Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > AUTOMATISCH ROLLUIK
Mijn rolluikmotor werkt niet meer, hoe kan dit gebeuren en hoe kan dit opgelost worden?

Een rolluik wordt aangedreven door een zogenaamde rolluikmotor.

Hiervan zijn er 2 types:

Een waterdichte motor (hedendaagse techniek): de zogenaamde buismotor die in de as van het rolluik wordt geplaatst (er is dus geen motorput in dit geval) of een verticale schachtmotor (wanneer gemonteerd in een motorput).

Een niet-waterdichte motor (oudere systemen): de zogenaamde externe motor (niet waterdicht) veelal geplaatst in een motorput maar ook naast een opbouwrolluik en/of soms in een RVS bak in het rolluikgedeelte (met kettingoverdracht naar de as).

In beide gevallen bestaan deze toestellen uit een motor, sensoren (waarmee via de sturing van de rolluikmotor het rolluik kan geprogrammeerd worden) en tot slot een rem dewelke het rolluik blokkeert wanneer het geopend is.

Wanneer één van deze componenten stuk gaat zal de rolluikmotor niet meer werken.

Werken al deze componenten (en dus de gehele motor nog wel) dan kan er eventueel een probleem zijn met de kabel tussen de plaats waar de sturing staat en de motor, een eventuele verbindigsdoos of een defect aan de rolluiksturing zelf (of een combinatie van voorgaande).

Dit grondig analyseren is niet altijd mogelijk (hiervoor heb je van alle componenten reserve onderdelen nodig die niet altijd beschikbaar zijn ingeval oudere systemen).

Hoe kan een rolluikmotor stuk gaan?

Wanneer de installatie (sturing en rolluikmotor) in algemene kortsluiting ligt dan is dit gebeurd door overstroom ten gevolge van een blikseminslag.

Dit valt soms voor tijdens de winterperiode: wanneer de zekeringen van het poolhouse of de technische ruimte bij het winterklaar maken werden uitgeschakeld kan het zijn dat je hiervan zelfs niets merkt en dit pas bij de opstart van het zwembad wordt geconstateerd. In voorkomend geval kan je contact opnemen met jouw verzekeringsmaatschappij en ben je mogelijk verzekerd voor de ontstane schade (al dan niet met toepassing van een franchise en eventuele reductie afhankelijk van de ouderdom van de installatie: dit is afhankelijk van polis tot polis).

Meer informatie hieromtrent kan je bekomen bij je verzekeringsmakelaar.

Oplossing na bliksemslag: vervangen van motor en sturing en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (indien voorgaande dit niet was: indien geplaatst in een motorput dient deze hiervoor voldoende groot te zijn)

Ligt de installatie niet in kortsluiting dan is er een defect ontstaan aan één van bovenvermelde componenten met heel diverse oorzaken, we sommen er hieronder enkele op samen met de aanbevolen oplossing.

Deze lijst is echter niet limitatief.

Probleem: waterinfiltratie in een niet waterdichte motor (vb. motor staat in een motorput die voorzien is van een dompelpomp, de dompelpomp gaat stuk en de motorput komt onder water) of, vaak via de kabel, bij een waterdichte buismotor

Oplossing bij waterinfiltratie: vervangen van motor (en eventueel sturing indien de huidige niet compatibel zou zijn met de sturing die aanwezig is) en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (indien voorgaande dit niet was: indien geplaatst in een motorput dient deze hiervoor voldoende groot te zijn)

Probleem: defecte rem, sensoren of defecte motor (veroorzaakt door slijtage, ouderdom of gewoonweg pech)

Oplossing bij defecte rem, sensoren of defecte motor: vervangen van motor (en eventueel sturing, indien de huidige niet compatibel zou zijn met de sturing die aanwezig is) en dit bij voorkeur door een waterdichte variant (wanneer voorgaande dit niet was)

Probleem: defecte sturing (door slijtage, ouderdom of gewoonweg pech werkt de sturing niet meer)

Oplossing bij een defecte sturing: vervangen van sturing indien nog beschikbaar, indien niet langer beschikbaar dient een nieuwe motor met sturing geplaatst te worden (bij oudere installaties)

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat een type externe motor niet meer bestaat en hierom vervangen moet worden door een buismotor, bijhorende constructiewerken zijn hier in sommige gevallen eveneens nodig (nieuwe as, laswerken aan bestaande structuur e.d.).

Voor meer informatie hierover of voor het ontvangen van een offerte contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024