Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Hoe worden regiewerken gefactureerd?

De facturatie van het uurloon gebeurt op basis van het uit-/thuis principe.

Het uurloon is dus ook tijdens de noodzakelijke verplaatsingstijd(en) van toepassing.

Onze techniekers vermelden steeds op de werkbonnen de werktijd exclusief de nodige reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Er wordt eveneens vermeldt hoeveel de verplaatsingstijd per technieker bedraagt (minimum 1 uur, en dit ongeacht de effectieve afstand, daar een interventie naast reistijd tevens dispatchkosten, laden/lossen materialen, verzekeringskosten, e.d. vergt dewelke niet inbegrepen zijn in het uurloon).

In principe worden er per interventie tot 2 techniekers ingepland tenzij uitdrukkelijk anders vooraf overeengekomen.

Ingeval bijkomende materialen dienen opgehaald te worden in onze magazijnen en/of bij onze toeleveranciers worden de hiermee gepaard gaande werkuren evenals verplaatsingen tevens gefactureerd.

Klein materieel evenals een vergoeding voor het gebruik van bepaalde gereedschappen en materialen (vb. dompelpompen, hoge druk reiniger, ...) worden aangerekend voor zover noodzakelijk en dit in overleg met de klant.

Indien de gebruikte materialen het bedrag van €1.000 overstijgen wordt er eerst een offerte gemaakt tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de interventie.

De eventueel door onze leveranciers aangerekende verzendingskosten voor verbruikte materialen zijn tevens ten laste van de klant.

Bestel je producten eenvoudig online via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2020