Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Voeren jullie ook duikinterventies uit?

Voor sommige interventies is het inderdaad essentieel om met het nodige duikmateriaal een duikinterventie uit te voeren.

Wij beschikken over techniekers die hiermee vertrouwd zijn.

Deze interventies worden voor de veiligheid van onze medewerkers steeds uitgevoerd met 2 techniekers (1 technieker die de duikinterventie uitvoert en 1 technieker om te assisteren evenals de veiligheid te garanderen).

Voor duikinterventies hebben we duikmateriaal nodig. Dit materiaal wordt opgehaald en ingeleverd bij een nabij gelegen duikcentrum. De kosten hiervan worden doorbelast op de factuur van duikinterventies volgens realiteit.

Duikmateriaal is immers geen standaard materiaal dat onze techniekers steeds ter beschikking hebben omwille van de hoge kostprijs, het nodige onderhoud en de te lage frequentie van duikinterventies.

Voor het uitvoeren van een duikinterventie is er een minimale temperatuur van het water vereist van 20C° (behoudens uitdrukkelijk anders vooraf overeen gekomen).

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024