneer je zwembadrolluik niet op regelmatige basis ondergedompeld wordt in gechloreerd water dan zal er algengroei komen op en tussen de lamellen.

Je kunt het rolluik terug schoonmaken met een hoge druk reiniger.

De algengroei vermijden kan door het rolluik minstens 1 keer per dag te openen en te sluiten.

Door regelmatig contact van de bovenzijde met chloor zal de algengroei bestreden worden.

Lukt je dit niet (vb. omwille van praktische redenen) dan zal je zwembadrolluik periodiek schoon gemaakt moeten worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21. 


Directe link voor deze vraag
Mijn rolluikmotor werkt niet meer, hoe kan dit gebeuren en hoe kan dit opgelost worden?

Een rolluik wordt aangedreven door een zogenaamde rolluikmotor.

Hiervan zijn er 2 types:

Een waterdichte motor (hedendaagse techniek): de zogenaamde buismotor die in de as van het rolluik wordt geplaatst (er is dus geen motorput in dit geval) of een verticale schachtmotor (wanneer gemonteerd in een motorput).

Een niet-waterdichte motor (oudere systemen): de zogenaamde externe motor (niet waterdicht) veelal geplaatst in een motorput maar ook naast een opbouwrolluik en/of soms in een RVS bak in het rolluikgedeelte (met kettingoverdracht naar de as).

In beide gevallen bestaan deze toestellen uit een motor, sensoren (waarmee via de sturing van de rolluikmotor het rolluik kan geprogrammeerd worden) en tot slot een rem dewelke het rolluik blokkeert wanneer het geopend is.

Wanneer één van deze componenten stuk gaat zal de rolluikmotor niet meer werken.

Werken al deze componenten (en dus de gehele motor nog wel) dan kan er eventueel een probleem zijn met de kabel tussen de plaats waar de sturing staat en de motor, een eventuele verbindigsdoos of een defect aan de rolluiksturing zelf (of een combinatie van voorgaande).

Dit grondig analyseren is niet altijd mogelijk (hiervoor heb je van alle componenten reserve onderdelen nodig die niet altijd beschikbaar zijn ingeval oudere systemen).

Hoe kan een rolluikmotor stuk gaan?

Wanneer de installatie (sturing en rolluikmotor) in algemene kortsluiting ligt dan is dit gebeurd door overstroom ten gevolge van een blikseminslag.

Dit valt soms voor tijdens de winterperiode: wanneer de zekeringen van het poolhouse of de technische ruimte bij het winterklaar maken werden uitgeschakeld kan het zijn dat je hiervan zelfs niets merkt en dit pas bij de opstart van het zwembad wordt geconstateerd. In voorkomend geval kan je contact opnemen met jou verzekeringsmaatschappij en ben je mogelijk verzekerd voor de ontstane schade (al dan niet met toepassing van een franchise en eventuele reductie afhankelijk van de ouderdom van de installatie: dit is afhankelijk van polis tot polis).

Meer informatie hieromtrent kan je bekomen bij je verzekeringsmakelaar.

Oplossing na bliksemslag: vervangen van motor en sturing en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (indien voorgaande dit niet was: indien geplaatst in een motorput dient deze hiervoor voldoende groot te zijn)

Ligt de installatie niet in kortsluiting dan is er een defect ontstaan aan één van bovenvermelde componenten met heel diverse oorzaken, we sommen er hieronder enkele op samen met de aanbevolen oplossing.

Deze lijst is echter niet limitatief.

Probleem: waterinfiltratie in een niet waterdichte motor (vb. motor staat in een motorput die voorzien is van een dompelpomp, de dompelpomp gaat stuk en de motorput komt onder water) of, veelal via de kabel, bij een waterdichte buismotor

Oplossing bij waterinfiltratie: vervangen van motor (en eventueel sturing indien de huidige niet compatibel zou zijn met de sturing die aanwezig is) en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (indien voorgaande dit niet was: indien geplaatst in een motorput dient deze hiervoor voldoende groot te zijn)

Probleem: defecte rem, sensoren of defecte motor (veroorzaakt door slijtage, ouderdom of gewoonweg pech)

Oplossing bij defecte rem, sensoren of defecte motor: vervangen van motor (en eventueel sturing, indien de huidige niet compatibel zou zijn met de sturing die aanwezig is) en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (wanneer voorgaande dit niet was)

Probleem: defecte sturing (door slijtage, ouderdom of gewoonweg pech werkt de sturing niet meer)

Oplossing bij een defecte sturing: vervangen van sturing indien nog beschikbaar, indien niet langer beschikbaar dient een nieuwe motor met sturing geplaatst te worden (bij oudere installaties)

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een type externe motor niet meer bestaat en hierom vervangen moet worden door een buismotor, bijhorende constructiewerken zijn hier in sommige gevallen eveneens nodig (nieuwe as, laswerken aan bestaande structuur e.d.).

Voor meer informatie hierover of voor het ontvangen van een offerte contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020