Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > EEN WINTERKLAAR GEMAAKT ZWEMBAD
Mijn zwembad is winterklaar gemaakt maar en ik merk dat het waterniveau ernstig stijgt zodat het zwembad mogelijk zal overlopen. Wat nu?

Het is bij deze vraag belangrijk om een onderscheid te maken tussen zwembaden die voorzien zijn van een automatische overloop (vb. standaard voorzien bij elk LPW POOLS zwembad) en zwembaden die hierover niet beschikken.

Zwembaden voorzien van een overloop:

Controleer de overloop, mogelijk is deze vervuild waardoor het water niet kan weglopen. Je vindt de overloop in het rolluikgedeelte van een LPW POOLS, bij andere types zwembaden kan dit een opening of buisje zijn in de skimmer (of één van de skimmers).

Verwijder de vervuiling, eventueel de overloop eens doorspuiten met een tuinslang kan helpen bij een intensieve vervuiling of voor het helpen van een verstopping. Is het probleem hiermee verholpen? Prima, volg dan tijdens de winter regelmatig op of de overloop zijn werk blijft doen (en vb. niet opnieuw vervuild wordt, in voorkomend geval herhaal je bovenstaande).

Is de overloop niet vervuild en loopt het water niet weg: contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21 voor een nazicht door onze techniekers.

Het is ons door de overheid verplicht om dit water af te voeren naar het drainagesysteem rond het zwembad. Mocht dit niet meer mogelijk zijn door verzadiging van de ondergrond dan zijn we verplicht om extra maatregelen te nemen (vb. een bijkomende connectie naar de riool). Dit komt in de praktijk vrijwel niet voor maar kan helaas niet volledig uitgesloten worden.

Moet je dringend water wegpompen?

Wanneer de waterstand hoger is dan de kuip zelf pomp je best z.s.m. water weg uit het zwembad. Ook al heb je de overloop terug in werking gekregen.

Gebruik hiervoor de pomp van je zwembadinstallatie (stel de zeswegkraan in op 'waste', open de kraan van de riool, open de kraan van het bodemaanzuigpunt en sluit de kranen van de skimmer(s): hierna activeer je de pomp). Van zodra het waterniveau voldoende laag is schakel je de pomp terug uit. Werd je installatie winterklaar gemaakt gebruik dan niet je zwembadpomp maar een dompelpomp.

Zwembaden zonder automatische overloop:

De waterstand van deze zwembaden dient tijdens de winter (enkel na hevige regenval) mogelijk periodiek verlaagd te worden (zie hierboven hoe dit te doen onder de titel 'Moet je dringend water wegpompen). 

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024