Recent Nieuws
FAQ : WERKEN ONDER PROJECT
Wat is het verschil tussen regiewerk en werken onder project/forfait (of een vaste aannemingsprijs)?

Wanneer we werken onder een vaste aannemingsprijs met een resultaatverbintenis dan zal je nooit minder of meer betalen dan vooraf overeen gekomen (tenzij er meerwerken worden uitgevoerd dewelke niet in de totaalsom inbegrepen zijn). Het interventietype op je werkbon(nen) wordt omschreven als project/forfait.

Soms kan dit voordeliger zijn, soms achteraf beschouwd echter ook niet.

Blijkt het achteraf voor jou voordeliger dan nemen wij de niet voorziene kosten op ons.

Was het achteraf beschouwd niet voordeliger voor jou dan kan er aan de andere kant in geen geval een terugbetaling gebeuren.

Wanneer er in regie gewerkt wordt en er zijn garanties op materialen van toepassing dan beperkt deze garantie zich tot het materiaal zelf en niet eventueel nodige werkuren evenals transportkosten. Wordt er in het kader van een project gewerkt dan zijn hierop eventueel commerciële uitzonderingen mogelijk.

Opgelet: ook wanneer er aan een vaste aannemingsprijs wordt gewerkt dan is deze opdracht beperkt tot wat opgenomen werd in de offerte van deze werken, indien er extra werken noodzakelijk zijn om onze opdracht van de vaste aannemingsprijs te vervullen dan worden deze in voorkomend geval verrekend in regie. Ingeval deze kosten hoger zijn dan de prijs van de vaste aanneming dan worden deze vooraf ter goedkeuring d.m.v. een offerte aangeboden. Wanneer dit niet het geval is worden deze werken opgenomen in onze werkbonnen en conform bijkomend gefactureerd.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Voeren jullie ook duikinterventies uit?

Voor sommige interventies is het inderdaad essentieel om met het nodige duikmateriaal een duikinterventie uit te voeren.

Wij beschikken over techniekers die hiermee vertrouwd zijn.

Deze interventies worden voor de veiligheid van onze medewerkers steeds uitgevoerd met 2 techniekers (1 technieker die de duikinterventie uitvoert en 1 technieker om te assisteren evenals de veiligheid te garanderen).

Voor duikinterventies hebben we duikmateriaal nodig. Dit materiaal wordt opgehaald en ingeleverd bij een nabij gelegen duikcentrum. De kosten hiervan worden doorbelast op de factuur van duikinterventies volgens realiteit.

Duikmateriaal is immers geen standaard materiaal dat onze techniekers steeds ter beschikking hebben omwille van de hoge kostprijs, het nodige onderhoud en de te lage frequentie van duikinterventies.

Voor het uitvoeren van een duikinterventie is er een minimale temperatuur van het water vereist van 20C° (behoudens uitdrukkelijk anders vooraf overeen gekomen).

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wanneer betaal ik jullie facturen?

Betaaltermijn:

Onze facturen zijn contant - dus na ontvangst - betaalbaar en dit uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

Je vindt op onze facturen voor alle duidelijkheid steeds de vervaldatum, uiterlijk op deze datum verwachten we jouw betaling te kunnen registreren.

Betaaltermijn overschreden (of factuur per post niet ontvangen):

Wanneer de betalingstermijn met minstens 10 dagen overschreden werd, ontvang je van ons een herinnering per e-mail met in bijlage een duplicaat van de opgemaakte factuur. Mocht je onze factuur niet per post ontvangen hebben is dit met het ontvangen van een digitaal exemplaar alvast opgelost. In voorkomend geval vragen we je onmiddellijk na ontvangst per e-mail deze factuur te regulariseren.

Werken vergoed door jouw (zwembad)verzekering:

Ingeval we jou een factuur verstuurden voor werken die door jouw verzekering (mogelijk) vergoed worden is het belangrijk om steeds de betaling aan ons rechtstreeks over te maken vanaf jouw bankrekening. Ook in dit geval is de vermelde vervaldatum op jouw factuur van toepassing en vragen we jou dit nauwkeurig uit te voeren.

We kunnen in geen geval een betalingsuitstel verlenen tot de verzekering jouw vergoed heeft, dit omdat wij geen contractuele relatie met jouw verzekeringsmaatschappij hebben en alle werken voor jouw rekening werden uitgevoerd.

Hoe werd onze betaaltermijn bepaald:

We hanteren een dienst-na-verkoop binnen de 48u en doen altijd al het mogelijke om onze klanten zeer snel van dienst te zijn. We danken jou dan ook om anderzijds de vervaldatum van onze facturen nauwkeurig te respecteren. Een groot deel van onze facturen bestaat namelijk uit loon, BTW en RSZ. Deze dienen wij steeds op zeer korte termijn te voldoen en mochten we dit niet doen zijn er zeer hoge boetes van toepassing. Dit verklaart ook de kosten die we aanrekenen wanneer onze facturen niet tijdig voldaan worden.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024