Recent Nieuws
FAQ : REGIEWERKEN
Hoe worden regiewerken gefactureerd?

De facturatie van het uurloon gebeurt op basis van het uit-/thuis principe.

Het uurloon is dus ook tijdens de noodzakelijke verplaatsingstijd(en) van toepassing.

Onze techniekers vermelden steeds op de werkbonnen de werktijd exclusief de nodige reistijd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Er wordt eveneens vermeldt hoeveel de verplaatsingstijd per technieker bedraagt (minimum 1 uur, en dit ongeacht de effectieve afstand, daar een interventie naast reistijd ook dispatchkosten, laden/lossen materialen, verzekeringskosten, e.d. vergt die niet inbegrepen zijn in het uurloon).

Afhankelijk van de regio wordt bovendien een vergoeding voor het voertuig aangerekend (zie: tarieven werken in regie).

In principe worden er per interventie tot 2 techniekers ingepland tenzij uitdrukkelijk anders vooraf overeengekomen.

Ingeval bijkomende materialen dienen opgehaald te worden in onze magazijnen en/of bij onze toeleveranciers worden de hiermee gepaard gaande werkuren evenals verplaatsingen tevens gefactureerd.

Klein materieel evenals een vergoeding voor het gebruik van bepaalde gereedschappen en materialen (vb. dompelpompen, hoge druk reiniger, stofzuiger, hoge druk reiniger, ...) worden aangerekend voor zover noodzakelijk.

Indien de gebruikte materialen het bedrag van € 1.000 overstijgen wordt er eerst een offerte gemaakt tenzij mondeling anders overeengekomen tijdens de interventie.

De eventueel door onze leveranciers aangerekende verzendingskosten voor verbruikte materialen zijn ook ten laste van de klant.

Bestel je producten eenvoudig online via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wanneer word ik gefactureerd voor een levering en wanneer voor een interventie?

Wij leveren franco vanaf € 150 (incl. BTW) voor bestellingen die per mail of telefonisch gebeuren en vanaf € 100 (incl. BTW) voor bestellingen via onze webshop.

Dit omvat het uitsluitend afleveren van de door jou bestelde producten en kan eventueel door een transportfirma uitgevoerd worden (niet noodzakelijk door een zwembadtechnieker).

Wanneer er naast het afleveren van producten nog andere werken dienen uitgevoerd te worden dan wordt dit werk beschouwd als regiewerk en zo gefactureerd (verplaatsingskosten, reistijd en werkuren).

Er wordt in voorkomend geval ook steeds een zwembadtechnieker ingepland.

Dit is helaas onvermijdelijk daar oa. dispatchkosten (inplannen, eventueel opvolgen, verzekeringskosten) en interventierisico niet inbegrepen zijn in een franco levering en de reistijd/verplaatsingskost deze kosten wel omvat.

Bestel je producten snel en eenvoudig via onze webshop

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Ik heb een interventie aangevraagd, wanneer mag ik de technieker verwachten?

Als je er zeker van wenst te zijn dat de technieker op een afgesproken tijdstip arriveert kan je een eerste interventie aanvragen.

Bij een eerste interventie is onze technieker aanwezig tussen 07u30 & 08u30 met uitzondering van overmacht (o.a. ziekte, verkeersproblemen).

Interventies die later op de dag ingepland zijn worden steeds gehonoreerd (met uitzondering van overmacht: in voorkomend geval wordt je hierover gecontacteerd).

Bij het maken van een afspraak bevestigen we een indicatief tijdstip van aankomst (gewoonlijk een tijdsvork van 2u), maar dit is steeds onder voorbehoud daar de daarvoor ingeplande interventie(s) niet altijd volgens het vooropgestelde tijdsschema kunnen afgewerkt worden en de praktijk aantoont dat soms ernstige afwijkingen mogelijk zijn.

Bovendien is het eveneens mogelijk dat er plotselinge problemen voorrang krijgen op minder dringende interventies.

Als de technieker later is dan vooropgesteld zal de interventie blijven doorgaan op de afgesproken dag, maar op een mogelijk (aanzienlijk) later tijdstip.

Heb je toch nog vragen, loopt het niet zoals vooropgesteld of is er twijfel?

Contacteer dan onze klantenservice op 03/354 12 21 voor actuele informatie.


Directe link voor deze vraag
Wat is de prijs voor regiewerken?

De prijs hangt af van het type zwembad en de aard van het werk.

We hebben verschillende prijzen voor particuliere zwembadenopenbare zwembaden en het inzetten van koeltechniekers.

Voor meer informatie contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wanneer betaal ik jullie facturen?

Betaaltermijn:

Onze facturen zijn contant - dus na ontvangst - betaalbaar en dit uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

Je vindt op onze facturen voor alle duidelijkheid steeds de vervaldatum, uiterlijk op deze datum verwachten we jouw betaling te kunnen registreren.

Betaaltermijn overschreden (of factuur per post niet ontvangen):

Wanneer de betalingstermijn met minstens 10 dagen overschreden werd, ontvang je van ons een herinnering per e-mail met in bijlage een duplicaat van de opgemaakte factuur. Mocht je onze factuur niet per post ontvangen hebben is dit met het ontvangen van een digitaal exemplaar alvast opgelost. In voorkomend geval vragen we je onmiddellijk na ontvangst per e-mail deze factuur te regulariseren.

Werken vergoed door jouw (zwembad)verzekering:

Ingeval we jou een factuur verstuurden voor werken die door jouw verzekering (mogelijk) vergoed worden is het belangrijk om steeds de betaling aan ons rechtstreeks over te maken vanaf jouw bankrekening. Ook in dit geval is de vermelde vervaldatum op jouw factuur van toepassing en vragen we jou dit nauwkeurig uit te voeren.

We kunnen in geen geval een betalingsuitstel verlenen tot de verzekering jouw vergoed heeft, dit omdat wij geen contractuele relatie met jouw verzekeringsmaatschappij hebben en alle werken voor jouw rekening werden uitgevoerd.

Hoe werd onze betaaltermijn bepaald:

We hanteren een dienst-na-verkoop binnen de 48u en doen altijd al het mogelijke om onze klanten zeer snel van dienst te zijn. We danken jou dan ook om anderzijds de vervaldatum van onze facturen nauwkeurig te respecteren. Een groot deel van onze facturen bestaat namelijk uit loon, BTW en RSZ. Deze dienen wij steeds op zeer korte termijn te voldoen en mochten we dit niet doen zijn er zeer hoge boetes van toepassing. Dit verklaart ook de kosten die we aanrekenen wanneer onze facturen niet tijdig voldaan worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie ook aan zwembaden die niet door jullie geplaatst werden?

Ja, ook deze zwembadeigenaars aanvaarden we voor het onderhoud of een depannage van de zwembadinstallatie.

Omdat we je niet verplichten om alle apparatuur om te bouwen naar de materialen die we gewoon zijn om te plaatsen (en te onderhouden) kan het echter zijn dat we minder efficiënt kunnen werken en/of onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Ook kunnen we bij het vervangen van onderdelen onder garantie in geen geval meer bieden dan enkel de garantie op de onderdelen zelf (werkuren, transport en eventuele andere kosten blijven ten laste van de klant volgens onze voorwaarden werken in regie).

Zijn bepaalde onderdelen aan vervanging toe (ouderdom, niet kwalitatief) dan zullen we je dit signaleren.

We ervaren bovendien dat vele klanten niet (of niet voldoende) kennis hebben van de zwembadapparatuur, waterbehandeling en/of het noodzakelijke zwembadonderhoud.

Daarom adviseren we je zeker om ons document 'Onderhoudsinstructies voor een particulier zwembad' door te nemen en ons document 'Hoe succesvol overwinteren?'.

Ook dit FAQ-gedeelte van onze website kan een hulp betekenen. Tot slot vind je onder het klantengedeelte van onze website zeer handige instructievideo's.

Een zwembad heeft namelijk wekelijks onderhoud nodig en tenzij je kiest voor een wekelijkse onderhoudsformule is dus heel wat kennis vereist van de zwembadeigenaar.

We nodigen je dan ook graag uit zelf de tijd te nemen om onze documenten door te nemen en instructievideo's te bekijken. Ofwel kan je ervoor kiezen dat we ter plaatse komen om je deze uitleg te geven (dit wordt verrekend in regie en duurt gemiddeld 4u: afhankelijk van jouw kennis en de complexiteit van de zwembadinstallatie).

Het is ook mogelijk om een onderhoudscontract te nemen met in het begin een hogere frequentie aan onderhoud die je op termijn (in functie van de evolutie van je kennis) eventueel kan aanpassen. We bieden zowel onderhoudscontracten aan voor particuliere buitenzwembaden, particuliere binnenzwembaden en openbare zwembaden (op aanvraag).

Heb je hierover nog vragen, contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Copyright © Noppe Zwembaden 2023