Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > LEEG MAKEN ZWEMBAD
Mag ik mijn zwembad zomaar leeg pompen?

Zomaar leeg maken mag zeker niet, volg nauwkeurig onderstaande instructies:

Het zwembad nooit volledig ledigen alvorens er zeker van te zijn dat de opwaartse druk (van het grondwater) niet te groot is. Dit kan je nagaan door een proefboring uit te voeren in de nabijheid van het zwembad waarna je de grondwaterstand kan constateren.

Ingeval je zwembad van een permanent drainage systeem voorzien is kan je dit voor het ledigen nakijken in de toezicht put. 

Als een zwembad geplaatst werd in een gebied met een risico op hoge grondwaterstand is het aanbevolen om bij de aanleg van het zwembad een drainage systeem te voorzien rondom het zwembad.

Opgelet: heb je hoog grondwater en je zwembad is voorzien van een permanent drainagesysteem dan kan je het zwembad in alle veiligheid leeg maken door een pomp in de drainageput van het zwembad te plaatsen (met verticale vlotter) tenzij de grondwaterstand extreem hoog is.

Let er echter op dat deze pomp (die de druk van het grondwater rondom je zwembad wegneemt) steeds blijft werken. 

Een elektrische storing, zeker wanneer er geen toezicht is, kan fatale gevolgen hebben (omhoog komen van het zwembad!). 

Hierom adviseren we deze techniek enkel te gebruiken bij een maximale grondwaterstand die 30cm hoger is dan de bodem van je zwembad en bovendien steeds de supervisie te bewaren tot het zwembadwaterniveau minstens gelijk is aan het grondwaterniveau. Het leeg maken van een zwembad is steeds op risico van de klant behoudens vooraf (uitdrukkelijk en dit enkel schriftelijk) overeengekomen.

Wat is het gevaar bij het leeg maken van een zwembad bij hoge grondwaterstand?

Betonnen zwembad en monoblok zwembad (of andere waterdichte constructies): de opwaartse druk van het grondwater kan de kuip naar boven duwen met als gevolg dat in eerste fase alvast de bodemput van het zwembad stuk zal gaan (lek op de leiding). Loskomende boordstenen, beschadigde inbouwstukken en leidingen en/of scheuren en barsten in het zwembad. 

Foliezwembad (waarvan de achterliggende constructie niet waterdicht is): de opwaartse druk van het grondwater kan de kuip naar boven duwen (zie hierboven), is de kuip niet waterdicht dan kan de folie van het bad naar boven geduwd worden en mogelijk niet meer op de juiste plaats komen na het hervullen van het bad, zeker bij een achterliggend polyestervlies en/of isolatiemousse (vb. plooivorming, verdikkingen, …).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024