Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Wanneer betaal ik jullie facturen?

Betaaltermijn:

Onze facturen zijn contant - dus na ontvangst - betaalbaar en dit uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

Je vindt op onze facturen voor alle duidelijkheid steeds de vervaldatum, uiterlijk op deze datum verwachten we jouw betaling te kunnen registreren.

Betaaltermijn overschreden (of factuur per post niet ontvangen):

Wanneer de betalingstermijn met minstens 10 dagen overschreden werd, ontvang je van ons een herinnering per e-mail met in bijlage een duplicaat van de opgemaakte factuur. Mocht je onze factuur niet per post ontvangen hebben is dit met het ontvangen van een digitaal exemplaar alvast opgelost. In voorkomend geval vragen we je onmiddellijk na ontvangst per e-mail deze factuur te regulariseren.

Werken vergoed door jouw (zwembad)verzekering:

Ingeval we jou een factuur verstuurden voor werken die door jouw verzekering (mogelijk) vergoed worden is het belangrijk om steeds de betaling aan ons rechtstreeks over te maken vanaf jouw bankrekening. Ook in dit geval is de vermelde vervaldatum op jouw factuur van toepassing en vragen we jou dit nauwkeurig uit te voeren.

We kunnen in geen geval een betalingsuitstel verlenen tot de verzekering jouw vergoed heeft, dit omdat wij geen contractuele relatie met jouw verzekeringsmaatschappij hebben en alle werken voor jouw rekening werden uitgevoerd.

Hoe werd onze betaaltermijn bepaald:

We hanteren een dienst-na-verkoop binnen de 48u en doen altijd al het mogelijke om onze klanten zeer snel van dienst te zijn. We danken jou dan ook om anderzijds de vervaldatum van onze facturen nauwkeurig te respecteren. Een groot deel van onze facturen bestaat namelijk uit loon, BTW en RSZ. Deze dienen wij steeds op zeer korte termijn te voldoen en mochten we dit niet doen zijn er zeer hoge boetes van toepassing. Dit verklaart ook de kosten die we aanrekenen wanneer onze facturen niet tijdig voldaan worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024