Recent Nieuws
FAQ : WERKEN ONDER PROJECT
Wat is het verschil tussen regiewerk en werken onder project/forfait (of een vaste aannemingsprijs)?

Wanneer we werken onder een vaste aannemingsprijs met een resultaatverbintenis dan zal je nooit minder of meer betalen dan vooraf overeen gekomen (tenzij er meerwerken worden uitgevoerd dewelke niet in de totaalsom inbegrepen zijn). Het interventietype op je werkbon(nen) wordt omschreven als project/forfait.

Soms kan dit voordeliger zijn, soms achteraf beschouwd echter ook niet.

Blijkt het achteraf voor jou voordeliger dan nemen wij de niet voorziene kosten op ons.

Was het achteraf beschouwd niet voordeliger voor jou dan kan er aan de andere kant in geen geval een terugbetaling gebeuren.

Wanneer er in regie gewerkt wordt en er zijn garanties op materialen van toepassing dan beperkt deze garantie zich tot het materiaal zelf en niet eventueel nodige werkuren evenals transportkosten. Wordt er in het kader van een project gewerkt dan zijn hierop eventueel commerciële uitzonderingen mogelijk.

Opgelet: ook wanneer er aan een vaste aannemingsprijs wordt gewerkt dan is deze opdracht beperkt tot wat opgenomen werd in de offerte van deze werken, indien er extra werken noodzakelijk zijn om onze opdracht van de vaste aannemingsprijs te vervullen dan worden deze in voorkomend geval verrekend in regie. Ingeval deze kosten hoger zijn dan de prijs van de vaste aanneming dan worden deze vooraf ter goedkeuring d.m.v. een offerte aangeboden. Wanneer dit niet het geval is worden deze werken opgenomen in onze werkbonnen en conform bijkomend gefactureerd.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024