Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > WATERBEHANDELING
De chloorwaarde van mijn zwembadwater is niet juist, hoe los ik dit op?

Hoeveel (vrije) chloor moet er aanwezig zijn in mijn zwembadwater?

In zwembadwater is er constant tussen de 1 en de 1,5mg/l (of ppm) vrije chloor noodzakelijk.

Hoe kan ik meten hoeveel chloor er aanwezig is in mijn zwembadwater?

Dit doe je best met een druppeltest. Volg het stappenplan bij het artikel op onze webshop voor een juiste meting.

Ik werk met chloortabletten: hoe verhoog ik de chloorwaarde van mijn zwembadwater?

Alvast niet door een chloortablet toe te voegen. Wel door het toevoegen van chloorgranulaat, dit is immers snelwerkend en zal zeer snel het gewenste resultaat geven.

De vrije chloor verhogen vanaf het ogenblik dat je reeds vrije chloor meet kan op basis van een formule eenvoudig berekend worden.

De hoeveelheid toe te voegen (vrije) chloor is helaas geen wetenschap ingeval je geen chloor meet.

Wanneer je vrije chloor toevoegt zal deze zich immers volledig of gedeeltelijk binden met eventueel aanwezig vuil en/of micro-organismen in het water.

Is er dus nog geen vrije chloor meetbaar aanwezig in het zwembadwater dan start je best met een basisdosering (vb. 3 scheppen granulaat toevoegen bij een circulerende zwembadpomp, ca. 20 minuten wachten en dan meten) tot je vrije chloor meet (dit blijven herhalen tot je vrije chloor meet).

Chloor op peil brengen/verhogen: hoeveel choor moet je doseren?

(gewenste waarde x gemeten waarde) delen door 150 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigen met de inhoud van het zwembad in m³ = resultaat in liter (of kg ingeval je werkt met granulaat).

Vb. gemeten waarde van 0.3ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³: ((1.5 x 0.3) / 150) x 50 = 0,4l vloeibare chloor of 400gr. granulaat

U voegt manueel producten toe aan het zwembadwater?

Werk steeds met een 50%/50% dosering. Hiermee bedoelen we dat je een eerste dosering uitvoert met de helft van de berekende hoeveelheid.

Na ca. 30 minuten kan je nogmaals meten en constateren wat deze eerste dosis bereikt heeft. Je past je tweede dosering aan (de hoeveelheid) i.f.v. het bereikte resultaat van je eerste dosering.

Los elk product volledig op in een emmer met lauw water en verdeel het vervolgens over het zwembad (nooit rechtstreekse dosering in het zwembadwater!).

Ik werk met een automatisch doseersysteem voor vloeibare chloor: hoe verhoog ik de chloorwaarde van mijn zwembadwater?

Dit doe je precies hetzelfde als hierboven vermeld voor klanten die werken met tabletten. Wanneer de chloorwaarde echter terug juist is kijk je na hoeveel mv je doseertoestel meet en stel je het toestel in op deze waarde (je wijzigt dus de streefwaarde of setpoint van het toestel). Hiermee heb je een kalibratie van je toestel uitgevoerd op je zwembadwater wat ervoor zal zorgen dat je doseertoestel deze waterkwaliteit zal behouden.

Ik heb te veel chloor in het zwembadwater? Wat nu?

De vrije chloor zal automatisch verlaagd worden door het bloot te stellen aan de zon (UV breekt chloor af). Dit is de meest gebruikte methode om vb. na een chloorshock de chloor sneller te doen afbreken.

Ozon breekt eveneens chloor af; na een periode van onweer is er doorgaans veel ozon in de lucht aanwezig, dit verklaart dan ook het plotseling groen worden van het zwembadwater. Het opnieuw doseren van chloor aan het zwembadwater verhelpt dit euvel (u controleert gelijktijdig steeds ook de andere waarden zoals pH, TA en eventueel stabilisator/cyaanzuur).

Chloor wordt vrijwel nooit door middel van chemicaliën verlaagd. Enkel in extreme en uitzonderlijke omstandigheden is dit noodzakelijk. Het product dat geschikt is voor het verwijderen of verlagen van chloor is waterstofperoxide (niet beschikbaar voor particulieren).

Hoeveel waterstofperoxide dien je te doseren?

(gemeten waarde x gewenste waarde) delen door 600 en de uitkomst hiervan vermenigvuldigen met de inhoud van het zwembad in m³ = resultaat in liter 

Vb. gemeten waarde van 11ppm, gewenste waarde van 1.5ppm voor een zwembad van 50m³: ((11 x 1.5) / 600) x 50 = 0.79l waterstofperoxide. Hou er aub rekening mee dat een te hoge chloorwaarde de meting van andere parameters verstoort. Als je dus een chloorshock aan het water hebt gegeven kan je geen betrouwbare metingen doen op de andere waarden van het water.

Mijn water ruikt enorm hard naar chloor en toch meet ik niets van vrije chloor, kan dat wel?

Dat kan zeker. Het is zelfs logisch in sommige gevallen. Vrije chloor is immers enkel merkbaar bij zeer grote hoeveelheden (vanaf 8 mg/l). Gebonden chloor is daarentegen reeds hinderlijk (en constateerbaar) vanaf 1mg/l. Het is dus niet omdat je water fel naar chloor ruikt en/of irritatie geeft dat je geen vrije chloor mag toevoegen. In tegendeel zelfs: je moet vrije chloor toevoegen tot je een meting van 1 tot 1,5mg/l constateert. Hoe raak je dan af van die vervelden chloorgeur? Stel het water bloot aan Uv-licht en doe een intensieve backwash (met bijhorende toevoeging van vers water). Enkel op deze wijze kan gebonden chloor bestreden worden. Heb je vaak last van gebonden (stinkende) chloor? Overweeg dan de plaatsing van een UV-lamp en/of systeem met koperionisatie.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024