Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > WATERBEHANDELING
Ik heb een probleem met mijn zwembadwaterbehandeling, hoe los ik dit op?

De behandeling van zwembadwater vereist de controle over 4 parameters indien je met chloortabletten werkt en 3 parameters wanneer je over een doseersysteem voor vloeibare chloor en pH- beschikt.

Werk je met met chloortabletten?

Dan zijn de waarden die je dient te controleren chloorstabilisator, TA (totale alkaliniteit), pH en tot slot chloor.

Werk je met een doseersysteem?

Dan zijn de waarden die je dient te controleren TA (totale alkaliniteit), pH en tot slot chloor.

Per parameter hebben we een afzonderlijk FAQ item dat je hieronder kan nalezen.

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Wat is een chloorstabilisator en hoe vermijd ik overstabilisatie van mijn zwembadwater?

Wat is chloorstabilisator?

Chloorstabilisator wordt door de fabrikanten toegevoegd aan alle klassieke chloortabletten en granulaten. Dit product heet cyaanzuur (of cyanuric acid, stabiliser, ...).

Door dus te ontsmetten met klassieke chloortabletten of gebruik te maken van chloorgranulaat komt er automatisch ook cyaanzuur terecht in je zwembadwater. Een chloortablet bestaat immers doorgaans uit 50% chloor en 50% stabilisator (!).

Werk je met een doseersysteem voor vloeibare chloor dan stelt deze problematiek zich niet. In vloeibare chloor bevindt zich immers geen chloorstabilisator.

Hierom adviseren wij de investering in een automatisch doseersysteem voor zwembaden met een waterinhoud vanaf 50m3.

Waarom wordt chloorstabilisator toegevoegd aan de klassieke chloortabletten en granulaten?

De reden hiervoor is eenvoudig.

Chloor is van nature zeer volatiel (=vluchtig).

Om (wegens gebrek aan een doseersysteem) chloor een traag werkende functie te geven (en bovendien te beschermen tegen een te snelle afbraak door de UV stralen van de zon) voegt men chloorstabilisator toe.

Hoe kan de concentratie van chloorstabilisator in mijn zwembadwater steeds hoger worden?

Ook dit is heel eenvoudig: je doseert (wekelijks) een tablet (of granulaten) aan je zwembadwater waardoor je dus steeds cyaanzuur toevoegt aan je water.

Chloor zal zich binden met vuil en/of afgebroken worden door de zon, cyaanzuur echter niet.

Er is geen enkel product dat cyaanzuur kan afbreken of verwijderen uit zwembadwater. Je bouwt dit dus als het ware stelselmatig op.

Hoeveel chloorstabilisator mag er zich in mijn zwembadwater bevinden?

Hoe minder, hoe beter!

Zolang er minder dan 70mg/l (of ppm) aanwezig is in je zwembadwater dan is er zeker geen probleem.

Is dit echter meer dan heb je een groot probleem: het zwembadwater is onbehandelbaar en dient integraal vervangen te worden.

Hoe kan ik meten hoeveel chloorstabilisator er aanwezig is in mijn zwembadwater en hoe vaak doe ik dit best?

Dit kan je eenvoudig nameten met een teststrip.

Controleer dit zeker maandelijks (samen met de TA waarde van het zwembadwater).

Opgelet: wanneer er een zeer hoge chloorconcentratie aanwezig is in het zwembadwater (vb. na een chloorshockbehandeling) zal je altijd overstabilisatie meten maar deze meting is niet juist in dit geval. Je kan de meting enkel vertrouwen bij geen of een normale hoeveelheid chloor in het zwembadwater.

Ik heb gelukkig nog geen 70ppm chloorstabilisator in mijn zwembadwater maar toch al wel een redelijke hoeveelheid en het bouwt zich stelselmatig op, hoe vermijd ik toekomstige problemen?

Schakel tijdelijk over op niet gestabiliseerde of anorganische chloor.

Het product HTH is hiervan het meest bekende. Vervang tevens een groot gedeelte van je zwembadwater (vb. 50% maar hou rekening met de stand van het grondwater!) en vermijd intensief borstelen van wanden en bodem van het zwembad.

Het is eveneens mogelijk te investeren in een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor (en pH) zodat het probleem zich in de toekomst niet meer kan stellen (ons advies voor baden vanaf 50m3).

Kan ik dan niet beter altijd werken met de producten van HTH?

In theorie wel. De praktijk zal echter aantonen dat je meer opvolging nodig hebt bij het gebruik dit product (omdat het geëlimineerde nadeel ook het bijhorende voordeel elimineert). HTH wordt door kalk stabieler gemaakt maar dit is niet te vergelijken met de kracht van de klassieke chloorstabilisator. Zeker voor binnen zwembaden kan het stelselmatig opdrijven van de kalkhoeveelheid van het zwembadwater weer andere problemen genereren. Dit is hierom niet voor iedereen een aangename oplossing.

Enkel de investering in een automatisch doseersysteem is een goede oplossing om niet meer met de risico’s van overstabilisatie geconfronteerd te worden.

Kan ik verder nog iets ondernemen om de opbouw van chloorstabilisator tegen te gaan?

Doe gedisciplineerd wekelijks een backwash van je zandfilter.

Enerzijds zal de chloorbehoefte van het zwembadwater dalen (omdat je de filter schoon houdt), anderzijds zal je het zwembadwater verdunnen (=de concentratie van cyaanzuur verlagen) omdat je na een backwash vers water aan je zwembad dient toe te voegen. 

Let nogmaals goed op bij het borstelen van zijwanden en bodem: cyaanzuur zet zich tegen bodem en zijwanden, dit los maken en in opgeloste vorm brengen kan een accuut probleem van overstabilisatie veroorzaken! 

Wat als ik te veel chloorstabilisator aanwezig heb in mijn zwembadwater?

Dat is een vervelende conclusie.

Niets zal je namelijk helpen: er zijn geen producten die cyaanzuur kunnen verwijderen uit je zwembadwater.

Je zwembad volledig leeg maken, de zijwanden en bodem nauwkeurig schoon maken en dit restwater (wat een zeer hoge concentratie aan cyaanzuur bevat) helemaal afvoeren is de enige oplossing.

Let op, woon je in een gebied met hoge grondwaterstand en kom je tot deze conclusie in het begin van het zwembadseizoen?

Dan is mogelijk de plaatsing van bronbemaling nodig om de risico’s van opwaartse druk tegen te gaan.

Maak een zwembad dus nooit leeg zonder vooraf middels een proefboring (of via consultatie van een rondom het zwembad aangelegd drainagesysteem) de grondwaterstand na te kijken.

De aankoop van een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor en pH- kan het probleem vermijden in de toekomst maar zal het probleem van overstabilisatie op zich niet oplossen. Ook al doe je deze aankoop zal eerst ter voorbereiding bovenstaande alsnog dienen te gebeuren.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
De TA waarde van mijn zwembadwater is niet juist? Hoe los ik dit op?

Wat is eigenlijk TA?

De TA waarde van je zwembadwater is een afkorting van totale alkaliniteit.

Een verzamelnaam voor hydroxiden en carbonaten, maar eerder te onthouden als een buffer tegen pH schommelingen.

Alleen maar bij een juiste TA waarde kan de pH waarde van je zwembadwater dus stabiel zijn.

Hoeveel dient de TA waarde van mijn zwembadwater te bedragen?

Een juiste TA waarde bevindt zich tussen de 100 en 120ppm en is essentieel voor stabiel zwembadwater.

Wat kan er gebeuren als ik de TA waarde van het zwembadwater niet periodiek meet?

Een instabiele TA kan zelfs onherstelbare schade toebrengen aan de bekleding van je zwembad.

Volg deze waarde dus nauwkeurig op.

Hoe vaak moet ik de TA waarde van mijn zwembadwater testen?

in de meeste gevallen volstaat een maandelijkse test met een teststrip.

Beschik je over een koperionisator controleer dan gelijktijdig of er niet te veel koper in het water zit met een gecombineerde strip.

Lees op deze teststrips nooit de pH of chloorwaarde af, deze test je enkel met een druppeltest.

Ik heb de TA waarde van mijn water gemeten en deze is niet juist, wat nu? 

Het verlagen van TA is in geen geval nodig, een hoge TA waarde is geen enkel probleem.

Een te lage TA waarde is echter wel een probleem en dient zsm terug juist gezet te worden.

Dit doe je door toevoeging van TA+ (bicarbonaat), je voegt 100 (tot 150gr.) toe per 10m3 water voor een correctie van 10ppm.

Je voegt in eerste fase 50% toe van de uitgerekende hoeveelheid. Laat hierna je zwembadpomp (eventueel op hoge toeren ingeval een frequentiegestuurde pomp) en eventueel je jetstream pomp (indien aanwezig) een half uurtje draaien. Hierna meet je opnieuw en kan je in functie van het bereikte resultaat beslissen om de vooropgestelde overige 50% toe te voegen of een eventuele correctie hierop.

Voeg het product nooit rechtstreeks toe aan het zwembadwater maar los het op in een emmer lauw water, verdeel dit vervolgens over het zwembadwater.

Let erop niet te morsen op de boordstenen. Gebeurt het wel dan spoel je de plek direct na.

Blijft ze zichtbaar op natuursteen dan zal ze op termijn automatisch terug verdwijnen.

Maar voorkomen is beter dan genezen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
De pH waarde van mijn zwembadwater is niet juist? Hoe los ik dit op?

Controleer eerst de TA waarde van het zwembadwater, anders kan de pH waarde niet stabiel zijn!

De pH waarde of zuurtegraad van je zwembadwater kan enkel stabiel blijven als de TA waarde van je zwembadwater juist staat. Meet deze dus eerst en corrigeer de TA waarde indien nodig voor je beslist om pH zelfs maar te meten, laat staan te corrigeren. Zie hieromtrent onze afzonderlijke FAQ m.b.t. TA (totale alkaliniteit).

Ben je er zeker van dat je TA waarde juist staat?

Prima! Dan kan je nu wel een juiste pH waarde gaan meten van je zwembadwater.

Hoe meet je de pH waarde van je zwembadwater?

De pH waarde meten doe je enkel met een druppeltest (dus niet met teststrips).

Digitale meters voor particulier gebruik genieten niet onze voorkeur door de onzekerheid of een kalibratie van het toestel nodig is of niet.

Een meting met een druppeltest is mogelijk niet perfect nauwkeurig maar wel altijd juist.

En deze zekerheid hebben we nodig. Er is immers niets vervelender dan actie te ondernemen op basis van een foute meting.

Hoeveel moet de pH waarde van mijn zwembadwater bedragen?

De pH waarde van je zwembadwater dient zicht te bevinden tussen de 7 en de 7.6. Optimaal is een pH van ongeveer 7.3.

Is de pH waarde hoger dan gebruik je pH- (=een zuur): gebruik 100gr. per 10m3 water voor een correctie van 0.1

Is de pH waarde lager dan gebruik je pH+ (=een base): gebruik 100gr. per 10m3 water voor een correctie van 0.1

Hou ermee rekening dat chloor pH zal verhogen: net voor een chloorschockbehandeling je pH gaan verhogen is dus enkel noodzakelijk bij grote afwijkingen.

Ik heb de pH waarde van mijn water gemeten, uitgerekend hoeveel product ik nodig heb: wat nu?

Je voegt in eerste fase 50% toe van de uitgerekende hoeveelheid.

Laat hierna je zwembadpomp (eventueel op hoge toeren ingeval een frequentiegestuurde pomp) en eventueel je jetstream pomp (indien aanwezig) een half uurtje draaien.

Hierna meet je opnieuw en kan je in functie van het bereikte resultaat beslissen om de vooropgestelde overige 50% toe te voegen of een eventuele correctie hierop.

Voeg het product nooit rechtstreeks toe aan het zwembadwater maar los het op in een emmer lauw water, verdeel dit vervolgens over het zwembadwater.

Let erop niet te morsen op de boordstenen. Gebeurt het wel dan spoel je de plek direct na.

Blijft ze zichtbaar op natuursteen dan zal ze op termijn automatisch terug verdwijnen. Doch voorkomen is beter dan genezen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
De chloorwaarde van mijn zwembadwater is niet juist, hoe los ik dit op?

Hoeveel (vrije) chloor moet er aanwezig zijn in mijn zwembadwater?

In zwembadwater is er constant tussen de 1 en de 1,5mg/l (of ppm) vrije chloor noodzakelijk.

Hoe kan ik meten hoeveel chloor er aanwezig is in mijn zwembadwater?

Dit doe je best met een druppeltest. Volg het stappenplan bij het artikel op onze webshop voor een juiste meting.

Ik werk met chloortabletten: hoe verhoog ik de chloorwaarde van mijn zwembadwater?

Alvast niet door een chloortablet toe te voegen. Wel door het toevoegen van chloorgranulaat, dit is immers snelwerkend en zal zeer snel het gewenste resultaat geven.

De vrije chloor verhogen vanaf het ogenblik dat je reeds vrije chloor meet kan op basis van een formule eenvoudig berekend worden.

De hoeveelheid toe te voegen (vrije) chloor is helaas geen wetenschap ingeval je geen chloor meet.

Wanneer je vrije chloor toevoegt zal deze zich immers volledig of gedeeltelijk binden met eventueel aanwezig vuil en/of micro organismen in het water.

Is er dus nog geen vrije chloor meetbaar aanwezig in het zwembadwater dan start je best met een basisdosering (vb. 3 scheppen granulaat toevoegen bij een circulerende zwembadpomp, ca. 20 minuten wachten en dan meten) tot je vrije chloor meet (dit blijven herhalen tot je vrije chloor meet).

Chloor op peil brengen/verhogen: hoeveel choor moet je doseren?

(gewenste waarde x gemeten waarde) delen door 150 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigen met de inhoud van het zwembad in m³ = resultaat in liter (of kg ingeval je werkt met granulaat).

Vb. gemeten waarde van 0.3ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³: ((1.5 x 0.3) / 150) x 50 = 0,4l vloeibare chloor of 400gr. granulaat

U voegt manueel producten toe aan het zwembadwater?

Werk steeds met een 50%/50% dosering. Hiermee bedoelen we dat je een eerste dosering uitvoert met de helft van de berekende hoeveelheid.

Na ca. 30 minuten kan je nogmaals meten en constateren wat deze eerste dosis bereikt heeft. Je past je tweede dosering aan (de hoeveelheid) i.f.v. het bereikte resultaat van je eerste dosering.

Los elk product volledig op in een emmer met lauw water en verdeel het vervolgens over het zwembad (nooit rechtstreekse dosering in het zwembadwater!).

Ik werk met een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor: hoe verhoog ik de chloorwaarde van mijn zwembadwater?

Dit doe je precies hetzelfde als hierboven vermeld voor klanten die werken met tabletten. Wanneer de chloorwaarde echter terug juist is kijk je na hoeveel mv je doseertoestel meet en stel je het toestel in op deze waarde (je wijzigt dus de streefwaarde of setpoint van het toestel). Hiermee heb je een kalibratie van je toestel uitgevoerd op je zwembadwater wat ervoor zal zorgen dat je doseertoestel deze waterkwaliteit zal behouden.

Ik heb te veel chloor in het zwembadwater? Wat nu?

De vrije chloor zal automatisch verlaagd worden door het bloot te stellen aan de zon (UV breekt chloor af). Dit is de meest gebruikte methode om vb. na een chloorschock de chloor sneller te doen afbreken.

Ozon breekt eveneens chloor af; na een periode van onweer is er doorgaans veel ozon in de lucht aanwezig, dit verklaart dan ook het plotseling groen worden van het zwembadwater. Het opnieuw doseren van chloor aan het zwembadwater verhelpt dit euvel (u controleert gelijktijdig steeds ook de andere waarden zoals pH, TA en eventueel stabilisator/cyaanzuur).

Chloor wordt vrijwel nooit door middel van chemicaliën verlaagd. Enkel in extreme en uitzonderlijke omstandigheden is dit noodzakelijk. Het product dat geschikt is voor het verwijderen of verlagen van chloor is waterstofperoxide (niet beschikbaar voor particulieren).

Hoeveel waterstofperoxide dien je te doseren?

(gemeten waarde x gewenste waarde) delen door 600 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigen met de inhoud van het zwembad in m³ = resultaat in liter 

Vb. gemeten waarde van 11ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³: ((11 x 1.5) / 600) x 50 = 0.79l waterstofperoxide. Hou er aub rekening mee dat een te hoge chloorwaarde de meting van andere parameters verstoort. Als je dus een chloorschock aan het water hebt gegeven kan je geen betrouwbare metingen doen op de andere waarden van het water.

Mijn water ruikt enorm hard naar chloor en toch meet ik niets van vrije chloor, kan dat wel?

Dat kan zeker. Het is zelfs logisch in sommige gevallen. Vrije chloor is immers enkel merkbaar bij zeer grote hoeveelheden (vanaf 8 mg/l). Gebonden chloor is daarentegen reeds hinderlijk (en constateerbaar) vanaf 1mg/l. Het is dus niet omdat je water fel naar chloor ruikt en/of irritatie geeft dat je geen vrije chloor mag toevoegen. In tegendeel zelfs: je moet vrije chloor toevoegen tot je een meting van 1 tot 1,5mg/l constateert. Hoe raak je dan af van die vervelden chloorgeur? Stel het water bloot aan UV licht en doe een intensieve backwash (met bijhorende toevoeging van vers water). Enkel op deze wijze kan gebonden chloor bestreden worden. Heb je vaak last van gebonden (stinkende) chloor? Overweeg dan de plaatsing van een UV lamp en/of systeem met koperionisatie.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
De 4 parameters van mijn zwembadwater zijn nu perfect en toch blijft mijn water groen, wat nu?

De waterkwaliteit van je zwembad is volgens de vermelde 4 parameters prima én toch is het zwembadwater nog groen?

Omdat het zwembadwater vóórdat je hebt ingegrepen volgens bovenstaande instructies mogelijk een behoorlijke hoeveelheid algen bevatte is het na uitvoering van bovenstaande een feit dat deze algen gedood werden en zich niet meer kunnen voortplanten.

Dit zorgt er echter (helaas) niet altijd voor dat deze dode - veelal fijne - algen uit het zwembadwater gefilterd worden. Je kan in eerste fase Bayrol Superflock toevoegen in de skimmer om dit te stimuleren (zie webshop)

Helaas biedt dit ook dit niet altijd een garantie voor een gewenst resultaat. Het gevolg is immers dat je de fijne algen langs de inspuiter(s) terug in het zwembadwater ziet terecht komen.

De reden hiervoor is eenvoudig: deze algen zijn te fijn voor je zandfilter om verwijderd te worden uit het zwembadwater. Om dit op te lossen heb je een vloeibaar vlokmiddel nodig, wij adviseren het gebruik van Bayrol Quickflock Super.

Door dit product toe te voegen aan het zwembadwater en na ca. 10 minuten de filterinstallatie te deactiveren gedurende 12 tot 24 uur zal dit product ervoor zorgen dat de fijne algen op de bodem van het zwembad zullen terecht komen. Het zwembadwater zelf zal kristalhelder zijn.

Deze fijne vuile laag op de bodem van het zwembad kan je vervolgens verwijderen door ze voorzichtig met een manuele bodemzuiger weg te stofzuigen. In voorkomend geval zet je de zeswegkraan op riool (waste) zodat het vuil uit het zwembadwatercircuit wordt gebracht. Hierna eerst een backwash uitvoeren en het waterniveau terug op peil brengen.

Voor je dit product gebruikt moet je eerst eventueel vuil van wanden en bodem los borstelen. Krijg je het vuil niet verwijderd met een borstel gebruik dan eventueel het product HTH Borkler Gel of Compactal (dit laatste product echter niet voor zwembaden met dunne folie van 0,6 of 0,8mm).

Ingeval hardnekkig vuil is het mogelijk dat je deze behandeling dient te herhalen.

Consulteer het product Bayrol Quickflock Super op onze webshop voor een handig en gedetailleerd stappenplan! link naar webshop

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Waarom wordt mijn zwembadwater zo snel groen bij periodes van onweer?

Het onweert en plotseling wordt heerlijk helder blauw water groen en dit ondanks het feit dat alles goed opgevolgd werd?

Heel vervelend, maar perfect te verklaren wanneer je zwembad niet voorzien is van een automatisch doseersysteem voor chloor & pH.

Wanneer het onweert, is er behoorlijk wat ozon aanwezig in de lucht.

Ozon breekt helaas chloor af en bij gebrek aan een automatisch doseersysteem wordt dit niet gecompenseerd.

Het plaatsen van een automatisch doseersysteem kan dit euvel verhelpen.

Wens je toch manueel je water te blijven behandelen dan kan dit uiteraard ook maar dan is het aangewezen om na onweer steeds de parameters van je waterkwaliteit zorgvuldig na te kijken en te corrigeren waar nodig.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020