Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > EEN WINTERKLAAR GEMAAKT ZWEMBAD
Mijn zwembad is winterklaar gemaakt maar en ik merk dat het waterniveau ernstig stijgt zodat het zwembad mogelijk zal overlopen. Wat nu?

Het is bij deze vraag belangrijk om een onderscheid te maken tussen zwembaden die voorzien zijn van een automatische overloop (vb. standaard voorzien bij elk LPW POOLS zwembad) en zwembaden die hierover niet beschikken.

Zwembaden voorzien van een overloop:

Controleer de overloop, mogelijk is deze vervuild waardoor het water niet kan weglopen. Je vindt de overloop in het rolluikgedeelte van een LPW POOLS, bij andere types zwembaden kan dit een opening of buisje zijn in de skimmer (of één van de skimmers).

Verwijder de vervuiling, eventueel de overloop eens doorspuiten met een tuinslang kan helpen bij een intensieve vervuiling of voor het helpen van een verstropping. Is het probleem hiermee verholpen? Prima, volg dan tijdens de winter regelmatig op of de overloop zijn werk blijft doen (en vb. niet opnieuw vervuild wordt, in voorkomend geval herhaal je bovenstaande).

Is de overloop niet vervuild en loopt het water niet weg: contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21 voor een nazicht door onze techniekers.

Het is ons door de overheid verplicht om dit water af te voeren naar het drainagesysteem rond het zwembad. Mocht dit niet meer mogelijk zijn door verzadiging van de ondergrond dan zijn we verplicht om extra maatregelen te nemen (vb. een bijkomende connectie naar de riool). Dit komt in de praktijk vrijwel niet voor maar kan helaas niet volledig uitgesloten worden.

Moet je dringend water wegpompen?

Wanneer de waterstand hoger is dan de kuip zelf pomp je best z.s.m. water weg uit het zwembad. Ook al heb je de overloop terug in werking gekregen.

Gebruik hiervoor de pomp van je zwembadinstallatie (stel de zeswegkraan in op 'waste', open de kraan van de riool, open de kraan van het bodemaanzuigpunt en sluit de kranen van de skimmer(s): hierna activeer je de pomp). Van zodra het waterniveau voldoende laag is schakel je de pomp terug uit. Werd je installatie winterklaar gemaakt gebruik dan niet je zwembadpomp maar een dompelpomp.

Zwembaden zonder automatische overloop:

De waterstand van deze zwembaden dient tijdens de winter (enkel na hevige regenval) mogelijk periodiek verlaagd te worden (zie hierboven hoe dit te doen onder de titel 'Moet je dringend water wegpompen). 

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mijn winterzeil staat niet meer mooi strak, wat nu?

Wanneer we een winterzeil aanbrengen op een zwembad laten we dit zo strak als mogelijk achter.

Door de invloed van het gewicht van het zeil maar ook regenwater, bladeren, vuil of sneeuw is het mogelijk dat het zeil wat meer inzakt na het winterklaar maken.

Bij zwembaden met hoge waterstand is het mogelijk dat het zwembadwater en regenwater contact maakt via de waterdoorlaat in het midden van het zeil.

Dit is normaal en onvermijdelijk (de elastieken rondom rekken oa. een beetje uit) en vormt geen probleem bij de heropstart van je zwembad.

Wanneer er overvloedig veel bladeren, overig vuil of sneeuw op je winterzeil terecht komt verwijder dit dan (vb. met een bladblazer) zodat je het inzakken van het zeil zo minimaal als mogelijk houdt.

Wens je vanuit esthetisch standpunt dat het zeil minimaal zakt dan kan je periodiek de sandow elatieken terug aanspannen.

Eventuele extra aangevraagde interventies hieromtrent zijn niet inbegrepen in de al aangerekende prestatiekost van het winterklaar maken en worden in voorkomend geval bijkomend verrekend in regie.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb gekozen voor een actieve overwintering, hoeveel keer moet ik dan een backwash uitvoeren of blijft dit wekelijks?

Wanneer je zwembad tijdens de winter niet in gebruik is maar je laat de installatie wel (beperkt) in gebruik (een zogenaamde actieve overwintering) dan volstaat het om één keer per maand een backwash uit te voeren.

Meer is geen probleem (maar hoeft niet noodzakelijk behalve wanneer je zou vast stellen dat de filter verzadigd is van vuil, wat je kan zien op de drukmeter van je filter) maar minder is zeker niet aangewezen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2021