Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > ZWEMBADBEKLEDING
Ik heb roestpuntjes in mijn zwembad, hoe komt dit & hoe los ik dit op?

In de lucht bevinden zich (soms) metalen (stof) deeltjes.

Dit kan veroorzaakt worden door werken die in de onmiddellijk omgeving gebeuren van het zwembad, enkele straten verder of zelfs van een nabij gelegen spoorweg in combinatie met wind.

Wanneer deze op je zwembadwater terecht komen kunnen deze bezinken en oppervlaktecorrosie veroorzaken.

Het is een metaal dat zich zet op je zwembadbekleding en begint te roesten.

Dit komt voor alle duidelijkheid vrijwel in geen geval uit de bekleding, zeker niet ingeval je beschikt over een monoblok zwembad.

Dit om de eenvoudige reden dat dit type zwembad geen metalen bevat.

Bij betonnen en zeker gemetste zwembaden kan het zijn dat door een sterk verouderde of niet zorgvuldig geplaatste constructie roest door de bekleding komt. Dit is in voorkomend geval afkomstig van het geplaatste betonijzer in de constructie. Daarom is het belangrijk de bekleding van dit type van baden goed te onderhouden en vervangen van zodra nodig.

Wanneer het aanwezige roest(puntje) of eventueel meerdere niet uit de bekleding afkomstig zijn dan kan je dit verwijderen met het product Wichard Wichinox.

Het product is tevens geschikt voor de reiniging van de RVS structuur van het rolluikgedeelte.

Wanneer je het product onder water gebruikt om roest te verwijderen neem je een duikbril, een beschermende handschoen, een schuurspons met handvat of een vochtige doek en een plastiek zak.

Trek de handschoen aan, neem de schuurspons of vochtige doek en breng het product aan op de spons (wees royaal met het product).

Breng de plastiek zak rond je hand en knoop deze vast zodat er weinig of geen zwembadwater aan het product kan.

Neem je duikbril en ga naar de plek in kwestie. Verwijder de plastiek zak (snel) en breng het product aan op de roestvlek die in de meeste gevallen zal verdwijnen (maak niet te bruuske bewegingen zodat het product zich niet in het water verspreid).

Lukt het niet dan kan je deze handeling herhalen.

Mocht het product geen oplossing bieden kan je de vlekken tevens verwijderen met een zeer fijn schuurpapier (waterproof korel 2000).

Doe dit zorgvuldig zodat je de zwembadbekleding zeker niet beschadigt.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb vlekken op de bekleding van mijn zwembad, hoe kan dit en hoe los ik dit op?

Wat is de mogelijke oorzaak hiervan?

De oorzaak ervan is in de meeste gevallen een fluctuatie (=plotseling snel wijzigen) van de pH waarde van je zwembadwater.

Dit kan veroorzaakt worden door externe factoren zoals zure regen, een onweer, ...

Dit komt echter het vaakst voor door het niet zorgvuldig opvolgen van de alkaliniteitswaarde (TA-waarde) van het zwembadwater.

Hoe los ik dit op?

Heb je vlekken in je zwembad focus je dan eerst op je waterkwaliteit voor je de vlekken zelf aanpakt en wees er zeker van dat je waterkwaliteit (terug) stabiel wordt. Voor je een gevolg aanpakt moet je immers eerst de oorzaak weg nemen.

Het is niet omdat je een automatisch doseersysteem hebt voor chloor en pH dat hier de oorzaak ligt. In tegendeel zelfs, dit systeem zorgt immers bij goede werking voor een stabiele pH en chloorwaarde.

Het systeem heeft echter geen controle over de TA waarde van het water en de goede werking ervan kan zelfs enkel bij een stabiele TA waarde.

Deze moet je hierom steeds zelf maandelijks meten en corrigeren zoals eveneens beschreven in onze handleiding voor privé zwembaden.

Controleer dus eerst de TA waarde van het water en corrigeer deze indien nodig.

Van zodra je zeker bent dat de TA waarde mooi stabiel is ga je pas verder.

Is je TA waarde stabiel en beschik je over een doseersysteem voor chloor en pH klik dan hier zodat je er zeker van bent dat je doseersysteem correct werkt.

Werk je met chloortabletten en granulaten (manuele methode), controleer dan eerst of je zwembadwater niet overgestabilseerd is. Vervolgens meet je de pH en Cl waarde (=chloorwaarde) van je zwembadwater en corrigeer je deze indien nodig.

Na bovenstaande te hebben uitgevoerd weet je dat je waterkwaliteit (terug) stabiel is en is de oorzaak van de vlekken alvast weg genomen.

Hoe krijg ik deze vlekken dan terug weg?

Vlekvorming in het bad (aanslag van kalk en vuil) dat mogelijk enkel verwijderd kan worden door het zwembad leeg te pompen en de vlekken met een speciaal product te behandelen (Compactal).

In sommige gevallen kunnen de vlekken verwijderd worden met Metal Ex (of Metal Magic) zonder de waterstand te verlagen doch dit is helaas niet gegarandeerd en bijkomend een relatief duur product.

Tot slot is het niet uit te sluiten dat de vlekken niet meer kunnen verwijderd worden, dit is gelukkig eerder uitzonderlijk.

Wanneer een zwembadtechnieker dit probleem voor jou dient aan te pakken zijn er enerzijds mogelijk meerdere interventies nodig. Bovendien kunnen we vooraf geen resultaat garanderen doch enkel al het nodige ondernemen zoals hierboven beschreven werd. Helaas blijft er een theoretische kans dat de vlekken niet verwijderd kunnen worden zonder de binnenbekleding van het zwembad te vernieuwen (wat gelukkig zelden voorvalt).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020