Recent Nieuws

Tot 2010 mocht een zwembad (zwemoppervlakte) slechts 30m² groot zijn voor het plaatsen van een zwembad zonder bouwvergunning. Het indienen van een eenvoudige bouwaanvraag volstond maar was toch een procedure die tot 120 dagen in beslag kon nemen. Wij mochten in deze periode niet constateren dat dergelijke aanvragen negatief terugkwamen en waren dan ook bijzonder verheugd te mogen vernemen dat deze overbodige administratie weg gevallen is (sinds 01/12/2010) voor alle zwembaden tot 80m².

De Vlaamse regering heeft de besluiten goedgekeurd die stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maken. In de plaats komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar een groot deel kleinere werken hoeft voortaan noch vergund noch gemeld te worden. De besluiten gaan in vanaf 1 december 2010.
 
De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die sinds 2010 van kracht werd. Het uitvoeringsbesluit legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben.

Een melding volstaat voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m², zoals een garage of een veranda. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente via een vast formulier.
 
Muyters
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m² (bvb. carports, tuinhuisjes...) en niet overdekte constructies van maximaal 80m² (bvb. terras, zwembad, vijver...).
 
Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde "enige vergunning". Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is. (belga/dea)
 
Bron: Het Laatste Nieuws / BELGA
 

Meer informatie hieromtrent vind je op het FAQ gedeelte van onze website via volgende link: FAQ info bouwvergunning zwembad.
 
Opgelet
Belangrijk om weten is dat deze wetgeving niet van toepassing is op agrarisch gebied, groenzones en verkavelingen met anders bepalende voorschriften.  Contacteer dus steeds de technische dienst van uw gemeente om te controleren of deze nieuwe regels voor uw kavel van toepassing zijn.

Privacybeleid - Cookiebeleid - Copyright © Noppe Zwembaden 2024