Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Hoe worden regiewerken gefactureerd?

De facturatie van het uurloon gebeurt op basis van het uit-/thuis principe.

Het uurloon is dus ook tijdens de noodzakelijke verplaatsingstijd(en) van toepassing.

Onze techniekers vermelden steeds op de werkbonnen de werktijd exclusief de nodige reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Er wordt eveneens vermeldt hoeveel de verplaatsingstijd per technieker bedraagt (minimum 1 uur, en dit ongeacht de effectieve afstand, daar een interventie naast reistijd tevens dispatchkosten, laden/lossen materialen, verzekeringskosten, e.d. vergt dewelke niet inbegrepen zijn in het uurloon).

In principe worden er per interventie tot 2 techniekers ingepland tenzij uitdrukkelijk anders vooraf overeengekomen.

Ingeval bijkomende materialen dienen opgehaald te worden in onze magazijnen en/of bij onze toeleveranciers worden de hiermee gepaard gaande werkuren evenals verplaatsingen tevens gefactureerd.

Klein materieel evenals een vergoeding voor het gebruik van bepaalde gereedschappen en materialen (vb. dompelpompen, hoge druk reiniger, ...) worden aangerekend voor zover noodzakelijk en dit in overleg met de klant.

Indien de gebruikte materialen het bedrag van €1.000 overstijgen wordt er eerst een offerte gemaakt tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de interventie.

De eventueel door onze leveranciers aangerekende verzendingskosten voor verbruikte materialen zijn tevens ten laste van de klant.

Bestel je producten eenvoudig online via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21


Directe link voor deze vraag
Wanneer wordt ik gefactureerd voor een levering en wanneer voor een interventie?

Wij leveren franco vanaf €150 (incl. BTW) voor bestellingen die per mail of telefonisch gebeuren en vanaf €100 (incl. BTW) voor bestellingen via onze webshop.

Dit omvat het uitsluitend afleveren van de door jou bestelde producten en kan eventueel door een transportfirma uitgevoerd worden (niet noodzakelijk door een zwembadtechnieker).

Wanneer er naast het afleveren van producten nog andere werken dienen uitgevoerd te worden dan wordt dit werk beschouwd als regiewerk en als dusdanig gefactureerd (verplaatsingskosten, reistijd en werkuren).

Er wordt in voorkomend geval ook steeds een zwembadtechnieker ingepland.

Dit is helaas onvermijdelijk daar oa. dispatchkosten (inplannen, eventueel opvolgen, verzekeringskosten) en interventierisico niet inbegrepen zijn in een franco levering en de reistijd/verplaatsingskost deze kosten wel omvat.

Bestel je producten snel en eenvoudig via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21


Directe link voor deze vraag
Ik heb een interventie aangevraagd, wanneer mag ik de technieker verwachten?

Als je er zeker van wenst te zijn dat de technieker op een afgesproken tijdstip arriveert kan je een eerste interventie aanvragen.

Bij een eerste interventie is onze technieker aanwezig tussen 07u30 & 08u30 met uitzondering van overmacht (o.a. ziekte, verkeersproblemen).

Interventies die later op de dag ingepland zijn worden steeds gehonoreerd (met uitzondering van overmacht: in voorkomend geval wordt je hierover gecontacteerd).

Bij het maken van een afspraak bevestigen we een indicatief tijdstip van aankomst (gewoonlijk een tijdsvork van 2u), maar dit is steeds onder voorbehoud daar de daarvoor ingeplande interventie(s) niet altijd volgens het vooropgestelde tijdsschema kunnen afgewerkt worden en de praktijk aantoont dat soms ernstige afwijkingen mogelijk zijn.

Bovendien is het eveneens mogelijk dat er plotselinge problemen voorrang krijgen op minder dringende interventies.

Als de technieker later is dan vooropgesteld zal de interventie blijven doorgaan op de afgesproken dag, maar op een mogelijk (aanzienlijk) later tijdstip.

Heb je toch nog vragen, loopt het niet zoals vooropgesteld of is er twijfel?

Contacteer dan onze klantenservice op 03/354 12 21 voor actuele informatie.


Directe link voor deze vraag
Wat is de prijs voor regiewerken?

De prijs hangt af van het type zwembad en de aard van het werk.

We hebben verschillende prijzen voor particuliere zwembadenopenbare zwembaden en het inzetten van koeltechniekers.

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020