Recent Nieuws
FAQ : WATERBEHANDELING > ZWEMBADFILTER
Om de hoeveel tijd moet ik het filtratiemedia van mijn filter vervangen en waarom is het in mijn belang dit tijdig te doen?

Om de hoeveel tijd is dit nodig?

Het klassieke filterzand in de filter moet minimum om de 3 tot 5 jaar vernieuwd worden. Een goede waterbehandeling wordt immers bereikt door 50% filtratie en 50% chemicaliën.

Waarom is het belangrijk dit te doen?

De microscopische stekeltjes rondom de zandkorrels slijten af waardoor de filtercapaciteit van het zand stelselmatig achteruit gaat. Filterzand gaat ook samen klitten waardoor het water door kleine kanaaltjes loopt en niet meer gelijkmatig door het filterzand stroomt. Ingeval het filtratiemedium niet meer optimaal kan werken (vb. filtratie is niet meer in staat om 50% werkzaam te zijn maar slechts 25%) dan zal de chemicaliënbehoefte van het zwembad stijgen (in dit voorbeeld met 25%). Naast een verhoogd risico op chemische complicaties én minder aangenaam zwembadwater verhoog je ook de exploitatiekosten van het zwembad (meer chemicaliën die aanzienlijk duurder zijn dan filterzand of filterglas). Het is hierom in jou belang tijdig het filtratiemedia te vervangen.

Wanneer moet dit vervangen worden?

Als je filterinstallatie 365 dagen per jaar draait (binnenzwembad, buitenzwembad met actieve overwintering) adviseren we het zand te vervangen na 3 jaar. Als de installatie alleen maar in de zomer actief is volstaat het om na 5 jaar het filterzand te vervangen. Je kan het zand in de toekomst eventueel ook vervangen door AFM (actief filter media), deze glasparels gaan zeker 10 jaar mee (levensduur filterzand x 2 tot x 3). Neem tijdig contact met ons op voor het maken van een afspraak voor het vervangen van je filterzand of vraag ons bij de aankoop van het filterzand hoe je dit eventueel zelf kan doen.

Filterzand: link naar webshop

AFM (filterglas): link naar webshop

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Hoe weet ik welke filter (en zwembadpomp) geschikt is voor mijn zwembad?

Hou rekening met de Europese norm (= wettelijk verplicht in jouw belang)!

Sinds oktober 2016 is er een Europese norm van kracht die bepaalt aan welke voorwaarden een zwembadinstallatie in een privé zwembad dient te voldoen.

Opgelet: dit geldt niet voor openbare/publieke zwembaden, dergelijke baden dienen te voldoen aan de (veel strengere en meer uitgebreide) Vlarem II-wetgeving.

 

En wat zegt deze norm?

Meer concreet dient elke filterinstallatie van een privé zwembad in staat te zijn om de volledige inhoud van het zwembad op 8 uur tijd 2 keer te behandelen.

Bereken dus de inhoud van je zwembad, verdubbel dit (het water moet immers 2x door je zwembadinstallatie) en deel dit door 8 (daar dit op 8 uren moet kunnen gebeuren).

Een voorbeeld van bovenstaande ter illustratie:

Je hebt een skimmerzwembad van 10m (lengte) x 4m (breedte) x 1.5m (diepte): 60m³

Een totaal van 60m³ x 2 = 120m³ dat we delen door 8 = 15m³/u

De filterinstallatie dient dus voorzien te zijn van een zwembadpomp die een debiet kan realiseren van 15m³/u

 

Is er een relatie tussen pomp en filter?

Die is er zeker. En op zich is dit zelfs heel logisch: een filter heeft een maximale hoeveelheid water die kan gefilterd worden, de pomp mag dus nooit sterker zijn dan de filter want dan wordt het water te snel door de filter geduwd en zal het water minder goed gefilterd worden.

 

Kan ik zomaar op elke leiding eender welke pomp aansluiten?

Neen, zeker niet. Een leiding heeft ook een bepaald maximaal debiet, net zoals een aanvoer zoals een skimmer of bodempot.

Als je een te zware pomp plaatst op een niet juist gedimensioneerde zwembadleiding en/of inbouwstuk dan zal aan de ene kant het water een te hoge snelheid bereiken in de zwembadleidingen en dus ook door je installatie. Aan de andere kant zal een pomp die binnen de zogenaamde pompcurve draait energiezuinig werken en lang meegaan.

Pompen die te vaak buiten de curve draaien gebruiken te veel energie (meer dan vermeld onder P1 van het etiket) en gaan sneller stuk.

Aan de perskant zal de pomp geen problemen hebben als ze het water moet persen (maar uiteraard heeft dit ook zijn limieten).

Een pomp met een debiet van 15m³ tot eventueel 18m³/u in combinatie met 2 inspuiters is geen probleem.

 

Nu ik dit weet, met welke debieten moet ik dan rekening houden wat betreft de inbouwstukken van mijn zwembad?

Een inspuiter, skimmer en bodemaanzuigpunt hebben een gemiddeld debiet van ca. 6m³/u (per inspuitstuk).

Twee voorbeelden van bovenstaande ter illustratie:

Heb je dus 2 skimmers en een bodemaanzuigpunt in combinatie met 2 inspuiters dan kan je hierop een pomp aansluiten tot 18m³/u.

Heb je 1 skimmer en 1 inspuiter dan is je debiet beperkt tot max. 9m³/u.

 

Hebben de lengte van de zwembadleidingen invloed op het debiet van een pomp?

Zeker, en niet enkel de lengte: ook de diameter van de leidingen en het aantal bochten en eventuele aftakkingen!

Als een pomp een hoeveelheid m³/u vermeld dan is dit doorgaans bij 8 tot 10m leiding (van 50mm).

We beschikken over tabellen om dit meer exact uit te rekenen waarmee we je van dienst kunnen zijn.

 

Ik heb een probleem, volgens de norm heb ik een bepaald debiet nodig maar ik beschik niet over voldoende inbouwstukken, hoe los ik dit op?

In dit geval adviseren we de plaatsing van een pomp met variabele snelheid. Je kan deze pompen dan gaan instellen om tot een maximaal resultaat te komen (al zal de praktijk aantonen dat dit niet altijd aan de voorwaarden van de Europese norm zal voldoen, deze is echter geldig bij nieuwbouw; niet voor bestaande installaties tenzij er een renovatie gebeurd).

 

Heeft het type van mijn zwembad (en hiermee bedoelen we dan skimmer, onderloop of overloop) een invloed op het geadviseerde pompdebiet?

Zeker, de hierboven vermelde berekeningen zijn van toepassing voor skimmerbaden. Voor onder- en overloopbaden gebruiken we een 2e criteria: het pompdebiet dient minstens gelijk te zijn aan de omtrek van het zwembad.

Een voorbeeld van bovenstaande ter illustratie:

Je hebt een zwembad van 10m (lengte) x 4m (breedte) x 1.5m (diepte): 60m³

Een totaal van 60m³ x 2 = 120m³ dat we delen door 8 = 15m³/u

De filterinstallatie dient dus voorzien te zijn van een zwembadpomp die een debiet kan realiseren van 15m³/u om te voldoen aan de Europese norm

Om ervoor te zorgen dat een onderloop- of overloopzwembad voldoende onder- of overloopt dient de omtrek (in dit geval 10 + 10 + 4 + 4 of een totaal van 28m³/u) als 2e criteria genomen te worden.

Een filter voor een privé zwembad heeft een beperking van 22m³/u. Bij een onder- of overloopzwembad zal er dus een 2e circuit voorzien worden dat water rechtstreeks vanuit de buffer in het zwembad pompt en daardoor een goede over- of onderloop garandeert.

Heb je hierover nog vragen, aarzel niet ons klantendienst te contacteren op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Tot waar moet ik mijn zwembadfilter vullen met filtermedia?

Op je zwembadfilter hoort een identificatieplaatje of sticker aanwezig zijn die vermeld hoeveel filtratiemedium toegevoegd moet worden aan je zwembadfilter.

Werk je met AFM (filterglas) i.p.v. zand dan volstaat 90% van het vermelde volume.

Vind je geen sticker of identificatieplaatje op je zandfilter?

Kijk dan even naar het debiet van je zwembadpomp en vooral de diameter en hoogte van de zandfilter.

Op basis hiervan kan je in onze webshop een filter zoeken die ongeveer even groot is en de daar vermelde hoeveelheden toevoegen.

Heb je een zwembadfilter die in het midden geopend wordt (i.p.v. bovenaan) dan zal je minder filtratiemedium kunnen toevoegen dan een vergelijkbare filter met dezelfde afmetingen. Naast het hogere risico op lekken is dit de reden waarom we dit type van filter niet adviseren of plaatsen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Mag ik het zand in de zandfilter met eender welk zand of glas vervangen?

Dit mag zeker niet. Gebruik enkel filterzand of filterglas zoals aangeboden op onze webshop.

Het filterzand werd gebakken en speciaal behandeld wat bij gewoon zand niet het geval is.

Ook het door ons aangeboden filterglas werd speciaal behandeld om geschikt te zijn als filtratiemedium.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Werken jullie met bio(compact) filters al dan niet gecombineerd met een fosfaatfilter?

We werken met klassieke zand/glas filters. Niet met bio(compact)filters al dan niet gecombineerd met een fosfaatfilter.

De reden is heel eenvoudig; we houden het graag voordelig én onderhoudsvriendelijk voor onze klanten (wat met bovenstaande toepassingen niet het geval is).

Wanneer we een chloorarm systeem adviseren werken we steeds met een automatische chloor- en pH regeling in combinatie met UV behandeling en koperionisatie.

Deze methode passen we al meer dan 15 jaar toe bij al onze klanten tot grote tevredenheid en zonder enige vorm van chloorhinder en/of irritatie.

Waarom het best is om met (weinig) chloor te werken lees je hier: klik hier

Waarom je van chloor geen hinder zal ondervinden in een privé zwembad (maar eventueel wel in een openbaar zwembad) lees je hier: klik hier

Voor verdere vragen hierover, contacteer onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024