Recent Nieuws
FAQ : ZWEMBADVERWARMING
Hoe bepaal ik wat de juiste zwembadwarmtepomp is voor mijn zwembad?

Een zwembad verwarmen met een zwembadwarmtepomp zal in veel gevallen een praktische oplossing zijn.

Bovendien zijn er warmtepompen die zeer energiezuinig zijn (dat wil ook zeggen dat er toestellen zijn die het zwembad wel zullen verwarmen maar geen of een zeer beperkt energievoordeel zullen opleveren).

Om te kunnen bepalen wat de juiste zwembadwarmtepomp is voor een zwembad dien je rekening te houden met volgende parameters:

- de inhoud van het zwembad (uitgedrukt in m³: vb. 50m³)

- de periode waarin je wenst te zwemmen (vb. van begin mei tot eind september of van begin april tem eind oktober)

- de gewenste temperatuur (vb. 28°C)

- hoeveel elektriciteit komt er toe in mijn woning (hoeveel ampère) en hoeveel hiervan komt er toe in de technische ruimte waar het toestel wordt aangesloten

Op basis hiervan kan je bepalen welk toestel geschikt is.

Neem steeds een (ruime) marge op de maximale capaciteit van het toestel.

Zo zal je voor een zwembad van 50m³ bij voorkeur een toestel aanschaffen met een capaciteit van max. 75m³.

Een veelgemaakte fout is immers een zwembad van 50m³ te verwarmen met een toestel met een maximale capaciteit van 50 of 55m³.

Het resultaat van dergelijke combinatie is een toestel dat zwaar belast wordt, héél vaak zal draaien, hierdoor aanzienlijk meer energie zal verbruiken én sneller zal slijten. Je kan dit vergelijken met een wagen met een topsnelheid van 150km/u waarmee je constant 150km/u rijdt: het gevolg is een hoog energieverbruik, veel lawaai en een snellere slijtage.

Kies bij voorkeur een toestel met defrost en inverter functie:

Een defrost functie zorgt ervoor dat het toestel ook kan werken wanneer het buiten kouder is dan 7°C of 10°C (het toestel is immers in staat zichzelf te ontdooien bij ijsvorming om hierna verder te verwarmen). Een toestel dat niet over deze functie beschikt zal zichzelf uitschakelen van zodra het buiten niet warm genoeg is en daardoor het zwembad niet meer verwarmen (of vb. enkel tijdens de dag draaien en niet 's nachts tijdens de opwarmfase waardoor de vraagtemperatuur niet of zeer traag bereikt wordt met in dit laatste geval een zeer hoog energieverbruik). Een toestel dat per megahertz frequentiegestuurd werkt (zgn. full inverter) zal het meest energiezuinig werken (en is hierom voorzien van een energielabel A). Op basis van de omstandigheden zal het toestel namelijk trachten om, op een zo laag mogelijk toerental, de gevraagde verwarmingscapaciteit te bereiken.

Je bereikt hiermee dus het gewenste comfort met de laagste mogelijke energie kost.

Hierdoor betaalt de investering in dergelijk toestel zich terug op termijn en is het dus de goedkoopste oplossing en/of beste investering (hogere investering, doch aanzienlijk lagere running cost).

Deze toestellen kunnen een COP (= prestatiecoëfficiënt) halen van 13!

Je krijgt dus voor 1 Euro t.w.v. 13 Euro warmte!

Enkele tips:

- laat je niet misleiden door toestellen die enkel het afgeven vermogen vermelden (vb. 14kw of 17kw), zonder toe te lichten in welke omstandigheden dit afgegeven vermogen wordt bereikt. In vele gevallen zal dit zijn bij een buitentemperatuur van 25°C wat uiteraard niet representatief is voor het Belgische klimaat. Tijdens een Belgische zomer is het volgens de KMI statistieken gemiddeld 15°C. Wij vermelden hierom steeds alle afgegeven vermogens bij een buitentemperatuur van 15°C.

- een warmtepomp hoeft niet in de zon te staan (dit kan en mag maar is zeker niet noodzakelijk): dit geeft immers nauwelijks een verschil in rendement. Het toestel zuigt zulke grote hoeveelheden warme lucht aan (die, van zodra de lucht rondom het toestel aangezogen werd) ook zal komen van plaatsen met schaduw.

- solar lamellen hebben geen invloed op de nodige capaciteit van een warmtepomp: deze lamellen geven enkel (beperkt) warmte wanneer het niet of minder nodig is terwijl een warmtepomp het hardste moet werken als het buiten kouder is (vb. bij aanvang van het seizoen)

- een zwembad dat goed geïsoleerd werd bij installatie (vb. een monoblok zwembad voorzien van een standaardisolatie en ter stabilisatie aangevuld met isolatiechappe) zal beter de warmte behouden dan een niet geïsoleerde constructie (vb. gemetst zwembad met een folie). Voor meer informatie: Hoe werkt een warmtepomp

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21


Directe link voor deze vraag
Ik heb net mijn zwembadverwarming geactiveerd, warm ik het zwembad nu best op met een open of gesloten afdekking?

In principe zal je jouw zwembad steeds opwarmen met een gesloten afdekking. Zeker wanneer het zwembad voorzien is van Solar lamellen.

Heb je goed geïsoleerde en hagelbestendige COVREX CLASSIC lamellen dan is het eveneens zinvol om je rolluik gesloten te houden.

Wanneer de temperatuur in de zon (dus niet de temperatuur in de schaduw) warmer is dan het zwembadwater dan kan het rolluik eventueel geopend worden.

Nadeel is wel dat de chemicaliën in het water sneller zullen verdwijnen. Is dit een probleem, op zich niet maar hou er wel rekening mee.

Zou je het rolluik dan openen: op zich maakt het niet zo heel veel uit en is er niet echt een duidelijke pro of contra.

Het kan dus allebei.

Let er wel op het rolluik tijdig te sluiten (van zodra de stralingswarmte van de zon lager is dan de temperatuur van je zwembadwater).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21. 


Directe link voor deze vraag
Ik wens mijn zwembad op temperatuur te brengen bij het begin van het seizoen, hoe doe ik dat het beste?

Wanneer je beslist om je zwembad op temperatuur te brengen dan activeer je de zwembadverwarming en laat je de zwembadpomp 24/24 actief tot de gewenste temperatuur bereikt is. Van zodra de wenstemperatuur bereikt is kan je terug werken op de timer van je installatie.

Voor klanten met een VALUE LINE & ADVANCED LINE installatie:

- zet de pomp op ON/AAN wanneer het zwembad aan het opwarmen is

- stel de vraagtemperatuur in op je aanraakscherm (heb je een analoge stuurkast dan stel je dit mogelijk in op de warmtepomp zelf of op de mechanische aquastaat voor klanten met een warmtewisselaar)

- activeer de TIMER op het aanraakscherm (of AUTO bij de analoge stuurkasten) van zodra het water op temperatuur is en stel deze in (vb. tussen 08u00 & 20u00), 

Voor klanten met een TOP LINE installatie:

- activeer AUTO van zodra het water op temperatuur is (zet de installatie op AAN wanneer het zwembad aan het opwarmen is)

- stel de vraagtemperatuur in onder het menu 'Instellingen' en activeer je verwarming in het menu 'Bediening' (kies AUTO)

- controleer onder het menu instellingen en deactiveer (indien nodig) de functie "De verwarming buiten de filtratietimer stoppen" (dit kan je terug activeren van zodra de minimale temperatuur 's nachts niet lager is dan 10C°), meer info over deze functie vind je tevens via deze link. Tot slot adviseren we de optie 'Verwarming - prioriteit' te activeren.

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op 03/354 12 21. 

 


Directe link voor deze vraag
Ik heb een warmtepomp voor mijn woning of plan deze aan te kopen, kan ik daar ook mijn zwembad mee verwarmen?

Dit kan maar is geen energie efficiënte wijze van verwarmen. De verklaring is als volgt en te nuanceren volgens het type van warmtepomp voor je woning:

- lucht/lucht warmtepomp: op deze warmtepomp kan je 1 (of meerdere) platenwarmtewisselaar(s) aansluiten om ook je zwembad mee te verwarmen. Door het overdrachtsverlies is dit echter niet energie efficient (er is immers een extra schakel van warmteoverdracht die er niet is wanneer je met een zwembadwarmtepomp werkt die rechtstreeks de warmte zal afgeven aan je zwembadwater).

- lucht/lucht warmtepomp gecombineerd met 1 of meerdere diepte boringen: net zoals bij een lucht/lucht wartempomp is hier sprake van een dubbele overdracht met bijhorend verlies, daarnaast zal het zwembad ook de bronnen van je boring in vele gevallen te veel belasten en tijdens de zomerperiode dus te veel warmte wegnemen in de bodem (waardoor er in de winter mogelijk niet voldoende beschikbaar is). Dit laatste kan opgevangen worden door extra boringen te voorzien voor het zwembad maar dat is bijzonder duur waardoor in de meeste gevallen ook weerom voor een afzonderlijke zwembadwarmtepomp wordt gekozen.

Heb je hieromtrent nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Wat is het verschil tussen een monofasig en driefasige warmtepomp en wat is hieromtrent de beste keuze?

Is er tussen beide toestellen een verschil in verwarmingscapaciteit?

Wanneer de verwarmingscapaciteit van een monofasige en driefasige warmtepomp dezelfde is dan zal er geen verschil zijn tussen beide toestellen wat betreft de afgegeven warmte.

Is er tussen beide toestellen een verschil in verbruik?

Wanneer de verwarmingscapaciteit van een monofasige en driefasige warmtepomp dezelfde is dan zal er geen verschil zijn in verbruik. De keuze van toestel heeft dus geen invloed op je energierekening.

Is er een verschil in levensduur en/of garantie?

Strikt genomen wordt aangenomen dat een toestel dat door 380v (=driefasen) wordt aangedreven makkelijker zijn stroom krijgt en hierdoor een langere levensduur heeft. Daarom (oa.) is dit in een industriële omgeving de standaard. De garantie op monofasige of driefasige toestellen is echter dezelfde.

Waarom en in welk geval zou ik dan toch kiezen voor een (duurdere) driefasige warmtepomp?

Een driefasige warmtepomp zal minder ampére nodig hebben dan een monofasig toestel. Hierdoor belast het minder je elektriciteits circuit (en heb je meer over voor andere toepassingen zoals een spa, sauna, infrarood verwarming, ...). Voor de volledigheid kunnen er minder dikke kabels geplaatst worden maar dit is enkel bij zeer grote afstanden een belangrijk financieel verschil wat in een privé situatie vrijwel niet voorkomt en dus niet belangrijk is.

Het toestel beschikt tevens niet over een condensator (een extra onderdeel dat stuk kan gaan al is de kostprijs ervan relatief laag).

Kan iedereen zomaar een keuze maken tussen deze 2 toestellen?

Neen, je moet beschikken over een 380v aansluiting in je woning. Om dit na te kijken consulteer onze afzonderlijke FAQ hieromtrent.

Ons advies?

Het is niet essentieel om te kiezen voor een driefasige warmtepomp maar in het kan interessant zijn, dit is voornamelijk afhankelijk van je electriciteitsnetwerk en de toestellen die je er (eventueel op termijn) wenst op aan te sluiten.

 


Directe link voor deze vraag
Ik wens een warmtepomp voor mijn zwembad maar kan dat wel?

Wanneer je een zwembad wil laten verwarmen door een warmtepomp dan is het belangrijk om te weten hoeveel elektriciteit er toekomt in je woning.

Dit kan je nakijken aan je hoofdzekering in je meterkast (de 'zogenaamde' kast van Engie/Electrabel waarin je elektriciteitsmeter zich bevindt).

 

Stap 1. Nakijken of je MONO of DRIE FASEN voeding binnen krijgt:

A. Indien er 2 kabels toekomen heb je een monofasige aansluiting (240V)

B. Indien er 3 kabels toekomen heb je mogelijk 3 fasen 220V (het oude systeem van 380V)

C. Indien er 4 kabels toekomen heb je mogelijk een driefasige aansluiting (380V) maar kan je niet uitsluiten dat je over een 3 fasen 220V aansluiting beschikt.

Contacteer dus in geval C je netbeheerder Fluvius (nieuwe naam Eandis en Infrax) om dit te verifiëren, zij kunnen je direct de juiste informatie bezorgen. Je kan hen bereiken op het nr. 078/35 35 00.

Opgelet: Op je hoofdzekering zal je deze cijfers (220V/240V/380V of 400V) ook terug vinden maar hiermee moet je geen rekening houden.

Na stap 1 weet je of je best een MONOFASIG (bij antwoorden A en B) of DRIEFASIG (bij antwoord C) toestel neemt.

Ter info: heb je 380V ter beschikking dan is het aanbevolen om een DRIEFASIG toestel te nemen (het toestel zal makkelijker zijn energie krijgen en hierdoor langer meegaan). Is dit niet aanwezig dien je een MONOFASIG toestel aan te kopen. Heb je het oude systeem van 3 x 220V dan kan je enkel een MONOFASIG toestel aansluiten tenzij je een transformator aankoopt om dit (oude systeem) om te zetten naar 380v (het vereiste budget is afhankelijk van de capaciteit, voorzie hiervoor echter ca. € 1.500 tot € 2.000). Je kan in dit laatste geval eventueel bij je netbeheerder laten nakijken of er plannen op korte termijn zijn om dit in de nabije toekomst om te zetten naar het nieuwe 380V systeem.

 

Stap 2. Nakijken hoeveel ampère je binnen krijgt:

Op dezelfde hoofdzekering kan je aflezen hoeveel ampère er toekomt in je woning. Dit is in vele gevallen 40A (of eventueel 63A) voor monofasige installaties.

Voor 3 x 220V en driefasige (380V) installaties is dit gewoonlijk 20A, 32A of 40A.

Na stap 2 weet je of je voldoende elektriciteit binnen krijgt om een warmtepomp toe te voegen.

Vind je deze informatie niet terug contacteer dan je netbeheerder Fluvius (nieuwe naam Eandis en Infrax) om dit te verifiëren, zij kunnen je direct de juiste informatie bezorgen. Je kan hen bereiken op het nr. 078/35 35 00.

Opgelet: Heb je een totale capaciteit van vb. 40A monofasig én wens je een warmtepomp te installeren die vb. 20A kan opnemen dan weet je dat er al tot 50% van je totaal inkomende stroom door dit toestel zal gebruikt worden en dat wat overblijft moet volstaan voor al je andere toestellen.

Kook je elektrisch; en/of heb je infrarood verwarming; en/of een sauna; en/of airconditioning; en/of vaatwasser; en/of droogkast; en/of wasmachine; en/of een spa, ... allemaal relatieve grootverbruikers (en zeker wanneer ze samen worden gebruikt) dan is het mogelijk dat 40A monofasig niet volstaat en je een verzwaring moet aanvragen naar 63A monofasig. Heb je 380V (driefasen) dan heb je gewoonlijk voldoende capaciteit om een warmtepomp aan te sluiten (eventueel dient de verdeling onder de fasen aangepast te worden maar dat is uitzonderlijk).

Moet je elektriciteit verzwaard worden? Dan doe je dit best met de tussenkomst van een elektricien die vooraf laat controleren of een verzwaring wel mogelijk is (doorgaans is dit geen probleem) en je installatie laat keuren (behoudens je over een recent keuringsattest beschikt). Zijn er aanpassingen nodig om een keuringsattest te bekomen dan zal je elektricien hiervoor zorgen. Na de hierna volgende keuring kan je netbeheerder je installatie verzwaren.

Je kan bovenstaande laten uitvoeren door je vaste elektricien of onze partner Noppe Elektriciteitswerken (zie: www.ewn.be).

 

3. Nakijken hoeveel elektriciteit er beschikbaar is op de plek waar je het toestel wenst te plaatsen:

Wens je een warmtepomp te plaatsen nabij je algemene zekeringskast (en bevinden je zwembadtechnieken zich ook in de nabijheid ervan)?

Dan is er geen probleem en kan er rechtstreeks stroom genomen worden uit deze kast voor het aansluiten van je warmtepomp. Is er een makkelijke kabelverbinding te maken via een eventuele kruipruimte met je hoofdbord dan is dit ook ideaal.

Staat het toestel niet in de buurt van het hoofdbord van je woning, maar vb. in een tuinhuis, poolhouse of afzonderlijke technische ruimte?

Naast je meterkast bevindt zich doorgaans ook de algemene zekeringskast van je woning.

Hierin dient zich een klassieke zekering te bevinden van waaruit je kabel vertrekt naar de technische ruimte (tuinhuis, poolhouse, ...) van het zwembad. Op deze zekering kan je aflezen hoeveel Ampère er toekomt in je technische ruimte (monofase: bij voorkeur 40A, eventueel 32A kan ook volstaan, driefasig: bij voorkeur 32A, eventueel 20A kan ook volstaan).

Is dit niet het geval dan controleer je best welk type kabel er ligt tussen je technische ruimte en je woning, zo weet je of dit eventueel met de bestaande kabel kan verzwaard worden (of er een nieuwe kabel nodig is).

Het type kabel (voornamelijk de kabeldikte) is afhankelijk van de kabellengte (=afstand tussen je hoofdbord en de zekeringskast in de technische ruimte) en de gewenst stroomaanvoer. Hoe verder de afstand (vb. 40m) en hoe hoger het vermogen (vb. 40A); hoe dikker de kabel moet zijn.

Hieronder de hiervoor nodige kabels:

16A: kabeldikte 1,5mm

20A: kabeldikte 2,5mm

25A: kabeldikte 4mm 

32/40A: kabeldikte 6mm

63A: kabeldikte 10mm

80A: kabeldikte 16mm

Opgelet: Dit is heel belangrijk want een te dunne kabel kan beginnen te smeulen en zelfs brand doen ontstaan (!). Ben je hiervan zelf niet op de hoogte contacteer dan je vaste elektricien of onze partner Noppe Elektriciteitswerken (zie: www.ewn.be).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.

 


Directe link voor deze vraag
Waar plaats ik best mijn warmtepomp?

Het is in jouw belang om de warmtepomp zo dicht mogelijk te plaatsen bij de zwembadtechnieken (vb. achteraan een poolhouse of technische ruimte, garage, ...).

Let wel dat er op deze plek voldoende stroomtoevoer aanwezig dient te zijn: zie onze FAQ/vraag 'ik wens een warmtepomp maar kan dat wel' voor de uitgebreide informatie hieromtrent.

Verder dien je er rekening mee te houden dat het toestel achteraan 30cm tot 50cm vrije ruimte nodig heeft (om lucht te kunnen aanzuigen waaruit een groot deel van de warmte zal opgenomen worden).

Aan de kant van de ventilator hou je rekening met een vrije uitblaas van bij voorkeur 6m (dus het toestel zeker niet naar een muur die op vb. 1m afstand staat laten blazen).

Toestellen waarvan de ventilator de koude lucht horizontaal weg blaast zijn het meest aangewezen, zeker in een bosrijke omgeving.

Toestellen met een verticale uitblaas (=toestel blaast koude lucht naar boven) plaats je beter niet wanneer er bomen in de buurt zijn (het vuil van de bomen valt dan in het toestel).

Het toestel mag in de zon staan maar dit is geen must en maakt weinig verschil in rendement.

Het toestel blaast een behoorlijk aanzienlijke hoeveelheid lucht aan waardoor lokaal aanwezige lucht (in de zon) zeer snel weg is en daarna de lucht uit andere zones zal komen. Plaats het toestel daarentegen bij voorkeur niet in een bos (de lucht die van verder in het bos komt is ook koel wat het rendement van het toestel zal verlagen).

Tot slot hou je er best mee rekening dat het toestel geluid produceert: bij inverter (=frequentiegestuurde) toestellen van de laatste generatie is dit relatief beperkt (doorgaans te vergelijken met het geluid van een gesprek op 10m afstand) maar ook al is het beperkt het blijft mogelijk ongewenst geluid en kan dus eventueel voor hinder zorgen bij jou of je eventuele buren. Plaats het dus bij voorkeur op een plek waar er geen mogelijkheid is tot hinder bij jou of je buren.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Is het interessant om mijn warmtepomp 's nachts te activeren op nachttarief?

Een warmtepomp laat je alleen maar tijdens de dag werken!

Het is in jou belang je zwembadwarmtepomp alleen actief te laten wanneer het buiten het warmste is en dit is beslist gedurende de daguren (en dus zeker niet 's nachts).

Een warmtepomp haalt namelijk een heel groot gedeelte van haar rendement uit de buitenlucht: net deze eigenschap zorgt ervoor dat deze toestellen rendementen kunnen halen tot maar liefst 600% en meer!

De buitentemperatuur 's nachts is doorgaans aanzienlijk lager dan deze gedurende de dag. Zelfs al beschik je over een nachttarief meter en bijhorend lager tarief gedurende nacht dan staat deze korting totaal niet in verhouding tot het lagere rendement dat je warmtepomp zal hebben tijdens koudere periodes.

Bovendien hoeft een zwembadpomp niet 's nachts te draaien, alleen maar tijdens de dag en zeker tussen 10u00 & 16u00 (we adviseren 10u per dag, de andere 4u kan je vrij kiezen).

Er zijn op bovenstaande regel slechts 2 uitzonderingen:

Uitzondering 1: tijdens de opwarmperiode van je zwembad

Wanneer je het zwembad opstart dan is het in jou belang om het zwembad zo snel als mogelijk op de gewenste vraagtemperatuur te krijgen. Enkel tijdens deze periode laat je de warmtepomp dag & nacht actief (net zoals de zwembadpomp).

Van zodra je vraagtemperatuur bereikt is kan je de filtertimer terug activeren en volstaat het zowel je filterpomp als je warmtepomp enkel tijdens de dag actief te laten.

Uitzondering 2: mijn warmtepomp is niet in staat om de temperatuur van het zwembad op peil te houden

Wanneer het tijdens het begin of einde van het seizoen zo koud is (waardoor de temperatuur van het water niet op peil blijft). Alleen maar dan kan je tijdelijk je zwembadinstallatie inclusief warmtepomp dag en nacht laten draaien. Van zodra het weer normaal zomerweer is werk je opnieuw met je filtertimer.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21


Directe link voor deze vraag
Is het zinvol mijn warmtepomp tijdens de winter te gebruiken?

Beslist niet!

Enerzijds riskeer je vorstschade aan het toestel ingeval de installatie zou uitvallen (oa. door een defecte zekering, stroomuitval, droog draaien van je zwembadpomp, ...).

Anderzijds is het rendement van een warmtepomp tijdens de winter zo slecht dat je vrijwel elektrisch aan het verwarmen bent.

Dit laatste is de duurste wijze van verwarmen en niet interessant voor je energierekening.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Kan ik mijn warmtepomp ook zelf plaatsen en aansluiten wanneer ik ze bij jullie aankoop en is er dan eventueel een korting?

Je kan bij ons een warmtepomp aankopen en deze volledig zelf plaatsen.

In dit geval zijn er geen installatiekosten wat je een mooie besparing oplevert.

Anderzijds ontvang je een doe-het-zelf korting op je toestel van 10%.

Daar we er zeker van willen zijn dat je de installatie juist hebt gedaan én we ervoor willen zorgen dat je fabrieksgarantie geldig blijft (enkel geldig bij installatie door een erkend installateur) bieden we je bij aankoop van een warmtepomp tevens een volledig GRATIS controlebezoek aan van onze technieker.

Samen met onze technieker kan je dan (na controle door onze technieker van de aansluitingen) het toestel in werking zetten.

Beperkt het werk van onze technieker zich tot nazicht en is alles goed aangesloten dan zijn er dus geen bijkomende kosten bij je aankoop. Moet onze technieker wel aanpassingen doen dan wordt de hiervoor nodige tijd en eventuele materialen verrekend volgens onze voorwaarden werken in regie (er worden in voorkomend geval geen verplaatsingskosten en/of reistijden gerekend wanneer je probleem tijdens deze interventie kan opgelost worden: dus enkel het uurloon).

Ontdek hier ons aanbod warmtepompen: 

Fairland Inverter toestellen

Hieronder vindt je onze tarieven voor werken in regie:

Tarieven werken in regie (particulier)

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Is het zinvol om zonnepanelen te plaatsen waardoor mijn zwembadwater stroomt en welk rendement mag ik verwachten?

Dit is zeker interessant en dit zowel omwille van ecologische- als financiële redenen:

Het is omwille van ecologische redenen altijd interessant om de ECOPLUS of ECOSMART zonnepanelen die we voorstellen (gemaakt uit polypropyleen) te plaatsen (meer gedetailleerde info hieromtrent zie: Informatie zonnepanelen).

Omwille van financiële redenen kan het eveneens interessant zijn om te investeren in zonnepanelen. Deze zorgen er immers voor dat je energierekening m.b.t. het opwarmen en op temperatuur houden van het buitenzwembad met gemiddeld 70% verlaagd wordt.

Verwarm je op gas of stookolie dan bedraagt de gemiddelde terugverdientijd 5 tot maximaal 7 jaar. Verwarm je met een standaard warmtepomp dan geldt vrijwel dezelfde termijn.

Wanneer je investeert of investeerde in een inverter warmtepomp (=frequentiegestuurd toestel van de nieuwste generatie) dan zal de terugverdientijd langer zijn (tot 50%) maar blijft het interessant. De zonnepanelen die we plaatsen hebben immers een garantie van maar liefst 10 jaar dus ze zijn zo duurzaam dat je uiteindelijk altijd een financieel voordeel zal halen uit deze investering!

Ter info: de solar systemen vervaardigt uit EPDM adviseren we echter niet: ze hebben een zware ecologische afdruk (=gemaakt uit een oliederivaat) en bovendien verouderen ze door chloor waardoor je ze op termijn van gemiddeld 10 tot 15 jaar zal moeten vervangen. EPDM matten ondervinden ook snel stormschade.

Kan ik altijd zonnepanelen installeren?

We adviseren dit te doen vanaf je een bij voorkeur plat dak beschikbaar hebt nabij je zwembadtechnieken met een minimale oppervlakte van 80% van je zwembadoppervlakte. Heb je minder oppervlakte ter beschikking dan kan dit gecompenseerd worden wanneer je kiest voor de ECOSMART panelen.

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag
Kan ik mijn zwembad ook op aardgas verwarmen?

Dat kan zeker. Wanneer je zwembadinstallatie niet te ver geplaatst kan worden van een bestaande verwarmingsketel dan is het zelfs mogelijk om deze ook te gebruiken om je zwembadwater te verwarmen. In dit geval plaatsen we een platenwarmtewisselaar (Belgaqua goedgekeurde versie) en dient jouw loodgieter deze te verbinden met je bestaande CV installatie. In de meeste gevallen zal hiervoor een uitbreiding op je ketel moeten gebeuren (extra sturing en pompgroep). Dit laatste hangt af van installatie tot installatie en dient door jouw of onze partner loodgieter beoordeelt te worden.

Heb je niet de mogelijkheid om je zwembadinstallatie in de buurt van een bestaande CV ketel te plaatsen dan kan een loodgieter eventueel een extra condenserende gasketel plaatsen waarmee je ook je poolhouse kan verwarmen, je buitendouche van warm water kan voorzien e.d.

In dit geval volstaat doorgaans een condenserende gasketel van 25kw (zwembaden tot 70m3).

Heb je hierover nog vragen, contacteer dan onze klantendienst op het nr. 03/354 12 21.


Directe link voor deze vraag

Noppe Zwembaden: Partner van deze merken.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024