Recent Nieuws

Pentair automatisatie producten voldoen aan de norm IEC60950

Eind 2020 werd de norm IEC60950-1, die tot dan toe de CE-markering van materialen voor gegevensverwerking regelde (een categorie waartoe waterbehandelingstoestellen en domoticavoorzieningen voor zwembaden behoren) officieel afgeschaft en vervangen door de norm IEC 62368-1, met een breder toepassingsgebied. 

De norm IEC 62368-1 is een nieuwe norm, die onder meer betrekking heeft op risico's als brand en verwondingen van elektrische oorsprong, verwondingen veroorzaakt door gevaarlije stoffen of mechanische bewegingen, blootstelling aan straling, verbranding door verhitting of straling, met het oog op een risicovrijgebruik voor de installateur, de gebruiker en de omringende apparatuur.

De ingenieurs van Pentair hebben maandenlang samengewerkt met een extern laboratorium met ISO-17025-certifiering om het volledige gamma automatisering (Soleo, Speedeo, Meastro, IntelliPool…) te testen en aan te passen, zodat sinds september 2019 (meer dan een jaar voordat deze van kracht werd) het volledige gamma conform is aan de nieuwe norm IEC 62368-1, waardoor we de consumenten kunnen verzekeren dat de producten die ze aankopen reeds geruime tijd voldoen aan de strengste beveiligingsvereisten.

Copyright © Noppe Zwembaden 2021