Recent Nieuws
FAQ : OPLOSSEN VAN STORINGEN OF PROBLEMEN > ZWEMBADVERWARMING
Ik zie water onder mijn warmtepomp, is dit een lek?

Het is normaal dat een warmtepomp condenswater verliest: Een goed werkende warmtepomp gaat condenswater produceren, afhankelijk van buitentemperatuur en luchtvochtigheid kan dit van matig tot veel zijn (hoe kouder buiten, hoe meer condenswater).

Twijfel je toch of dit zeker geen lek is? Indien je niet zeker bent kan je een chloor teststrip in het water leggen.

Indien je ziet dat er chloor in dit water aanwezig is dan is dit zwembadwater en is er inderdaad ergens een lek (deze test doe je als er chloor aanwezig is in het zwembadwater). Je kan ook de warmtepomp uitschakelen en enkele uren later nakijken of er nog water uit het toestel komt (deze test doe je wanneer de zwembadpomp actief is).

Bent je zeker dat het toestel lekt, contacteer dan onze klantendienst voor het inplannen van een technieker op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mijn warmtepomp is bevroren of 'stoomt', wat moet ik nu doen?

Een warmtepomp in werking koelt de omgevingslucht sterk af omdat het warmte onttrekt en die in het water transfereert.

Bij een goed werkende warmtepomp kan het tot 10°C zijn dat de temperatuur zakt.

Bij buitentemperaturen lager dan 10°C kan het dus gebeuren dat er ijsvorming is op de buitenkant van het toestel.

Dit is volkomen normaal.

Op het toestel zit een automatisch ontdooiingssysteem die bij het detecteren van ijs in werking treedt.

Dit kan gepaard gaan met stoomvorming.

Is er echter zodanig veel ijsvorming dat de ventilator niet meer kan draaien (of tikt tegen het ijs) contacteer dan onze klantendienst voor het inplannen van een technieker (03/354 12 21 of info@noppe.be).

Vermoedelijk dient de ontdooiingssensor vervangen te worden.

Schakel in afwachting van een technieker het toestel zeker uit.

Bij heel lage temperaturen kan het dat dit systeem niet voldoende meer werkt.

De warmtepomp moet afgesloten worden. Dit wil zeggen dat de temperaturen niet meer gunstig zijn.

Wanneer dit in de zomer is met hogere temperaturen contacteer onze klantendienst voor het inplannen van een technieker op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb een foutcode op mijn warmtepomp, wat nu?

Sommige foutcodes geven gewoon een toestand aan zoals flow error, waarbij na opheffen van de toestand (=wanneer de zwembadpomp weer draait) de warmtepomp automatisch weer gaat werken. Controleer in de handleiding van het toestel de foutcodes en voer de gepaste actie uit.

Overzicht foutcodes warmtepomp type Inverter+ PPG Deluxe:

E3 - flow error, controleer debiet, spoel je zandfilter grondig

E4 - fasen verkeerd aangesloten (enkel bij 3-fasige toestellen)

E5 - abnormale voeding - controleer de elektrische voeding van je warmtepomp

E6 - te hoog verschil tussen in en uitgaand water - controleer je debiet, spoel je zandfilter grondig

E7 - bescherming tegen lage uitgaande water temperatuur - water is te koud en beter om de warmtepomp af te sluiten Eb - omgevingstemperatuur te hoog/laag, toestel zal weer opstarten eenmaal temperatuur daalt/stijgt. Bij lage temperatuur wordt aangeraden om de warmtepomp af te sluiten

Ed - antivries herinnering - sluit de warmtepomp af

Voor andere merken & types consulteer de bij het toestel bijgeleverde handleiding.

Op onze website bieden we jou verschillende handleidingen.

Heb je na het doornemen van de handleiding toch nog een vraag dan kan je onze klantendienst contacteren op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Moet ik iets speciaals doen met mijn warmtepomp bij het winter en zomerklaar maken?

Kan ik tijdens de winterperiode mijn warmtepomp blijven gebruiken?

Zwembadwater verwarmen tijdens de winterperiode zal in veel gevallen niet mogelijk met een warmtepomp.

Kan het wel dan is het zeker niet energie efficiënt en zal het goedkoper zijn om dit met gas of stookolieverwarming te doen vanaf de gemiddelde buitentemperatuur lager is dan ca. 7C°.

Wil je dus zwemmen in de sneeuw?

Werk dan met een CV installatie en schakel de zwembadwarmtepomp tijdens deze periode uit in het belang van je energierekening.

Bovendien bescherm je de warmtepomp best tegen vorstschade.

Als ik het toestel niet gebruik in de winter, wat moet er dan gebeuren?

Schakel het toestel uit maar enkel door de bedieningsknop te bedienen. Schakel dus niet de zekering uit.

De meeste warmtepomp hebben immers een verwarmingselement ter bescherming van de printplaat van het toestel. Schakel je de zekering uit dan kan dit de printplaat niet beschermen tijdens de winterperiode ter voorkoming van vroegtijdige slijtage.

Beschikt je toestel zeker niet over deze functie dan mag de zekering wel uitgeschakeld worden.

Maak de warmtebatterij van het toestel schoon met een hiertoe geschikt product (vb. Zodiac PAC NET), doe dit echter nooit met een hoge druk reiniger (de plaatsjes van de warmtebatterij zullen immers beschadigd geraken).

Vervolgens koppel je de 2 verbindingsleidingen met het zwembadwater los en neem je de dichtingsringen van de koppelingen weg. Bewaar ze in een zakje in je technische ruimte samen met eventueel andere onderdelen van de installatie die je demonteert tijdens de winterperiode.

Kantel het toestel zelf naar achteren en verwijder zoveel als mogelijk water uit de warmtewisselaar. Neem een baksteen of stukje hout en plaatst dit aan 1 zijde onder het toestel zodat het toestel tijdens de winterperiode gekanteld blijft staan (met de radiator naar boven gericht bij toestellen met verticale uitblaas).

Sluit tot slot de 2 kranen van de bypass in de technische ruimte en open de andere kraan (zodat de installatie kan werken zonder dat de warmtepomp nog in circuit staat).

Wat moet er gebeuren om het toestel tijdens de zomer terug in gebruik te nemen?

Je maakt na de winter de warmtebatterij van het toestel nogmaals schoon met een hiertoe geschikt product (vb. Zodiac PAC NET).

Vervolgens plaats je het toestel terug recht en sluit je de zwembadleidingen terug aan.

Wanneer je het toestel terug in circuit neemt door de bypaskranen te openen dan doe je dit zeer voorzichtig en in de juiste volgorde. De kracht van de zwembadpomp is immers in staat om de warmtewisselaar van de warmtepomp op te blazen met bijhorende schade en herstelkosten.

In eerste fase zal je de retourleiding van de bypass kraan (zachtjes) openen wanneer je zwembadpomp aan het draaien is en er een normaal circuit is.

In tweede fase doe je hetzelfde met de kraan van de leiding die het water naar de warmtepomp brengt (nogmaals traag en zachtjes, niet bruusk).

Na een minuut mag je zachtjes de bypass kraan sluiten (dat is de kraan die ervoor zorgt dat het water verplicht langs de warmtepomp moet gaan). Deze kraan mag in de meeste gevallen volledig gesloten worden zodat het volledige debiet langs de warmtepomp gaat.

Als hierover nog vragen zijn aarzel niet onze klantendienst te contacteren op het nr. 03/354.12.21.


Directe link voor deze vraag
Mijn temperatuursensor geeft (vermoedelijk) een foute temperatuur weer, wat nu?

Als je de foute temperatuur afleest op je digitale display dan kunnen hiervoor verschillende oorzaken zijn.

De eerste vraag die dient gesteld te worden is: draait mijn zwembadpomp?

Indien ja dan is er een probleem met de temperatuursensor, indien neen dan activeer je best je zwembadpomp. Hierna zal je vermoedelijk de juiste temperatuur aflezen, is dit nog steeds niet het geval ga dan verder naar de volgend mogelijke oorzaak.

Is er een probleem met de temperatuursensor dan kan je trachten deze opnieuw te kalibreren (vb. LPW TOUCH SCREEN sturingskast).

Lukt de kalibratie niet of kan je dit niet met het bij jou geplaatste systeem dan zal de temperatuursensor mogelijk defect zijn (bliksem is hiervan een gangbare oorzaak) en dient deze te worden vervangen.

Voor bijkomende inlichtingen contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020