Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Hoe worden regiewerken gefactureerd?

De facturatie van het uurloon gebeurt op basis van het uit-/thuis principe.

Het uurloon is dus ook tijdens de noodzakelijke verplaatsingstijd(en) van toepassing.

Onze techniekers vermelden steeds op de werkbonnen de werktijd exclusief de nodige reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Er wordt eveneens vermeldt hoeveel de verplaatsingstijd per technieker bedraagt (minimum 1 uur, en dit ongeacht de effectieve afstand, daar een interventie naast reistijd ook dispatchkosten, laden/lossen materialen, verzekeringskosten, e.d. vergt die niet inbegrepen zijn in het uurloon).

Afhankelijk van de regio wordt bovendien een vergoeding voor het voertuig aangerekend (zie: tarieven werken in regie).

In principe worden er per interventie tot 2 techniekers ingepland tenzij uitdrukkelijk anders vooraf overeengekomen.

Ingeval bijkomende materialen dienen opgehaald te worden in onze magazijnen en/of bij onze toeleveranciers worden de hiermee gepaard gaande werkuren evenals verplaatsingen tevens gefactureerd.

Klein materieel evenals een vergoeding voor het gebruik van bepaalde gereedschappen en materialen (vb. dompelpompen, hoge druk reiniger, stofzuiger, hoge druk reiniger, ...) worden aangerekend voor zover noodzakelijk.

Indien de gebruikte materialen het bedrag van € 1.000 overstijgen wordt er eerst een offerte gemaakt tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de interventie.

De eventueel door onze leveranciers aangerekende verzendingskosten voor verbruikte materialen zijn ook ten laste van de klant.

Wettelijke bepaling m.b.t. het aannemingscontract in regie: bij een aanneming in regie is het de aannemer die na de uitvoering van de werken de prijs bepaalt, rekening houdend met de omvang van het werk, de duur ervan, de gebruikte materialen en de gangbare prijzen en tarieven. Bij een aannemingscontract in regie draagt de opdrachtgever alle risico, zodat dit systeem meestal wordt toegepast bij kleinere werken van relatief weinig belang.

Bestel je producten eenvoudig online via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024